RIJKSWATERSTAAT OVERWEEGT MER-STUDIE

Minister Peijs rekent op aanleg spitsstroken

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De aanleg van spitsstroken tussen Den Bosch en Eindhoven is nog niet van de baan.

Minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat blijft veel waarde hechten aan de aanleg van spits- en plusstroken om het fileprobleem in Nederland aan te pakken. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en de rijksbegroting die dinsdag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat ondanks een uitspraak van de Raad van State ook tussen Den Bosch en Eindhoven spitsstroken worden aangelegd.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde vorige week een twintigtal bezwaarmakers in het gelijk, die zich verzetten tegen de verbreding van de rijksweg A2 op basis van de Spoedwet wegverbreding. De Raad van State vindt de plannen voor de wegverbreding op de A2 onveilig, onder meer vanwege de breedte van de rijstroken en de slechte bereikbaarheid van de snelweg voor hulpdiensten. De uitspraak is onherroepelijk en biedt geen mogelijk tot hoger beroep.

Minister Peijs wil inhoudelijk nog niet reageren op de uitspraak. In een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer schrijft ze deze week dat ze zich momenteel beraadt op de consequenties van de uitspraak. Peijs herhaalt dat ze van mening is dat geen maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit genomen hoeven te worden ’als de overschrijding van de normen gelijk of kleiner is vergeleken met de autonome situatie’. Als sprake is van een extra overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit, moeten volgens de minister wel maatregelen genomen.

Daarin verschilt ze van mening met de Raad van State die onomwonden stelt dat Peijs onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de gevolgen van de wegverbreding voor de luchtkwaliteit. Zelfs als zou uit de cijfers blijken dat de luchtkwaliteit door de wegverbreding verbetert, moet de minister aangeven of die verbetering past binnen het rijksbeleid om de hoeveelheid stikstofdioxide en roetdeeltjes in de lucht terug te dringen, zo oordeelt de Raad van State.

OVERLEG
De directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat is volgens woordvoerster José Hiel nog steeds bezig met het bestuderen van de uitspraak van de Raad van State. Ze benadrukt dat de uitspraak in de ogen van Rijkswaterstaat niet betekent dat de spitsstroken op de A2 helemaal van de baan zijn. ,,In onze ogen lopen de plannen nu vertraging op, maar willen we wel doorgaan. Hoe we dat gaan doen en hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen, kan ik nog niet zeggen”, aldus Hiel. De woordvoerster geeft aan dat Rijkswaterstaat mogelijk alsnog een milieueffectenrapportage gaat opstellen. Dat is in de ogen van de Raad van State verzuimd.

Wethouder Wim van Erp van de gemeente Boxtel heeft Rijkswaterstaat deze week gevraagd op korte termijn een datum te prikken voor bestuurlijk overleg met de zes gemeentebesturen die gelegen zijn aan de A2 tussen de knooppunten Vught en Ekkersweijer. Van Erp wil duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de stappen die in de toekomst gezet zullen worden.

De wethouder heeft ook van Rijkswaterstaat vernomen dat er mogelijk alsnog een milieueffectenrapportage wordt opgesteld. Dat bevreemdt hem omdat hij er vanuit gaat dat niet gemorreld kan worden aan de uitspraak van de Raad van State en de spitsstroken dus van de baan zijn. ,,In mijn ogen is er geen speld tussen te krijgen, maar misschien zijn anderen beter ingevoerd in het Haagse taalgebruik dan ik”, reageert Van Erp. Hij is benieuwd naar de inhoudelijke reactie van Rijkswaterstaat op de uitspraak. Rijkswaterstaat wil eerst de nadere motivering van de Raad van State afwachten alvorens gemeenten bijgepraat worden.

PLAN WERKT
Minister Peijs breekt in de brief aan de Tweede Kamer een lans voor de spits- en plusstroken. Haar voortgangsrapportage geeft aan dat de Spoedwet wegverbreding, die sinds juni 2003 van kracht is, werkt. ,,De doelstelling is in mijn ogen bereikt. Binnen iets meer dan een jaar zijn in totaal vijftien wegaanpassingsbesluiten ondertekend waarvan er zeven inmiddels onherroepelijk zijn geworden”, stelt Peijs. ,,De eerste spitsstroken zijn inmiddels in gebruik. Later dit jaar worden er nog twee geopend en volgend jaar twaalf.”

De begroting van het ministerie van Verkeer & Waterstaat, die dinsdag tijdens Prinsjesdag is aangeboden, gaat ook uit van de aanleg van spitsstroken. Met behulp van het Fileplan Zichtbaar Slim Meetbaar wordt de wegcapaciteit in de spitsuren verbeterd en de doorstroming bevorderd. Tot en met 2006 wil de minister ruim driehonderd kilometer spits- en plusstroken aanleggen. Volgens de minister neemt de filezwaarte bij verder ongewijzigde omstandigheden met minimaal 30 procent af.

In totaal is in de rijksbegroting van 2005 een bedrag van 668 miljoen euro beschikbaar voor wegen.
23 september 2004

Print deze pagina

Terug