RAADHUIS LIEMPDE KRIJGT GEBOORTEKLOKJE

'Ik laat me horen wanneer een kindje
is geboren'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de nieuwe vergaderzaal van het raadhuis in Liempde trekt Jan van Houtum aan het koord, waarmee hij als eerste het geboorteklokje luidt. De ferme ruk stelde het luidklokje meteen buiten werking. Rechts burgemeester Piet Smits met de oorkonde waarop het heugelijke moment is vastgelegd. (Archieffoto Brabants Centrum).

In 1975 werd een begin gemaakt met een ingrijpende renovatie en uitbreiding van het raadhuis in Liempde. Begin 1976 betrok de gemeentesecretarie de uitbouw en in februari vergaderde de toenmalige gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe raadzaal. Nieuw was ook het geboorteklokje in het koepeltje op het dak van het raadhuis. Op 8 maart werd het voor het eerst geluid door Jan van Houtum voor zijn twee dagen tevoren in het Boxtelse Liduinaziekenhuis geboren dochter Desiree.

Jan en Jo van Houtum- van de Biggelaar herinneren zich nog goed hoe in hun wijk de spanning steeg. ,,Het was hier allemaal nieuwbouw", vertelt Jan in de woning waarin hij zich samen met Jo na al die jaren nog steeds prima thuis voelt. ,,Het waren allemaal jonge gezinnen. Bijna heel de buurt was zwanger", grinnikt Jo.

Toen bekend werd dat er een geboorteklokje in het raadhuis zou komen, wilde iedereen natuurlijk de eerste zijn die het mocht luiden. ,,Best spannend", blikt Jan terug. Zijn vrouw beviel op zaterdag 6 maart om 10.45 uur van hun tweede dochter Desiree. Op maandagochtend spoedde Jan zich naar de gemeentesecretarie om zich te vergewissen of hij inderdaad de eerste zou zijn die aan het luikoord mocht trekken. ,,Willy van Zuijlen vertelde me dat zich nog niemand had gemeld. Zorg dat er niemand tussendoor komt. Ik kom zo terug', riep ik hem toe."

Jan vertrok naar het gemeentehuis in Boxtel om daar de geboorte aan te geven bij de burgerlijke stand. Zijn dochter was immers op Boxtels grondgebied geboren. ,,Daar werd ik nog niet eens gefeliciteerd. Dat was even later in Liempde heel anders", herinnert de geboren en getogen Liempdenaar zich. De champagne stond klaar en burgemeester Piet Smits en de wethouders werden door Jan getrakteerd op beschuit met muisjes.

Hoewel hij gewaarschuwd was toch vooral niet t hard aan het klokkenkoord te trekken, kon Jan zijn enthousiasme maar moeilijk in bedwang houden. Bij de eerste de beste ruk aan het touw, kwam de luidklok vast te zitten en bleef het bij n 'klepeltik'. ,,Natuurlijk leidde dat tot enige hilariteit en opschudding. Loco-secretaris Van Zuijlen klom echter in allerijl naar de zolder en via het dak naar het koepeltje om de klok in zijn oorspronkelijke positie te plaatsen. Vervolgens kon dan cht gebeierd worden. Dat moest ook wel want ik had immers al een tientje betaald om de klok te mogen luiden."

Het idee om in het raadhuis een geboorteklokje te hangen, was afkomstig van burgemeester Piet Smits, een man die meer van dergelijke initiatieven op zijn naam heeft gebracht. Zo is ook de vuurput, waar jaarlijks de nieuwkomers in het dorp worden verwelkomd, een initiatief van de in 2002 overleden oud-burgemeester. In zijn eerdere standplaats Esch kwam Smits extra in het nieuws met de oprichting van de plaatselijke bierpomp.

Ruim dertig jaar heeft het koepeltje op het Liempdse raadhuis een klok moeten ontberen. De tekst op de achterkant van de oorkonde die Jan van Houtum na het luiden van het geboorteklokje mee naar huis kreeg, geeft in het kort weer wat de voorgeschiedenis was. 'Gedurende 33 jaren (1897-1930) was Petrus Johannes Egelmeers gemeenteveldwachter in de gemeente Liempde. Met ingang van 1 juli 1922 werd hij tevens benoemd tot aanplakker en omroeper. In deze laatste hoedanigheid luidde hij 's zondags na de hoogmis het 'gebooiklokje' dat in het torentje op het raadhuis hing. Alsdan las hij staande op het bordes allerlei aankondigingen voor. Op het einde van de laatste Wereldoorlog werd het gebooiklokje door de Duitsers meegenomen...'

Kort nadat hij in 1968 de overstap maakte van Esch naar Liempde introduceerde Smits zijn plan voor het geboorteklokje. In de eerste de beste carnavalsoptocht na zijn aantreden werd het idee al op ludieke wijze uitgebeeld. Toch duurde het nog tot 9 september 1975 voordat de gemeenteraad ook daadwerkelijk besloot dat de klok er zou komen.

Jan van Houtum was 28 jaar toen hij als eerste het Liempdse geboorteklokje luidde. Nu wordt teruggekeken naar dit moment is degene waarvoor de klepel werd aangezwengeld net zo oud als haar vader toen. ,,Zelf weet Desiree natuurlijk niet wat zich heeft afgespeeld destijds. Ze kent het verhaal alleen van 'horen zeggen' en uit de krantenartikelen die we bewaard hebben", vertelt moeder Jo. Ze laat het babyboek zien waarin de belangrijkste momenten uit het leven van haar tweede dochter zijn opgetekend.

,,Het is niet volledig bijgehouden. Je weet hoe dat gaat. Bij het eerste kind worden volop foto's gemaakt en alle aantekeningen nauwkeurig bijgehouden. Bij nummer twee ben je minder accuraat", lacht Jo. Desalniettemin komen uit het babyboek van Desiree tal van knipsels te voorschijn, want het moment waarop het geboorteklokje destijds voor het eerst werd geluid, haalde breeduit de krantenkolommen.

Eerder dit jaar is Desiree getrouwd en inmiddels woont ze in Boxtel, waar ze werkt bij de Hema. ,,De oude krantenartikelen over het geboorteklokje zullen, nu dit verhaal weer opgehaald wordt, wel snel door haar opgepikt worden. We zijn er altijd zuinig op geweest. De oorkonde die we kregen uitgereikt heeft altijd in de linnenkast onder een stapel kleding gelegen, zodat het document niet kon verkleuren. Kijk, het lijkt nog splinternieuw", toont Jo enthousiast.

Nog steeds kunnen Liempdse ouderparen die een boreling verwelkomen, het geboorteklokje laten luiden. ,,Toch horen we het niet zo vaak meer. Dat is best jammer", zegt Jan.

Wat er verder gebeurde in 1976:

  • Lennisheuvel viert het gouden jubileum van de Sint-Theresiaparochie. De gemeenschapszin straalt af van de feestelijkheden waarin pastoor Victor Tilman, organist Antoon Maas en koster Jan Maas centraal staan.

  • In Boxtel wordt de noordelijke stationsbuurt (omgeving Van Leeuwenstraat) gesaneerd; de wijk ondergaat een metamorfose. Met het doortrekken van de Pastoor Erasstraat ontstaat een nieuwe hoofdroute naar het NS-station.

  • Tennisvereniging d'Oggelen neemt de accommodatie aan de Haarenseweg in Esch gebruik. Nog voordat de club officieel van start gaat wordt een ledenstop ingevoerd. Z groot is de belangstelling voor de tennissport.

  • Mede op advies van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid wordt het openluchtzwembad Molenwijk gesloten. De waterkwaliteit voldoet niet aan de normen. Jarenlang blijft Boxtel verstoken van een zwemaccommodatie.

  • In Gemonde komt de realisatie van een dorpshuis op de helling te staan als het ministerie weigert subsidie te verlenen. Een korte maar felle brand legt de muziekkiosk in het kerkdorp compleet in de as.

    © Brabants Centrum

    OP DE FOTO: Sinds 1976 hangt in het koepeltje van het voormalig raadhuis in Liempde het geboorteklokje. Tegenwoordig wordt niet vaak meer 'geklept' om een nieuwe boreling te verwelkomen. (Archieffoto Brabants Centrum).
7 oktober 2004

Print deze pagina

Terug