GEMEENTE KRIJGT 140.000 EURO

EU-gelden voor re´ntegratie Boxtelse uitkeringstrekkers

Met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2003 heeft de gemeente Boxtel een Europese subsidie van 140.000 euro binnengehaald voor het re´ntegratiebeleid van uitkeringsgerechtigden. Ook in de komende drie jaren verwacht Boxtel een flink bedrag uit Brussel te ontvangen om meer werklozen aan het werk te krijgen.

Wethouder Anton van Aert toonde zich woensdag 20 oktober verheugd over de toezegging van de extra middelen van de Europese Unie. ,,Hierdoor kunnen we extra mensen aantrekken, zodat we uitkeringsgerechtigden nˇg beter kunnen begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe baan." In totaal wil de gemeente het ambtenarenbestand de komende drie jaar uitbreiden met drie fte's (fulltime eenheden).

De geldmiddelen zijn beschikbaar gekomen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Tal van gemeenten die hiervan in verleden gebruik hebben gemaakt, kwamen enkele jaren geleden in de problemen toen ESF-subsidie terugbetaald moesten worden omdat de doelstellingen niet werden gehaald.

,,Sindsdien zijn gemeenten terughoudend om subsidieverzoeken bij het ESF in te dienen. Het bedrag van 140.000 euro dat nu is toegezegd, is echter definitief", stelde de wethouder. Het geld is beschikbaar gekomen omdat binnen de afdeling Sociale Zaken al grotendeels werd gewerkt volgens de ESF-normen.

,,Onze medewerkers hebben de laatste tijd veel extra werk verzet om aan die eisen te voldoen. Voldoen aan de eisen van het ESF betekent veel extra administratieve rompslomp. Ook dat weerhoudt veel gemeenten om ESF-gelden aan te vragen", weet Van Aert.

LOKAAL ARBEIDS BERAAD
Ook in de periode 2005-2007 verwacht de gemeente Boxtel in aanmerking te komen voor ESF-subsidies. Daartoe zijn al plannen ingediend bij de EU. EÚn daarvan is de vorming van een Lokaal Arbeids Beraad, waarin de gemeente samen met de werkgevers nadrukkelijker dan tot nu toe in overleg wil treden over de mogelijkheden van WAO'ers en werklozen om weer aan het werk te gaan. Dit initiatief moet overigens nog met de werkgevers besproken worden, benadrukt wethouder Van Aert.

In Boxtel maken momenteel 386 mensen gebruik van een uitkering, die voor gemiddeld 15.000 euro per persoon op de gemeentebegroting drukt. Van deze groep kan het merendeel (260 mensen) moeilijk aan een baan komen. Door hen beter te begeleiden hoopt de wethouder dit aantal terug te dringen. Met de inzet van extra personeel ľ mogelijk dankzij de ESF-subsidie - moet dat lukken, stelt Van Aert.
21 oktober 2004

Print deze pagina

Terug