GEMEENTE EN STICHTING SINT-URSULA OP ÉÉN LIJN

’Jongerencentrum in Ursula dichterbij
dan ooit’

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De komst van een jongerencentrum in het havo-complex aan de Baroniestraat is volgens wethouder Ger van den Oetelaar dichterbij dan ooit. Of het jongerencentrum in het huidige gebouw wordt gerealiseerd staat nog niet vast.

De komst van een jongerencentrum in Boxtel is nog nooit zo dichtbij geweest dan nu. Dat concludeert wethouder Ger van den Oetelaar nu hij namens de gemeente Boxtel een akkoord heeft bereikt met de Stichting Sint-Ursula. Inmiddels wordt met projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans aan een exploitatieovereenkomst gewerkt die moet leiden tot de realisatie van een jongerencentrum én woningbouw op het havo-terrein aan de Baroniestraat.

Na maandenlange besprekingen hebben de gemeente Boxtel en de Stichting Sint-Ursula elkaar gevonden, zo maakte wethouder Van den Oetelaar donderdag tijdens de vergadering van de Boxtelse gemeenteraad duidelijk. Hij reageerde op vragen die zijn eigen partij Combinatie95 had gesteld tijdens het vragenuurtje. Combinatie95 vroeg Van den Oetelaar een toelichting te geven over de verhoudingen tussen de gemeente en de stichting. Opvallend is dat het akkoord al in april werd bereikt, maar hierover niet eerder werd gesproken.

Na het nodige geharrewar over de eigendomsverhoudingen lijkt de vrede getekend tussen beide partijen. Van den Oetelaar sprak in politieke termen over het overleg dat hij met de stichting had gevoerd. Hij omschreef die gesprekken als 'constructief’ en 'positief’. ,,Eindelijk is er licht in de tunnel en hebben we een akkoord over de omgangsvormen. Beide partijen moeten van elkaars belangen profiteren. De gemeente wil haar beleid realiseren, de stichting streeft naar goed onderwijs waarvoor middelen nodig zijn.”

GYMZAAL
Van den Oetelaar deed tijdens de raadsvergadering weinig inhoudelijke mededelingen over het akkoord dat hij heeft bereikt. Duidelijk lijkt dat er overeenstemming is over het gebruik van het havo-gebouw voor de inrichting van een jongerencentrum. De wethouder benadrukt dat het jongerencentrum nog steeds geprojecteerd is in de vroegere gymzaal van de Bracbant Havo. Maar hij laat tevens doorschemeren dat dit de eerste optie is en houdt daarmee andere varianten open.

Het jongerencentrum kan volgens de wethouder zonder wijziging van het bestemmingsplan in de gymzaal worden ondergebracht omdat zo’n voorziening valt onder de noemer maatschappelijke doeleinden. Van den Oetelaar vult aan dat het Centrum voor de Kunsten, dat een schreeuwend tekort aan ruimte heeft, mogelijk ook kan profiteren van het nieuwe jongerencentrum. ,,Dat kan zonder allerlei langdurige procedures gerealiseerd worden”, meent de wethouder.

De winst voor de Stichting Sint-Ursula zit in het plan dat projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans uitwerkt. Na raadpleging van drie projectontwikkelaars is Hendriks Coppelmans uit de bus gerold als een projectontwikkelaar die volgens Van den Oetelaar 'interessant genoeg is om mee door te gaan’. Het bedrijf heeft een goed bod gedaan op het havo-gebouw en werkt aan een exploitatieovereenkomst. Dat lekte al in de zomervakantie uit toen bleek dat Hendriks Coppelmans onderhandelingen voerde met onder meer het kerkbestuur van de Heilig Hartparochie. Daarover werd al eerder uitgebreid in deze krant bericht.

Met een goed bod kan de Stichting Sint-Ursula middelen binnenhalen om in te zetten voor verwezenlijking van onderwijsdoeleinden in Boxtel. Volgens de wethouder zal wel een bestemmingsplanprocedure gevoerd moeten worden om woningbouw op het havo-terrein mogelijk te maken. Van den Oetelaar denkt dat in eerste instantie getracht zal worden het bestaande schoolgebouw om te vormen tot woningbouw. Met het vorige week vastgestelde beleidsplan wonen in de hand kan bekeken worden welke soort woningen op deze locatie gerealiseerd zou kunnen worden.

VERDEELD
De leden van de gemeenteraad reageerden verdeeld op de toelichting van de wethouder. CDA’er Jo Custers constateerde tevreden dat de procedure goed loopt en een jongerencentrum in beeld komt. Maar Fons van Elderen van Boxtels Belang zette grote vraagtekens bij de optimistische woorden van Van den Oetelaar. ,,Er zitten nog zoveel haken en ogen aan dit plan dat het beslist nog jaren gaat duren. Ik denk dat mijn kleinkinderen het jongerencentrum nooit zullen zien.”
30 september 2004

Print deze pagina

Terug