WOONSTICHTING EN ARCHITECTEN BUNDELEN KRACHTEN

Sint-Joseph bouwt woningen in
Zuid-Afrika

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Boxtelse delegatie poseert met burgemeester Des van Rooijen (midden) en drie ambtenaren van Merafong City. Van links naar rechts Jannie van der Berg, Maria Voets, Cleem Snijders, Marcel Poirters en Hugo Geerlings.

Woonstichting Sint-Joseph werkt met architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg & Van Gisbergen aan een plan voor de bouw van circa dertig huurwoningen in Zuid-Afrika. Beide partijen hebben recentelijk in Merafong City een samenwerkingsovereenkomst getekend met het plaatselijke gemeentebestuur en de leiding van een aantal goudmijnen. Sint-Joseph gaat in Zuid-Afrika ook een woningbouwcorporatie opzetten.

Een delegatie onder leiding van directeur-bestuurder Maria Voets van Sint-Joseph en architect Cleem Snijders van architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg & Van Gisbergen heeft begin deze maand ruim een week doorgebracht in Merafong City. Deze stad is gelegen tussen Johannesburg en Pretoria. Tijdens dat bezoek zijn gesprekken gevoerd met onder meer burgemeester Des van Rooijen van deze 35.000 inwoners tellende gemeente.

Aanleiding voor de trip naar Zuid-Afrika is een door de rijksoverheid in het leven geroepen regeling die woningcorporaties in staat stelt een bescheiden deel van het budget te besteden aan projecten in de derde wereld. De overheid roept organisaties op vooral op zoek te gaan naar projecten in Rusland of Zuid-Afrika. ,,Omdat de Zuid-Afrikaanse planoloog Jannij van der Berg stage loopt bij Sint-Joseph waren de contacten snel gelegd", vertelt senior woonconsulent Marcel Poirters, die namens de woonstichting meereisde naar Zuid-Afrika.

Daarbij komt dat de Boxtelse ondernemer Jack van Geel, die zitting heeft in de raad van toezicht van Sint-Joseph, ook enkele liefdadigheidsprojecten in de omgeving van Merafong City heeft opgezet. Poirters: ,,Als Sint-Joseph waren we dankzij die bestaande betrekkingen in staat om heel snel contacten te leggen in Zuid-Afrika. Een keuze voor een project in Rusland zou echt een sprong in het diepe zijn geweest. Nu hebben we binnen een week hele concrete afspraken kunnen maken."

BETROKKEN
Architect Snijders raakte bij het project betrokken omdat zijn kantoor regelmatig samenwerkt met Sint-Joseph. Momenteel werken beide partijen samen in het centrumgebied van de wijk Selissenwal (plan Banier – red.) en in de Molenstraat, waar een woonvoorziening voor stichting Cello wordt gebouwd. Snijders ziet de deelname als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid en stelt de kennis van zijn kantoor graag ter beschikking aan Zuid-Afrika. Hij zal met name de technische uitwerking van de bouwplannen beoordelen en begeleiden.

De gemeente Merafong City heeft tijdens het bezoek van de Boxtelse delegatie een terrein aangewezen waar ruimte is voor sociale woningbouw. Sint-Joseph denkt volgens senior woonconsulent Poirters aan de bouw van circa dertig sociale huurwoningen die bestemd zijn voor mijnwerkers en hun gezinnen. In Merafong City en omgeving bevinden zich vijf grote goud- en platinamijnen.

De leefomstandigheden van de meeste mijnwerkers zijn slecht. ,,Ze wonen bij elkaar in kleine kamertjes, terwijl ze hun gezinnen maar enkele keren per jaar zien", zegt Poirters. De leiding van de mijnen ziet in dat de omstandigheden voor de werknemers verbeterd moeten worden en is nauw betrokken bij het samenwerkingsverband dat Sint-Joseph heeft afgesloten met de plaatselijke overheid.

KLEINSCHALIG
Poirters en Snijders geven aan dat het project doelbewust kleinschalig is. Op dit moment wordt uitgegaan van circa dertig woningen. ,,Een druppel op een gloeiende plaat als je bedenkt dat alleen al bij één mijn vijfhonderd mijnwerkers op een wachtlijst staan voor een huurwoning", weet Snijders. ,,We denken echter dat we in Merafong City een voorbeeldproject kunnen neerzetten dat een uitstraling in de hele stad kan krijgen. Het is ondoenlijk om meteen honderden woningen te bouwen."

Woonconsulent Poirters van Sint-Joseph vult aan dat de woonstichting naast de bouw van huurwoningen een corporatie wil opzetten, die de verhuur van de woningen gaat regelen. ,,We denken met onze kennis voldoende informatie te kunnen geven, zodat een corporatie ontstaat die onafhankelijk van Sint-Joseph kan draaien. In de toekomst zou die corporatie kunnen groeien en meer huurwoningen voor mijnwerkers bouwen."

Poirters geeft aan dat de oplevering van de huurwoningen en de oprichting van de corporatie gelijktijdig moet plaatsvinden. Op dit moment gaan de Boxtelse woonstichting en de architecten er vanuit dat het project over twee jaar afgerond kan worden. De financiering komt voor een klein deel voor rekening van Sint-Joseph. Daarnaast worden fondsen geworven bij onder meer koepelorganisatie Aedes, die in Zuid-Afrika al een social housing foundation heeft opgericht. Ook de gemeente Merafong City en de mijnbouwbedrijven betalen mee aan het project.
14 oktober 2004

Print deze pagina

Terug