'VERBOUWING REGENBOOG NOOIT OP TIJD KLAAR'

Ouders De Speelman uiten bezorgdheid over verhuizing

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het gebouw van De Regenboog, waar de leerlingen en personeel van De Speelman op korte termijn onderdak gaan vinden.

De ouders van leerlingen van De Speelman zijn bezorgd over de snelheid waarmee de verhuizing van de school gerealiseerd moet worden. Vorige week maakte wethouder Anton van Aert bekend dat de school voor speciaal onderwijs direct na de herfstvakantie moet verkassen naar het gebouw van De Regenboog. ,,Dat kan nooit in zo'n korte tijd", stellen Jo Spanjers en Jozef Schrover.

Spanjers en Schrover spreken namens alle ouders van De Speelman. Dinsdagavond kwamen ze massaal bijeen in de school aan de Achterberghstraat, die na de herfstvakantie leeg moet zijn voor een verbouwing. In de kerstvakantie vestigt zich hier de Molenwijkschool. De Speelman gaat volgens de plannen in de herfstvakantie naar het gebouw van De Regenboog aan de Tijvert. De operatie maakt deel uit van de zogenaamde 'onderwijscarrousel' waarbij ook De Walpoort betrokken is. Deze school verhuist in de kerstvakantie naar de Molenwijkschool aan het Ronduutje en keert terug naar de Selissenwal als een nieuw wijkvoorzieningencentrum klaar is.

ZORGEN
De ouders hebben, zo stellen Spanjers en Schrover, geen bezwaren tegen de nieuwe locatie die de gemeente heeft uitgezocht voor de leerlingen van De Speelman. Nu de plannen in een stroomversnelling zijn geraakt en met spoed een verbouwing wordt gestart, is echter onrust onder de ouders ontstaan. ,,We maken ons zorgen over de verbouwing omdat het al over een paar weken herfstvakantie is en de verbouwing dan nooit klaar kan zijn", zegt Schrover.

De vrees is groot dat de verbouwing nog lange tijd zal voortduren als de kinderen van De Speelman al in hun nieuwe onderkomen zitten. De overlast die daarmee gepaard zal gaan is volgens Schrover niet goed voor de zmlk-kinderen, die juist baat hebben bij rust en regelmaat. ,,Zo'n verbouwing brengt een hoop overlast met zich mee, waarvoor deze kinderen extra gevoelig zijn. Wij als ouders zijn bevreesd dat onze kinderen moeilijk corrigeerbaar gedrag gaan vertonen."

Dat niet alle voorzieningen tijdig klaar zijn en onder meer gebruik gemaakt moet worden van de kooklokalen van het naburige Vmbo-College vinden de ouders 'lastig maar acceptabel'. ,,Het is van belang dat een gebouw gerealiseerd wordt dat voldoet aan het programma van eisen en dat een veilige omgeving voor onze kinderen wordt gecreŽerd", zegt Schrover. Op dit moment zetten de ouders vraagtekens bij de uitvoering van de plannen.

Spanjers en Schrover laten weten dat de ouders van De Speelman vorige week onaangenaam verrast zijn door de publicaties over de verhuizing van De Speelman. Ze verwijten wethouder Van Aert dat hij verzuimd heeft de school en de ouders tijdig te informeren. ,,Hierdoor hebben alle ouders via de krant moeten vernemen dat de verhuizing al zo snel moet plaatsvinden." Onverteerbaar vinden ze, dat de wethouder gedreigd zou hebben De Regenboog aan een andere school aan te bieden als De Speelman niet zou meewerken aan de plannen.

De ouders vinden dat de gemeente alles op alles moet zetten om de verbouwing tijdig klaar te hebben, zodat de kinderen geen overlast hebben. Spanjers: ,,In onze ogen had die verbouwing allang klaar kunnen zijn omdat De Regenboog al jaren leegstaat. Nu wordt op iedereen een enorme druk gelegd die voorkomen had kunnen worden.

OVERLAST
Wethouder Van Aert zegt in een reactie dat de verbouwing van De Regenboog niet eerder van start kon gaan omdat nog geen overeenstemming was bereikt met het schoolbestuur van De Speelman. Daardoor stond lange tijd niet vast op welke wijze het gebouw opnieuw ingericht zou moeten worden. Van Aert erkent dat vanuit het gemeentehuis enige druk op De Speelman is uitgeoefend om mee te werken aan de verhuizing omdat de strakke planning voor de onderwijscarrousel in het nauw dreigde te komen. ,,Het is van het grootste belang voor de hele gemeente dat er gebouwd kan worden in het centrum van de Selissenwal. Als De Speelman niet had meegedaan, hadden we de hele verhuisoperatie weer anders moeten inrichten", aldus de wethouder.

Hij stelde deze week dat de eerste fase van de verbouwing voor de herfstvakantie klaar is en dat De Speelman na de vakantie kan starten met onderwijs in De Regenboog. In de herfst en de winter worden bij de school onder meer een kooklokaal en enkele nevenruimten gebouwd. ,,Vooral tussen Kerstmis en 1 februari zal dat leiden tot enige overlast. Maar die overlast zou er ook zijn geweest als de school was blijven zitten, omdat aan de overkant een groot appartementencomplex wordt gebouwd."
7 oktober 2004

Print deze pagina

Terug