MANIFESTATIE VALT SAMEN MET BIERPOMPFEEST

'Europees Trefpunt moet gaan leven
in Esch'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Esch bood in mei 1990 onderdak aan het tweede Europees Trefpunt. Alle Europese gasten werden onder meer ontvangen op landgoed Beukenhorst van de familie Van Rijckevorsel. Wijlen burgemeester Wim Letschert overhandigt de gastheer een minibierpomp. (Archieffoto Brabants Centrum).

Voor het eerst in vijftien jaar biedt Esch in het voorjaar van 2005 weer onderdak aan het Europees Trefpunt. De Europese manifestatie zal naar verwachting tussen de 200 en 250 mensen uit 22 landen van de Europese Unie naar Esch brengen. Het Europees Trefpunt valt samen met het veertigste Bierpompfeest en de zestigste verjaardag van de bevrijding.

De inwoners van Esch merken deze week voor het eerst dat hun dorp tussen woensdag 4 en zondag 8 mei 2005 overspoeld zal worden door Europeanen. Burgemeester Frans Ronnes van Haaren laat op alle zevenhonderd adressen in Esch een brief bezorgen waarin hij hen uitnodigt onderdak te bieden aan enkele gasten. Eerder is al contact gezocht met Esschenaren die tijdens andere manifestaties als gastgezin fungeerden.

Ronnes licht toe dat ook Esch volgend jaar iedereen bij gastgezinnen wil onderbrengen. Alleen door bij mensen thuis te verblijven en mee te draaien in een gezin leer je een dorp en een cultuur echt kennen, zo benadrukt hij. Ook de jeugdleden van de Europese delegaties worden bij gastgezinnen geplaatst; er wordt niet gekozen voor gezamenlijk onderdak zoals in het verleden tijdens andere manifestaties wel eens gebeurd is.

Op dit moment rekent de Stichting Esch, Trefpunt in Europa op de komst van maximaal 250 gasten uit 22 EU-landen. Tijdens het laatste trefpunt in het Duitse Hepstedt waren kleine delegaties van dorpen uit zeven nieuwe EU-staten aanwezig om hun kandidatuur voor het charter kenbaar te maken. Het bestuur van het charter, dat sinds Hepstedt onder leiding staat van burgemeester Ronnes, heeft alle kandidaten toegelaten. Het gaat om dorpen uit onder meer Polen, TsjechiŽ, Slowakije, SloveniŽ en Cyprus. Het is niet uitgesloten dat in mei 2005 alle EU-lidstaten in het charter zijn vertegenwoordigd.

Ronnes vindt dat het Europees Trefpunt dat volgend jaar in Esch wordt gehouden moet gaan leven onder de Essche bevolking. Om die reden wordt tijdig contact gezocht met de inwoners om bijvoorbeeld na te denken over het opvangen van gasten. Om jongeren meer dan voorheen bij de Europese manifestatie te betrekken, wordt gedacht aan het openen van een website op internet. ,,Daarnaast kun je denken aan een project op de basisschool in Esch", aldus Ronnes.

PROGRAMMA
Het programma voor het Europees Trefpunt in Esch staat nog niet vast. Wel is binnen het bestuur gekozen voor een thema: duurzame landbouw en de balans tussen economie en ecologie. De burgemeester van Haaren verwacht dat het programma onder meer excursies zal bevatten naar bijvoorbeeld de Duinboeren die aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen op ecologische wijze produceren. Ook kan gedacht worden aan een bezoek aan een kampeer- of zorgboerderij.

Ronnes geeft aan dat het Europees Trefpunt samenvalt met het veertigste Bierpompfeest. ,,Er zal sprake zijn van een wederzijdse bevruchting", verwacht hij. Het Bierpompfeest valt traditiegetrouw op Hemelvaartsdag. Op die donderdag Ė 5 mei 2005 Ė zal naar verwachting een Europese vlaggenparade gehouden worden en krijgen alle deelnemers aan het Europees Trefpunt een brunch voorgeschoteld.

Vrijdag 6 mei is op dit moment ingeruimd voor excursies die rondom het thema duurzame landbouw worden gehouden. Vast staat dat alle deelnemers aan de manifestatie worden ontvangen in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch. Daarna is er bijvoorbeeld ruimte om agrarische bedrijven in Esch en omgeving te bezoeken. Zaterdag 7 mei is de laatste dag van het Europees Trefpunt. De burgemeester van Haaren zou graag zien dat alle Europeanen zich op die dag gaan bewegen in Esch. ,,In Hepstedt was dat een groot succes omdat gewandeld kon worden langs allerlei tuinen en op die manier kennisgemaakt kon worden met de inwoners van het dorp. In Esch zou je ook zoiets kunnen doen aan de hand van bijvoorbeeld kunstwerken."

Op 7 mei zijn ook een eucharistieviering en een afscheidsdiner gepland. De deelnemers aan het Europees Trefpunt vertrekken op zondag 8 mei.

RONDREIS
Burgemeester Ronnes zal in de herfstvakantie als voorzitter van het Europese charter een vijftal dorpen bezoek. ,,Het is een leuke manier om de vakantie op deze manier in te vullen", blikt hij vooruit. Naast Oostenrijk, dat al langer deel uitmaakt van het charter, heeft Ronnes een bezoek gepland aan de dorpen in de nieuwe EU-staten SloveniŽ, Hongarije, Slowakije en TsjechiŽ. Ronnes wil tijdens zijn bezoek kennismaken met de dorpen en de burgemeesters en vertellen over het charter.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frans Ronnes van Haaren.
14 oktober 2004

Print deze pagina

Terug