BESTUUR GEMEENSCHAPSHUIS ’NIET ZO BLIJ’

Walnoot verhuist tijdelijk naar hockeycomplex MEP

Gemeenschapshuis De Walnoot wordt tot eind 2006 ondergebracht op een van de trainingsvelden van hockeyclub MEP in sportpark Molenwijk. Al op 1 januari 2005 wil wethouder Anton van Aert dat het gemeenschapshuis aan het Maria Reginaplein verhuist. Het bestuur van De Walnoot wil in elk geval tot en met carnaval in het huidige onderkomen blijven.

Vorige week zetten vertegenwoordigers van de gemeente Boxtel, het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Selissen en het bestuur van Stichting Sint-Christoffel de handtekening onder een convenant dat moet leiden tot een wijkvoorzieningencentrum in Selissenwal. Amper een week later is al bekend waar De Walnoot tijdelijk gehuisvest moet worden als in het centrumgebied van de wijk een nieuw centrum wordt gebouwd. Daarin komt naast De Walnoot ook basisschool De Walpoort, die in de toekomst wordt genoemd naar prinses Amalia.

Volgens wethouder Van Aert heeft het gemeentebestuur in de wijk Selissenwal liefst achttien locaties bekeken waar De Walnoot mogelijk gehuisvest zou kunnen worden. De meest geschikte locatie leek de Gezondheidsdienst voor Dieren. ,,Maar omdat De Walnoot daar tot ver in 2006 gevestigd zou moeten blijven, viel die locatie af omdat de huidige eigenaar eerder zijn eigen plannen op die plek wil realiseren”, legt Van Aert uit. Een projectontwikkelaar uit Vught wil het gebouw aan de Molenwijkseweg omvormen tot een appartementencomplex.

Toen bleef alleen het MEP-terrein over, waar het college van B. en W. het oog heeft laten vellen op een grasveld dat momenteel in gebruik is als trainingsveld. Daar komen de zes noodlokalen te staan die nu nog bij het Jacob-Roelandslyceum staan. Daarin moet het bestuur van De Walnoot een kleine twee jaar alle activiteiten organiseren. Van Aert: ,,De ingang komt zo dicht mogelijk bij de kantine van MEP te liggen om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.”

De wethouder informeerde de buurtbewoners maandagavond tijdens een besloten bijeenkomst in de MEP-kantine. Daar werden vooral vragen gesteld over de parkeerdruk rond het MEP-terrein. Die is volgens omwonenden nu al groot. ,,Daarom gaan we op het grasveld twintig parkeerplaatsen extra aanleggen. Daarvan kan ook MEP profiteren omdat veel activiteiten in De Walnoot niet samenvallen met de trainingstijden en wedstrijdtijden van de hockeyclub. Maar in sommige gevallen zal het best drukker worden”, stelt Van Aert.

De noodlokalen worden in een U-vorm gebouwd. Voordat de bouw kan beginnen, wordt een zogenaamde artikel 17-procedure gevoerd. Dat wil zeggen dat op basis van het geldende bestemmingsplan een tijdelijke ontheffing voor maximaal vijf jaar wordt verleend, zodat De Walnoot voor bepaalde tijd gevestigd kan worden op het MEP-terrein. Mensen die zich niet in de plannen kunnen vinden, kunnen bezwaren indienen. De wethouder benadrukt dat De Walnoot zich aan alle geldende regels moet houden, zoals de Hinderwet en dat geen geluidshinder voor omwonenden mag ontstaan.

BEHELPEN
Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Selissenwal zegt bij monde van bestuurslid Paul van Helmond niet zo blij te zijn met de keuze voor het MEP-veld. Het tijdelijke onderkomen is met 450 vierkante meter beduidend kleiner dan de huidige 700 vierkante meter die De Walnoot meet. ,,Het zal erop neerkomen dat we heel strak moeten plannen en activiteiten moeten afzeggen”, verwacht Van Helmond. ,,We realiseren ons ook dat er geen alternatief is en dat je je bij een tijdelijke verhuizing moet behelpen. Het wordt een periode die we zo goed en zo kwaad als het kan moeten overbruggen.”

Van Helmond geeft aan dat het bestuur van De Walnoot bewust niet heeft gekozen voor verdere vertraging van de bouwplannen in het centrumgebied van de wijk Selissenwal. Daarmee herhaalde hij de woorden die voorzitter Jan Hazenberg vorige week sprak tijdens de ondertekening van het convenant. ,,Ophouden van de plannen is niet onze insteek.” Het bestuurslid geeft wel aan dat De Walnoot de huid duur zal verkopen en alle afspraken goed op papier wil hebben voordat de verhuizing zal plaatsvinden.

Verhuizen per 1 januari is voor het bestuur van het gemeenschapshuis geen optie. Volgens bestuurslid Van Helmond wordt alles op alles gezet om het carnaval nog in De Walnoot te vieren, omdat dit volksfeest in financieel opzicht van groot belang is voor de stichting. ,,Een maandje meer of minder lijkt ons geen probleem als je bedenkt dat we al zes jaar praten”, meent Van Helmond.

Wethouder Van Aert voelt evenwel niets voor uitstel en vindt dat het carnavalsfeest in geen verhouding staat tot het belang van het bouwtraject. De argumenten van De Walnoot om tot en met carnaval open te blijven noemt hij ’begrijpelijk maar niet steekhoudend’. ,,Natuurlijk zullen we De Walnoot niet op straat zetten als de noodlocatie niet tijdig klaar is, maar als het gebouw op het MEP-terrein op 1 januari klaar is moet het gemeenschapshuis verhuizen om de bouw niet te vertragen.”
7 oktober 2004

Print deze pagina

Terug