BASKETBALCLUB JRC BESTAAT 40 JAAR

’We zijn nu een florerende vereniging’

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Tijdens een oefenduel in 1974 in Den Haagakker verliest JRC van de Bossche eredivisieploeg Sperry Temmington met 47-113. Op de foto verdedigt Gerard Beenker, één van de langst actieve leden van JRC, de basket.

Basketbalvereniging JRC Boxtel viert komend weekend het 40-jarig bestaan. Op de agenda staan diverse jubileumactiviteiten. Toch had het in de jaren tachtig niet veel gescheeld of er had geen Boxtelse basketbalvereniging meer bestaan. Althans zo denken Freek Mahieu, lid vanaf de oprichting en oud-secretaris, Albert van der Horst, oud-voorzitter en Mariken Klaasen, huidig bestuurslid en speelster bij het eerste damesteam. ,,We zijn nu een florerende vereniging, maar dat is niet altijd zo geweest”, vertelt Klaasen.

Het begon allemaal in 1963 met een aantal basketbalteams van het toenmalig Jacob Roelandscollege. In het gymzaaltje van de school basketbalde een aantal leerlingen en leraren. In dat jaar heeft ook Freek Mahieu zich bij het lerarenteam aangesloten. Op 16 september 1964 was de Boxtelse basketbalvereniging een feit. ,,Oprichter Ben Remery vroeg of ik penningmeester wilde zijn”, blikt Mahieu terug.

Carel Assmann werd secretaris en met z’n drieën hielden zij de club de eerste periode draaiend. Later speelde JRC in sporthal Den Haagakker en nog een aantal jaren later werd sporthal De Braken de thuishaven voor de basketbalvereniging. Nog steeds wordt in deze accommodatie getraind en gespeeld.

De Boxtelse basketballers bleken al snel heel wat in hun mars te hebben want eind jaren zeventig speelde het eerste damesteam in de eredivisie en kwamen de mannen uit in de promotiedivisie. ,,Basketbal was toen zó populair, dat we een paar kwartjes entree vroegen aan niet-leden wanneer ze naar een wedstrijd kwamen kijken”, herinnert Mahieu zich.

,,Dat was echt een toptijd”, vult Van der Horst aan. De twee mannen hebben tot voor kort zo’n 25 jaar in hetzelfde team bij JRC gespeeld. Van der Horst stopte twee jaar geleden en Mahieu heeft onlangs besloten een einde aan zijn basketbalcarričre te maken. ,,Tja, je wordt ouder en je loopt veel blessures op, maar het liefst was ik gewoon door blijven spelen. Maar bij basketbal is het alles of niets. Je speelt altijd erg intensief”, stelt hij.

BIJNA FAILLIET
,,Toen rond 1980 sportcomplex De Braken gereed was, zijn we daar volledig gaan trainen en spelen. Het was groter dan Den Haagakker want hier hadden we drie velden”, herinnert Van der Horst zich. Hij weet nog dat het na de glorieuze jaren zeventig moeilijker werd om alles financieel rond te krijgen.

,,We kregen vrijwel geen subsidie en de rest moest je zelf zien te rooien. De topteams dienden op een fatsoenlijke manier te trainen en daar ging al het geld naar toe. Er was op een gegeven moment zelfs geen geld meer voor materiaal; de lagere teams speelden met rotte ballen die je normaal gesproken weg zou gooien. Op een gegeven moment raakte de reserves op en in 1988 werd een begroting gemaakt. De conclusie was dat we zo niet door konden gaan want anders zou JRC failliet raken”, weet Van der Horst.

Op dat moment raakte de Boxtelse club in een dipje. Het eerste herenteam moest zelfs worden teruggetrokken uit de competitie. ,,Dat was dramatisch”, blikt Van der Horst terug. Het bestuur trad af, maar de leden zaten niet bij de pakken neer en gingen zelf op zoek naar sponsors. Toch gaven ook veel mensen hun lidmaatschap op. ,,We zagen het ledenaantal van 160 naar 130 en zelfs naar 60 teruglopen”, herinnert hij zich.

Het ging niet vanzelf, maar uiteindelijk wisten de basketballers zich weer uit het dal omhoog te werken. Leden betaalden per persoon 50 gulden en men kreeg steun vanuit de Boxtelse Sportraad. Bovendien werden allerlei acties op touw gezet die de clubkas moesten spekken. ,,Iedereen wilde de club overeind helpen”, glimlacht Mahieu.

Men kon na een aantal jaren weer opgelucht ademhalen en het bestuur richtte zich vanaf dat moment niet meer alleen op de eerste teams. ,,Het verenigingsgevoel moest terugkomen”, aldus Mahieu ,,Een aantal mensen is altijd zeer actief geweest voor de club. Als zij er niet waren geweest, had de club in mijn ogen niet meer bestaan”, stelt Van der Horst.

Huidig bestuurslid Klaasen beaamt dit. ,,Op dit moment drijft onze vereniging op een paar leden. Dat kan je kracht zijn, omdat je met een paar mensen alles weet, maar wanneer iemand van hen wegvalt kan dat een gevaar vormen. Wij zijn nu een florerende vereniging maar dat is niet altijd zo geweest. Een aantal mensen die in moeilijkere tijden de kar trokken en de club overeind wisten te houden, woont nog steeds vergaderingen bij. En omdat zij weten hoe het is om als club te moeten overleven, plaatsen zij regelmatig een kritische noot. Daar zijn we niet altijd blij mee, maar dankzij hen staan we er wel even bij stil”, lacht de 22-jarige speelster uit het eerste damesteam.

Klaasen is nauw bij JRC betrokken. Behalve dat ze al zo’n twaalf jaar lid is en de laatste jaren met het eerste damesteam in de landelijke promotiedivisie speelt, heeft ze ook een aantal jaren trainingen verzorgt en bekleedt sinds drie jaar een bestuursfunctie binnen de basketbalvereniging. Daarnaast geeft ze training aan het selectieteam van de kern Brabant en is ze sinds juni secretaris bij het Rayon Zuid. ,,Daar zit ik tussen allemaal oudere mannen die hun sporen allang verdiend hebben in de basketbalwereld”, lacht Klaasen.

MOEILIJKE KEUZE
Zij merkt dat het bestuur van de Boxtelse vereniging ook nu nog vaak voor moeilijke keuzes staat. ,,Aan de ene kant wil je je eerste twee teams zo goed mogelijk faciliteren en aan de andere kant wil je de club ook zo breed mogelijk laten zijn. Het is vaak moeilijk om de afweging te maken waarin je investeert.”. Met het clubgevoel zit het tegenwoordig ook wel goed. ,,Ik heb het idee dat dát een bindende factor binnen onze club is. We willen twee dingen: prestatief basketbal aanbieden, maar ook een gezelligheidsclub vormen.”

Ook beaamt de basketbalspeelster dat het de club financieel gezien redelijk voor de wind gaat. Toch gaat het niet vanzelf. ,,Als team wordt je nog steeds opgeroepen om zelf sponsors te zoeken. En wij betalen de reiskosten allemaal uit eigen zak. Als je dan net als wij ook wel eens een uitwedstrijd in Groningen speelt, kan dat behoorlijk oplopen.”

Het gaat de Boxtelse vereniging voor de wind, maar er zijn talloze andere basketbalverenigingen in de regio die op dit moment in een dal zitten. ,,Ik denk dat het basketbal in Boxtel goed geregeld is. Er zijn andere grote clubs die failliet gaan en je hoort vaak verhalen over financiële perikelen en ledenverlies. Maar bij ons gaat het goed. Financieel gezien zijn we gezond.” De club heeft zichzelf zelfs als pretentieus doel gesteld om volgend jaar behalve met het damesteam ook met het eerste herenteam landelijk uit te komen. ,,Dat moet haalbaar zijn”, denkt Klaasen.

FEESTWEEKEND
Dit weekeinde staat sporthal De Braken in het teken van het robijnen jubileum van JRC. Vrijdagavond is er een disco voor de jeugdleden en zaterdag geeft oud-international Henk Pieterssen een clinic. Daarnaast wordt een onderling toernooi op poten gezet en geven de twee hoogste teams een demonstratiewedstrijd. Aansluitend is er een officiële receptie en een feestavond.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Amerikaanse profbasketballer Tom Lockhart gaf in 1986 een clinic in de gymzaal van het Jacob-Roelandslyceum. Helemaal rechts staat oud JRC-lid Roel van der Zanden.
16 september 2004

Print deze pagina

Terug