ONTWERPEN VOOR INRICHTING WOONWIJK

Moerassen en knuppelbruggen in wijk
In Goede Aarde

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Impressie van het Newtonplein, compleet met moeraszone, terrassen en knuppelbruggetjes.

De Vlaamse landschapsarchitecten Michel Pauwels en Christian Vermander hebben zich de voorbije maanden gebogen over de inrichting van de openbare ruimte in de duurzame woonwijk In Goede Aarde. De toekomstige bewoners toonden zaterdag tijdens een informatieve bijeenkomst in het gemeentehuis massaal belangstelling voor het ontwerp, waarin het ellipsvormige Newtonplein dé blikvanger wordt.

Honderden toekomstige bewoners bekeken de kaarten, informatiepanelen en driedimensionale dia’s van hun toekomstige wijk. Daarnaast konden de straatstenen gekeurd worden en was een lantaarnpaal de raadzaal binnengesleept om ook te laten zien welke openbare verlichting de wijk gaat sieren. En passant konden bezoekers zich opgeven voor een - door de gemeente Boxtel te betalen - cursus natuurrijk tuinieren bij De Kleine Aarde. Het liep storm...

De Vlaamse landschapsarchitecten proberen in het ontwerp samenhang te creëren tussen de verschillende onderdelen van de nieuwe wijk. ,,Het groene element wordt als het ware de nieuwe huid van het gebied. Groen zal voor bewoners van In Goede Aarde een welkom gevoel betekenen”, zeggen Pauwels en Vermander in een nieuw verschenen informatiebulletin, dat zaterdag werd uitgereikt.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van het beoogde speelterrein in de wijk In Goede Aarde.

In het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk springt het Newtonplein meteen in het oog. Het door woningen omzoomde ellipsvormige plein moet een ontmoetingsplaats worden voor alle wijkbewoners. Opvallend in het ontwerp zijn de niveauverschillen en de zandvlakte die een soort natuurlijke speelplek moet worden voor kinderen. Rondom het plein ligt een laaggelegen moeras, dat alleen in tijden van langdurige neerslag vol water staat maar op andere tijdstippen louter drassig is en geen gevaar oploopt voor spelende kinderen. Een half dozijn houten knuppelbruggetjes geeft toegang tot de ontmoetingsplaats. Inheemse beplanting maakt het plein compleet.

De landschapsarchitecten hebben gekozen voor de aanplant van eiken, die langs de hoofdontsluitingsweg (Einsteinstraat – red.) geplant worden. Ook worden beuken en wilgen geplant. Dankzij waterdoorlatende straatstenen zakt water in de bodem en wordt het niet direct via een riolering afgevoerd. De laaggelegen zones worden ook wel wadi’s genoemd, die in natte perioden water herbergen. Vanwege de aanwezigheid van veel kwelwater in de wijk In Goede Aarde wordt met enkele lager gelegen zones bereikt dat juist op die plaatsen drassige gebieden ontstaan.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van het toekomstige Newtonplein in de wijk In Goede Aarde.

OPLEVERING
Met het oog op de naderende oplevering van de eerste woningen in de eerste fase van In Goede Aarde heeft de gemeente Boxtel al een aantal praktische zaken geregeld. Zo wordt het bouwverkeer, dat via de Schijndelsedijk en Het Klaverblad richting de wijk rijdt gescheiden van het woonverkeer. De nieuwe bewoners wordt geadviseerd hun huizen via de rotonde Munsel en de Tamboer te benaderen. Omdat de wijk slechts gedeeltelijk klaar is, worden wegen als de Huygensstraat voorzien van betonnen platen; houten loopschotten vormen het trottoir. Tevens wordt tijdelijke verlichting geplaatst.

Om de wijk schoon te houden krijgen de bewoners niet alleen een grijze en een groene kliko. Tijdelijk wordt een voorziening gecreëerd waar groot huishoudelijk afval gedeponeerd kan worden. Om te voorkomen dat bewoners op grote schaal op en neer gaan rijden met grond, wordt in de wijk een gronddepot ingericht, waar men terecht kan voor grond die gebruikt kan worden bij tuinaanleg en bestrating. Het depot zal tot maart 2005 geopend blijven. Voor het tegengaan van overlast door hondenpoep worden op termijn depodogs geplaatst. Dat zijn vuilnisbakken waarin een reservoir zit met afvalzakken waarin de poep gestopt kan worden. De depodogs staan momenteel al in delen van Boxtel-Oost en werken volgens de gemeente goed.

De omgeving van de Huygensstraat waar de komende maanden tientallen woningen worden opgeleverd, wordt vanaf maart 2005 woonrijp gemaakt. Begin 2006 volgt het Newtonplein en de Einsteinstraat. Daar is vorige week door projectontwikkelaar Heijmans gestart met de bouw van een groot aantal woningen. De speelvoorziening aan de Vaandrig, die ook geschikt is voor een JOP (jongerenontmoetingsplaats – red.), wordt als laatste gerealiseerd.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Einsteinstraat in de wijk In Goede Aarde ziet er eind 2005 zo uit.
30 september 2004

Print deze pagina

Terug