TECHNISCHE STORING IN RIOOL

Grote vissterfte in Dommel

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Doordat rioolwater ter hoogte van Boxtel-Oost in de Dommel liep, legden veel vissen het loodje door zuurstofgebrek.

Maandag werd een groot aantal dode vissen aangetroffen in de Dommel nabij Dommeloord. Door een technische storing in de waterzuivering raakte het rioleringsstelsel zodanig vol, dat rioolwater in de Dommel terechtkwam. Door de werkzaamheden bij aanleg van een vispassage ter hoogte van de Mgr. Wilmerstraat was sprake van een minimale doorstroming van het Dommelwater. Deze combinatie is veel vissen fataal geworden.

Na de melding van de vissterfte zijn medewerkers van Waterschap De Dommel maandag op onderzoek uitgegaan. Behalve dode vissen werd ook een sterke rioollucht waargenomen.

Direct zijn maatregelen genomen om de minimale stroming te vergroten. Hiervoor is allereerst de stuw in het omleidingskanaal omhoog gezet en zijn de damwanden bij de Mgr. Wilmerstraat ter hoogte van de waterlijn uitgezaagd. Hierdoor is de stroomrichting, die in verband met de werkzaamheden was aangepast, weer als normaal.

SIGNALERING DEFECT
De rioollucht was een gevolg van een overstort van het riool ter hoogte van Dommeloord, nabij het voetpad vanaf de Beneluxlaan. Samen met medewerkers van de gemeente Boxtel is naar de oorzaak van de overstort gezocht. Het riool kon zo vol raken als gevolg van het uitvallen van een pomp in de rioolwaterzuivering op Heult. Uit meetgegevens blijkt dat de pomp al op vrijdagavond is uitgevallen. Het signaleringssysteem heeft niet naar behoren gefunctioneerd, waardoor medewerkers van de zuivering niet zijn gealarmeerd.

Het incident is voor het waterschap aanleiding te gaan controleren of alle pompen en signaleringssystemen nog wel goed functioneren. Hierdoor hoopt men vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.
21 oktober 2004

Print deze pagina

Terug