'BINNENKORT ALLEEN NOG GELDAUTOMAAT BESCHIKBAAR

Balie Rabobank verdwijnt uit Gemonde

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Binnen nu en enkele maanden kunnen klanten van de Rabobank in Gemonde alleen nog maar gebruikmaken van een geldautomaat in hun dorp. De balie, die nu dagelijks elke ochtend bemand wordt, verdwijnt. Het pand wordt verkocht of verhuurd.

Tijdens informatiebijeenkomsten voor haar leden en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) heeft de Rabobank donderdag 7 oktober bekendgemaakt dat het kantoor aan de Dorpstraat te Gemonde definitief op slot gaat. De huidige ochtendopenstelling komt binnen nu en 'een aantal maanden' te vervallen. Alleen de geldautomaat blijft in bedrijf.

In april maakte directeur Cees Menger van de Rabobank Sint-Michielsgestel al bekend dat het economisch niet langer verantwoord is het Gemondse bankkantoor op te houden. Te weinig mensen (gemiddeld zeven bezoekers per ochtend) maken van de dienstverlening gebruik. Overwoog Menger in het voorjaar nog om een of twee dagdelen per week 'zitting' te blijven houden in het kerkdorp, vorige week is medegedeeld dat die optie van de baan is. De geldautomaat, de chipknip en een brievenbus waarin betalingsopdrachten kunnen worden gedeponeerd, is het enige wat overblijft.

Als manager cliëntenadvies heeft Geert Groenendaal samen met directeur Menger donderdag de mensen in Gemonde geïnformeerd over de wijzigingen. ,,Van onze leden in Gemonde hebben 55 mensen de bijeenkomst bezocht. Natuurlijk stond men niet te juichen, maar in het algemeen werd positief gereageerd op de alternatieven die we hebben aangedragen", vertelde Groenendaal deze week.

ADVIESCENTRUM
De bankmanager wijst erop dat klanten van de Rabobank voor hun adviezen in de toekomst terecht kunnen bij het adviescentrum aan de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel. ,,En als het niet anders kan, komen we ook graag bij de mensen thuis. We zullen in de komende tijd aan moeten tonen dat we tóch een 'dichtbij-bank' kunnen zijn zoals we al jaren propageren. Ondanks dat we het kantoor in Gemonde moeten sluiten."

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst voor leden van de bank, vertelden Menger en Groenendaal over de op handen zijnde sluiting van de Rabobank tijdens een ontmoeting met 116 KBO-leden. Daar werd aanzienlijk heftiger gereageerd, erkent Groenendaal. ,,Ik begrijp de teleurstelling van de Gemondse ouderen wel. Het maatschappelijk aspect speelt ook een rol. Opnieuw verdwijnt een voorziening uit het dorp. Maar daarvoor zijn wij als bank niet alleen verantwoordelijk. Als iedereen volop gebruik zou maken van de baliediensten, hoefden we het kantoor niet te sluiten."

PROTEST KBO
Voorzitter Gijs Bertens van de Gemondse KBO kan het maar moeilijk verkroppen dat het bankkantoor binnen afzienbare tijd de deuren definitief sluit. ,,Natuurlijk heb ik begrip voor de economische redenen die de bank aanvoert. Maar onze ouderen zijn écht boos. ,,Om een simpele storting te doen, moeten de mensen nu helemaal naar Sint-Michielsgestel. En dat aanbod om de mensen thuis te gaan bezoeken? Hoe lang zullen ze dat vol houden? Dat is een belofte die de bank toch niet kan waarmaken."

De KBO bezint zich op acties, maar voorzitter Bertens beseft dat die weinig effect zullen sorteren. Hoe het protest vorm moet krijgen, weet Bertens nog niet. ,,We zullen ons daarover eerst nog intern moeten beraden. Maar we kunnen de sluiting niet over onze kant laten gaan. Ook al zet het geen zoden aan de dijk, we móeten van ons laten horen."

Wanneer de Rabobank haar kantoor in Gemonde definitief sluit, is nog niet bekend. Woordvoerder Groenendaal verwacht dat daar nog wel enkele maanden mee gemoeid zijn. De geldautomaat blijft in ieder geval in het huidige pand staan. Wat er met de rest gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het pand wordt verkocht of verhuurd.
14 oktober 2004

Print deze pagina

Terug