GEBRUIKERS TEKENEN CONVENANT

Groen licht voor bouw wijkcentrum Selissenwal

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nu ook het bestuur van gemeenschapshuis De Walnoot kan instemmen, gaat de voorbereiding van de bouw van een wijkvoorzieningencentrum een nieuwe fase in. Naast De Walnoot krijgt ook basisschool De Walpoort onderdak in het complex dat wordt gebouwd in het centrumgebied van de wijk Selissenwal.

De gemeente Boxtel heeft met de Stichting Gemeenschapshuis Selissenwal en de Stichting Sint-Christoffel een akkoord bereikt over de bouw van een wijkvoorzieningencentrum. Het centrum gaat onderdak bieden aan de nieuwe Prinses Amaliaschool, gemeenschapshuis De Walnoot, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. De kosten van het project bedragen zo'n 4,2 miljoen euro.

Zes jaar lang hebben de betrokken partijen onderhandeld over de manier waarop het wijkvoorzieningencentrum eruit zou moeten zien. Met name het bestuur van gemeenschapshuis De Walnoot had lange tijd grote twijfels omdat geen duidelijke afspraken gemaakt konden worden over de eigendomssituatie.

Daarover is nu overeenstemming bereikt aan de hand van een soort erfpachtconstructie, die het bestuur het recht geeft het gebouw altijd te gebruiken. Mocht het gemeenschapshuis ooit verdwijnen, dan vervallen alle rechten aan de gemeente. ,,Op basis van de stukken die nu op tafel liggen gaan we akkoord", zegt voorzitter Jan Hazenberg van Stichting Gemeenschapshuis Selissenwal. ,,We willen de zaak niet ophouden, ook De Walnoot moet verder."

Hazenberg zette woensdag 29 september in het gemeentehuis zijn handtekening onder een convenant, dat ook werd ondertekend door wethouder Anton van Aert en algemeen directeur Felix Razenberg van Stichting Sint-Christoffel, waaronder de huidige basisschool De Walpoort valt. Deze school verhuist waarschijnlijk in de kerstvakantie naar het Ronduutje, waar ruimte vrijkomt door de verhuizing van de Molenwijkschool.

NIEUWE START
Eind 2006 hoopt De Walpoort een nieuwe start te maken in het wijkvoorzieningencentrum. De naam wordt dan gewijzigd in Prinses Amaliaschool. Volgens directeur Niek Scholts krijgt zijn school in het centrum tien tot twaalf klassen. Als in de toekomst blijkt dat de school te klein dreigt te worden, kan op het dak een tweede etage gebouwd worden en is uitbreiding tot zestien lokalen mogelijk. De Walpoort telt momenteel 110 leerlingen, prognoses gaan uit van een groei naar 120 tot 140 leerlingen.

Nu alle betrokken partijen een convenant hebben ondertekend, wordt een architect gezocht die een ontwerp gaat maken. Naast een 'toekomstbestendige' school moet hij in het gebouw ruimte zien te vinden voor een gemeenschapshuis dat in elk geval wil beschikken over een zaal die groter is dan de huidige zaal. Verder wil het bestuur van De Walnoot graag de huiskamerfunctie beter invullen. Ook hiervoor is ruimte nodig. Het bestuur heeft de toezegging op zak dat bij het wijkvoorzieningencentrum tenminste twintig parkeerplaatsen komen.

Hoe het centrum er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Vaststaat dat zowel de school als het gemeenschapshuis een eigen ingang krijgen. Verder wordt gedacht aan een aantal multifunctionele ruimten. Ook zijn lokalen nodig voor de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.

TERUGLOOP
Tijdens de ondertekening van het convenant werd duidelijk dat de toekomstige gebruikers staan te popelen om te verkassen. Zowel De Walnoot als De Walpoort hebben te lijden onder de bouwactiviteiten in het centrumgebied van de wijk Selissenwal, waardoor de bereikbaarheid niet goed is. De Walnoot merkt dit in de terugloop van het aantal bezoekers en zou graag verhuizen naar een noodgebouw als carnaval 2005 achter de rug is. In dat geval zou het gemeenschapshuis deze belangrijke inkomsten niet mislopen.

Basisschool De Walpoort vreest dat ouders mogelijk voor een andere school kiezen zolang in de wijk wordt gebouwd. ,,De vestiging in de Molenwijkschool is ook een noodoplossing, zodat we pas eind 2006 in rustig vaatwater komen", zegt schooldirecteur Scholts. ,,Ik sta dan ook te juichen omdat er eindelijk een akkoord is en we verdere stappen kunnen zetten."

Wethouder Van Aert is ook tevreden. Hij beschouwt het wijkvoorzieningencentrum als de kroon op de revitalisering van de wijk Selissenwal. Het centrum is ruwweg geprojecteerd op een terrein waarop thans De Walnoot en een deel van De Walpoort staan.
30 september 2004

Print deze pagina

Terug