COLLEGE MAAKT INSPRAAKNOTITIE

Gemeentebestuur houdt vast aan 'Centrum Autoluw'

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het plan 'Centrum Autoluw' voorziet in de sanering van tien spoorwegovergangen en een herinrichting van de hoofdwegenstructuur. Volgens wethouder Wim van Erp is het de 'minst slechte' variant.

Het gemeentebestuur van Boxtel houdt ondanks fel verzet van werkgevers op Ladonk en inwoners vast aan het verkeersplan Centrum Autoluw. Het plan voorziet in de sanering van tien spoorwegovergangen en een herinrichting van de hoofdwegenstructuur. Volgens wethouder Wim van Erp is het de 'minst slechte' variant.

Sinds de presentatie van het verkeersplan Centrum Autoluw wordt op tal van fronten kritiek geuit op de manier waarop de gemeente Boxtel de spoorwegovergangen wil saneren en de hoofdwegen wil herinrichten. Vooral de keuze voor een noordelijke ontsluitingsroute via het Essche Heike, Molenwijkseweg, Parkweg en Baandervrouwenlaan ontmoet veel kritiek.

Deze week maakte wethouder Van Erp bekend dat het college van B. en W. een inspraaknotitie heeft opgesteld die vanaf morgen, vrijdag 1 oktober ter inzage ligt. Het werkstuk was deze week nog niet beschikbaar voor de media. Van Erp stelt dat de notitie weinig nieuwe elementen bevat. ,,Het is vooral een stevige onderbouwing van de plannen die er al lagen", aldus de wethouder.

Van Erp geeft aan dat in de inspraaknotitie meer aandacht is voor fietsers en voetgangers. Een van de kritiekpunten was dat de aandacht voor langzaam verkeer onvoldoende was. Met die aanpassing hoopt het gemeentebestuur critici tegemoet te komen. De wethouder denkt dat het plan Centrum Autoluw kan leiden tot een goed verkeerscirculatieplan.

EXTRA CIJFERS
Van Erp houdt vast aan de fel bekritiseerde ontsluiting vanaf Ladonk via de Mezenlaan richting Essche Heike, Molenwijkseweg en Parkweg, mede omdat de aanleg van een autotunnel in de Baroniestraat of de Tongersestraat een te grote aantrekkingskracht heeft en leidt tot overlast in het centrum. Op korte termijn verwacht Van Erp dit standpunt verder te kunnen onderbouwen met extra cijfers, die op verzoek van het CDA en de Werkgeversvereniging Boxtel zijn verzameld.

De wethouder wilde deze week niet verder vooruitlopen op de inspraaknotitie. Hij geeft aan dat het college van B. en W. alle belangrijke beleidsstukken heeft bestudeerd om een goede afweging te maken. Daarbij doelt hij op de strategische visie Boxtel Boeit, de structuurvisie plus en het collegeprogramma. Van Erp: ,,Gelet op de thema's leefbaarheid, financiŽn, verkeersveiligheid en duurzaamheid denken we de juiste keuze gemaakt te hebben."

Na sluiting van de inspraaktermijn worden alle reacties beoordeeld door het gemeentebestuur. Vervolgens wordt later dit jaar een definitief advies aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad velt uiteindelijk het laatste oordeel over een van de meest ingrijpende verkeersplannen in de Boxtelse geschiedenis.
30 september 2004

Print deze pagina

Terug