WEB ROEPT LEDEN OP BEZWAAR TE MAKEN

Werkgevers worden moedeloos van verkeersplannen gemeente

Werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor heeft deze week verbolgen gereageerd op het bericht dat het gemeentebestuur van Boxtel vasthoudt aan het verkeersplan Centrum Autoluw. In een brief aan 128 aangesloten bedrijven roept hij ondernemers op deel te nemen aan de inspraakprocedure en te reageren op de notitie. ,,Ik heb er grote moeite mee om er niet heel erg moedeloos van te worden”, zegt Hexspoor.

Vorige week werd duidelijk dat het gemeentebestuur ondanks forse kritiek vasthoudt aan het verkeersplan Centrum Autoluw. Het plan voorziet volgens het college van B. en W. in een goede hoofdwegenstructuur waarbij grote verkeersstromen worden geconcentreerd ’op wegen die daarvoor bedoeld en geschikt zijn’. Buiten deze grotere wegen liggen woongebieden die autoluw worden en dus vooral geschikt zijn voor fietsers.

In een brief aan de leden van de Werkgeversvereniging Boxtel (WEB), die ook is verstuurd aan politici en media, steekt voorzitter Hexspoor niet onder stoelen of banken dat hij hoopt dat zowel de leden van de gemeenteraad als de provincie de plannen stoppen. ,,Gelijkvloers of ongelijkvloers, dit mag niet gebeuren”, zegt Hexspoor in een toelichting. Hij kijkt reikhalzend uit naar een overleg dat de gemeente volgende week heeft in het provinciehuis. ,,Er is nog hoop dat men tot bezinning komt, maar blijkbaar heeft het college erg veel moeite met luisteren.”

De werkgeversvoorzitter, die zich de voorbije maanden heeft geprofileerd als een van de grootste tegenstanders van het verkeersplan, concludeert in zijn brief aan de WEB-leden dat alle inspraak, adviezen, honderden brieven en duizenden vragen aan de kant worden geschoven en het college vasthoudt aan de ingeslagen weg. Het zal volgens Hexspoor leiden tot een isolatie van Ladonk en het ontbreken van een noordelijke ontsluitingsweg. Ook de verbreding van de Keulsebaan staat in de ogen van de werkgeversvoorzitter op losse schroeven.

Hexspoor: ,,De bezwaren van de WEB, Stichting Horizon, bewonersvereniging Smalwater, Kalksheuvel, Parkweg, Essche Heike en honderden particulieren zijn kennelijk niet ontvangen in het gemeentehuis. Of in de prullenbak beland. Zelfs serieuze adviezen van de politieke partijen, ook vanuit de coalitie, worden terzijde geschoven. Signalen vanuit de provincie worden niet opgepikt.”

ONBEGONNEN
Uit de inspraaknotitie die vorige week ter inzage is gelegd blijkt dat het gemeentebestuur beslist geen noordelijke ontsluitingsweg wil aanleggen. Een doorgaande route over bestaande wegen van Ladonk naar Mezenlaan, Essche Heike, Molenwijkseweg en Parkweg kan voldoende verkeer verwerken. Vooral omwonenden hebben zich de laatste maanden fel tegen dit plan verzet. Het vrachtverkeer moet gebruik blijven maken van de Keulsebaan.

Een noordelijke ontsluitingsweg, zo vurig gewenst door de werkgevers, zou te weinig verkeer te verwerken krijgen. ,,Dat staat nog los van het feit dat het gebied waar de weg doorheen zou moeten gaan grote ecologische waarden herbergt. Al met al is het ruimtelijk-planologisch gezien een onbegonnen zaak om die weg überhaupt gerealiseerd te krijgen”, aldus het college.

In de huidige plannen wordt uitgegaan van vijf fietstunnels. Die worden aangelegd in de Tongersestraat, Kapelweg/Mezenlaan, Essche Heike, Leenhoflaan en Roond. Een fietstunnel bij de Molenwijkseweg ter hoogte van recreatieplas De Langspier staat nog ter discussie. Dat geldt ook de situatie rond de Gasunie, die nog onduidelijk is. De gemeente wil hieraan een aparte studie wijden.

Het verkeersplan Centrum Autoluw ligt tot en met 29 oktober ter inzage. Daarna wordt door het gemeentebestuur een definitief raadsvoorstel opgesteld dat eind 2004 aan de politiek wordt voorgelegd. Voor de jaarwisseling moet de gemeenteraad een definitief oordeel vellen over de toekomstige verkeersstructuur in Boxtel.
7 oktober 2004

Print deze pagina

Terug