GEEN BEWONING IN HUIZE SANCTA MONICA VANAF 1 MEI

Witte zusters vertrekken uit Esch

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De missiezusters uit Esch vertrekken volgend jaar uit het klooster Sancta Monica aan de Gestelseweg.

In februari van dit jaar verklaarden de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika dat ze nog zo lang mogelijk in hun geliefde klooster aan de Gestelseweg in Esch wilden blijven. Nu duidelijk is dat er in het grote gebouw ingrijpende aanpassingen noodzakelijk zijn die bovendien forse investeringen vergen, hebben de zusters aangegeven hier niet meer aan te willen beginnen. Vˇˇr 1 mei 2005 verlaten de Essche missiezusters uit huize Sancta Monica.

Regionaal overste Tiny H÷lscher van de Missiezusters van Onze Lieve Vrouwe van Afrika bevestigt dat de witte zusters vˇˇr 1 mei 2005 vertrekken uit Esch. ,,Het is de bedoeling dat de zusters uit Esch zich gaan aansluiten bij bestaande leefgroepen in Boxtel, Eindhoven, Den Bosch en Nuland", aldus zuster H÷lscher.

Volgens burgemeester Frans Ronnes van Haaren kunnen de zusters tot 1 mei in het klooster in Esch blijven wonen, zonder dat de gemeente eist dat de bouwkundige aanpassingen in het pand uitgevoerd moeten worden. ,,Men hoeft geen maatregelen te nemen. Wel dienen de huidige aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen in goede staat van onderhoud te zijn en blijven. We hebben duidelijke afspraken gemaakt dat er geen bewoning plaats zal vinden vanaf 1 mei 2005", aldus Ronnes.

De burgemeester vindt het jammer dat de zusters vertrekken uit Esch, maar spreekt van een teken van de tijd. ,,Er is een aantal religieuzen die ouder zijn dan 70 en er is geen jonge aanwas. Het past bij de ontwikkeling in de laatste dertig, veertig jaar waarin het aantal kloosterlingen is teruggelopen en de belangstelling voor het katholieke leven is afgenomen. Sancta Monica is het laatste klooster in de gemeente Haaren dat zijn functie verliest."

AFRIKA
Het klooster in Esch is het moederhuis van de missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Momenteel wonen er nog twintig zusters in het klooster, waar jonge vrouwen zich in het verleden vestigden om zich voor te bereiden op het missiewerk in Afrika. Nu wonen er al vele jaren voornamelijk oudere zusters die na lange tijd actief te zijn geweest in Afrika zijn teruggekeerd in Nederland.

Begin dit jaar werd duidelijk dat het uit het einde van de negentiende eeuw stammende kloostergebouw in Esch volgens de brandweer niet voldeed aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan brandpreventie. Aanpassingen bleken noodzakelijk. Het realiseren van de benodigde voorzieningen kon volgens de gemeente in eerste instantie tot 31 december 2006. Als de zusters na die tijd in het kloostergebouw gehuisvest zouden blijven, dienden volgens de brandweer in Haaren extra maatregelen genomen te worden, waaronder het aanbrengen van extra vluchtwegen en het aanpassen van de vertrekken van de zusters. Ook moesten deuren en plafonds aangepakt worden.

In februari gaven de zusters aan dat ze aan het kijken waren naar alternatieven, maar dat ze het liefst nog een tijd in Esch wilden blijven. De congregatie heeft nu besloten om te vertrekken en hierover onlangs contact opgenomen met het gemeentebestuur.
30 september 2004

Print deze pagina

Terug