OPLEVERING EERSTE WONINGEN START IN OKTOBER

’Boxtel is tijd ver vooruit met
In Goede Aarde’

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Ger van den Oetelaar geeft uitleg in de wijk In Goede Aarde.

De voltooiing van de eerste woningen in de Boxtelse nieuwbouwwijk In Goede Aarde is nabij. Medio oktober denkt aannemer Jongen uit Geldrop te kunnen starten met de oplevering van de eerste woningen. Tot februari 2005 worden wekelijks twaalf nieuwe huizen opgeleverd. Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen is deze week gestart met de bouw van negentig woningen, die eind 2005 worden opgeleverd.

Een rondgang over het immense bouwterrein, maandag georganiseerd door de gemeente Boxtel en aannemer Heijmans, laat zien dat de afronding van de eerste fase van de wijk In Goede Aarde nabij is. Aannemer Jongen werkt, zo vertelt bedrijfsleider Marc Obdeijn, in drie bouwstromen aan de voltooiing van de woningen in het deelplan Kantelen. ,,Zo kunnen onze mensen onafhankelijk van elkaar op drie fronten tegelijk werken aan de bouw van de huizen, die ongeveer tegelijkertijd klaarkomen”, aldus Obdeijn.

Het plan varieert van zes riante vrijstaande woningen tot in een lange rij gebouwde, energiezuinige starterswoningen die fungeren als geluidsmuur. Ze liggen evenwijdig aan sportpark Munsel en sluiten straks aan bij de zonnewoningen die Heijmans parallel aan de rijksweg A2 gaat bouwen. Van de dertig zonnewoningen zijn er inmiddels 22 verkocht en Stefan Swinkels van Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling is ervan overtuigd dat ook de resterende acht woningen verkocht worden. ,,Desnoods richten we een modelwoning in. Dat trekt altijd extra mensen”, weet Swinkels.

De heipalen voor de zonnewoningen zijn inmiddels in de grond geslagen, nu wordt gewerkt aan het heien voor de andere woningen van Heijmans. De aannemer uit Rosmalen bouwt de eerste en tweede fase binnen In Goede Aarde gelijktijdig. Naast de zonnewoningen, die in de eerste fase zaten, is maandag gestart met het grondwerk voor rijtjeswoningen en tweekappers aan het Newtonplein en de Einsteinstraat. Deze 48 woningen, die allemaal zijn verkocht, zijn in november 2005 klaar. De zonnewoningen langs de A2 worden waarschijnlijk kort na de zomervakantie 2005 opgeleverd. <

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een delegatie van bouwers, ambtenaren en journalisten wandelt door de nieuwbouwwijk In Goede Aarde.

ENERGIEWINST
De excursie onder aanvoering van wethouder Ger van den Oetelaar maakt andermaal duidelijk dat Boxtel werkt aan een bijzondere woonwijk. Want nergens is duurzaam bouwen zo ingeburgerd als in de wijk In Goede Aarde. De grotere woningen voldoen op tenminste tweehonderd punten aan de eisen van duurzaamheid, de kleinere starterswoningen scoren altijd nog goed op meer dan 150 punten. ,,Het gaat dan om grotere bouwmaterialen, zoals installaties, isolatiemateriaal en zonnecollectoren, maar ook het gebruik van lijmsoorten en kit”, aldus Van den Oetelaar.

Een aantal woningen, zoals de starterswoningen aan de Huygensstraat, voldoen aan de zogeheten Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dat is een moeilijke benaming voor het simpele feit dat in deze woning per saldo nauwelijks energie wordt verbruikt. De aanwezigheid van zonnecollectoren en een warmtepomp en de mogelijkheid om bij een energieoverschot elektriciteit terug te leveren aan het net maken deze woningen zeer zuinig. ,,Van belang is natuurlijk wel dat de bewoners bewust met energie omgaan. Zodra energieverslinders als een waterbed binnen worden gesleept, gaat het energieverbruik natuurlijk flink uit de pas lopen”, zegt projectleider Vincent Snels. ,,De koper heeft de energiewinst dus helemaal zelf in de hand.”

Een opvallend detail van de woningen in de wijk In Goede Aarde is, dat ze een energiecertificaat krijgen. Zo’n certificaat is vanaf 2006 volgens de Europese richtlijnen verplicht bij de verkoop van een woonhuis en moet kopers, huurders en gebruikers van woningen inzicht geven in de energielasten van een gebouw. Ook nieuw is de gezondheidskaart die voor de woningt worden samengesteld. Daarop kunnen bewoners aangeven of hun woning voldoet aan bepaalde eisen. Ook kan bepaald worden hoe wordt omgesprongen met actuele vraagstukken als geluidswering, tocht, huisstofmijt (allergieën), en bacteriën (salmonella).

Volgens Ruurd Breddels van Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling is In Goede Aarde een voorbeeld dat aangeeft hoe toekomstige bouwprojecten eruit zullen zien. Breddels constateert dat de uitgangspunten van In Goede Aarde langzamerhand ook elders in het land terrein winnen. ,,De woningen die hier gebouwd worden bieden de bewoners heel veel kwaliteit. Met dit project is Boxtel zijn tijd heel ver vooruit.”

Wethouder Van den Oetelaar blijft benadrukken dat In Goede Aarde gerealiseerd kan worden omdat Boxtel altijd is blijven geloven in de eerste ideeën en nooit heeft gekozen voor herontwikkeling.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Onder aanvoering van wethouder Ger van den Oetelaar bezichtigt een delegatie een woning in de wijk In Goede Aarde.

WEDSTRIJD
Met de naderende voltooiing van de eerste fase en de start van de tweede fase ligt de bouw van de wijk In Goede Aarde aardig op schema. De kavels voor het deelplan De Hoeven zijn vrijwel allemaal aan de man gebracht of als optie aangeboden. Langs de straat Munsel komen binnen De Hoeven elf seriematige woningen, waarvoor projectontwikkelaars worden uitgenodigd een bijzonder en vooral duurzaam ontwerp te maken. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen.

Het wedstrijdelement bestaat ook bij het deelproject Het Groenland aan de Einsteinstraat, waar negen riante bouwkavels plaats moeten bieden aan welstandsvrije huizen. De belangstelling voor de woningen is volgens Van den Oetelaar best goed, maar de meeste kavels zijn nog niet verkocht. Nabij de Schijndelseweg is nog een plan in ontwikkeling (De Slang); de grond is inmiddels bouwrijp gemaakt.

Ongewis zijn de plannen nabij de boerderij van de familie Meulendijk, omdat de gemeente nog steeds in een complex juridisch conflict is verwikkeld. Bouwbedrijf Aan de Stegge wil nabij de rotonde in de Schijndelseweg een aantal woningen bouwen. De tijdelijke weg voor bouwverkeer ligt op grond die eerder dit jaar op last van de rechter aan de aannemer moest worden geleverd. De gemeente bereikte met Aan de Stegge een akkoord om de bouwweg aan te leggen en daarmee de overlast van bouwverkeer op Munsel terug te dringen.

De bouwweg zal na voltooiing van de nieuwbouwwijk komen te vervallen. De weg wordt aangesloten op het Klaverblad en na een complexe herinrichting aangesloten op de rotonde. Volgens een zegsman van de gemeente Boxtel beschikt de gemeente vooral nabij De Kleine Aarde en de boerderij van Meulendijk over nauwelijks voldoende ruimte om een bredere ontsluitingsweg aan te leggen.

Binnen het gebied In Goede Aarde bestaan nog meer onzekerheden. De afronding van de wijk Zonnegolven aan de Schijndelseweg is een vraagteken omdat de beoogde bouwgrond nog behoort tot een grote groep grondbezitters waarmee nog onderhandeld moet worden. Het doortrekken van een fiets- en wandelpad van In Goede Aarde naar de Schijndelseweg is dan ook een ’wensbeeld’.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de vorderingen in de Huygensstraat in de wijk In Goede Aarde.
23 september 2004

Print deze pagina

Terug