COMMOTIE OVER KOP VAN JUT MET BEELTENIS BALKENENDE

Loco-burgemeester trekt verbod op
actie FNV in

Loco-burgemeester Wim van Erp van Boxtel zal zijn besluit om zaterdag 18 september een FNV-actie op de Zwaanse Brug te verbieden hoogstwaarschijnlijk intrekken.Van Erp was in eerste instantie 'not amused' over de ludiek bedoelde actie, maar liet donderdag 16 september weten dat hij zo goed als zeker terugkeert op zijn besluit. De FNV wil de kabinetsplannen aan de kaak stellen door onder meer een 'kop van Jut' neer te zetten met daarop een portret van premier Jan Peter Balkenende. ,,Mensen kunnen zo proberen Balkenende op andere gedachten te brengen", aldus Cees van den Besselaar, secretaris van FNV Bouw in Boxtel.

Reden voor de ommezwaai van Van Erp is een gesprek dat hij woensdagmiddag 15 september voerde met juristen van de FNV, waarbij naar oplossingen gezocht werd voor de ontstane commotie. De loco-burgemeester verkeerde naar eigen zeggen steeds in de veronderstelling dat bezoekers zaterdag bij de kop van Jut met een hamer op de foto van Balkenende mochten gaan slaan. Hij dacht dat de foto op de knop van de kop van Jut geplaatst zou worden in plaats van bovenin de nok van de attractie. ,,Dat had ik zo begrepen van een aantal mensen", aldus Van Erp hedenochtend.

,,Dat zou wat mij betreft absoluut niet kunnen. Daarom heb ik het verbod ingesteld, want het kan niet zo zijn dat men op het hoofd van Balkenende gaat slaan. Maar als de foto bovenin de kop van Jut komt te hangen en er niet op geslagen wordt, heb ik geen moeite met de actie." Van Erp liet donderdag 16 september overigens weten dat het verbod op de kop van Jut formeel nog steeds van kracht is. ,,Ik wil eerst de afspraken zwart op wit op papier hebben van de FNV. Dat is mij ook toegezegd, maar ik heb tot op dit moment nog niks ontvangen. Ik verwacht echter dat alles goed komt."

AGRESSIE
Van Erp, die burgemeester Jan van Homelen waarneemt, had dinsdag 14 september nog een onderhoud met FNV Bondgenoten-bestuurder Wim Baltussen. Daarin liet de loco-burgemeester weten hoe hij over de actie van de vakbond denkt. ,,Van Erp acht de kans aanwezig dat de kop van Jut tot ongewenste agressie kan leiden", zei Baltussen dinsdag.

,,Ik heb aangegeven dat het om een symbolische actie gaat, dat is toch iets wat iedereen begrijpt. De kop van Jut is een kermisattractie. Ik heb Van Erp tot drie keer toe uitgenodigd om zaterdag naar de Zwaanse Brug te komen om met eigen ogen te zien dat het om een symbolische actie gaat, maar daar ging hij niet op in. Het enige dat de loco-burgemeester zei, was dat hij in beraad ging met de politie over deze zaak. Ik wens hem daarbij veel succes."

De loco-burgemeester, die dinsdagmiddag overleg had met de politie, liet vervolgens gisterenochtend tijdens een inderhaast belegde persconferentie weten dat de FNV-actie met de kop van Jut getuigt van 'slechte smaak' en 'weinig respect'. ,,Met de manifestatie op zich heb ik geen enkele moeite. Daar is ook een vergunning voor afgegeven en er is geen sprake van dat die ingetrokken wordt en dat de betoging niet door mag gaan. De actie rond de kop van Jut met de beeltenis van Balkenende accepteer ik echter niet. Die vertoning verbied ik. Dat kan ik doen aan de hand van een artikel in de algemene plaatselijke verordening", zei Van Erp woensdagochtend 15 september nog in een toelichting op zijn besluit.

,,De politie heeft toegezegd dat wanneer de FNV de actie met de kop van Jut toch door laat gaan, er ingegrepen zal worden. Ik heb geen moeite met de kop van Jut op zich, maar wel als daar de beeltenis van een persoon, in dit geval premier Balkenende, aan verbonden is. Dat kan agressie oproepen. De handhaving van de politie zal erop gericht zijn om de beeltenis van Balkenende te verwijderen. Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting, maar dit gaat te ver."

Van Erp baseerde zich bij zijn besluit op artikel 2.1.4.1. van de algemene plaatselijke verordening (APV). Daaruit blijkt het volgende: ,,Op grond van dit artikel van de APV wordt het vertonen van een 'persoon' in de vorm van een pop, kop van Jut of anderszins, met het oogmerk op de reacties van derden, derhalve uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid, gelet op de te verwachten negatieve effecten, verboden."

GRENS
De loco-burgemeester is ervan overtuigd dat de FNV geen kwade bedoelingen heeft met de actie. ,,Het roept echter reacties op bij anderen. Daaraan wil ik een halt toeroepen. Of ik hiermee de FNV in de kaart speel of niet, is voor mij bij dit besluit niet van belang. Het gaat erom dat er een grens wordt overschreden", aldus Van Erp woensdagochtend.

,,Ik ben mij er van bewust dat de vertoning van de kop van Jut een onderdeel is van de betoging en daarmee onder het rechtsregime valt van een artikel van de APV. Ik ben mij er tevens van bewust dat ik als gevolg daarvan de vertoning slechts zou kunnen tegenhouden indien ik de betoging op zichzelf zou beletten. Dat gaat mij evenwel te ver. Niettemin wens ik de vertoning op zichzelf niet te accepteren."

Volgens FNV-bestuurder Baltussen was de FNV ook gewoon doorgegaan met de kop van Jut-actie als Van Erp het verbod niet ingetrokken had. ,,Het gaat ook niet om een persoonlijke actie die gericht is tegen Balkenende, maar tegen het kabinet. Balkenende is als premier natuurlijk het gezicht van het kabinet. Ik vind het jammer dat deze actie zo hoog opgenomen wordt. Met een andere actie die we zaterdag in Boxtel houden, waarbij we mensen vragen om de plannen van het kabinet te dumpen in een vuilnisbak, had Van Erp geen moeite."

ONVERSTANDIG
SP-fractievoorzitter Willem van Meurs reageerde deze week, voordat bekend werd dat Van Erp het verbod hoogstwaarschijnlijk weer in zou gaan trekken, met een brief aan de loco-burgemeester en de andere leden van het college. Daarin noemt hij het 'zeer onverstandig' als de loco-burgemeester de actie zou verbieden.

,,Er bestaat in Nederland gelukkig vrijheid van meningsuiting en het recht om actie te voeren. Dit zijn fundamentele, democratisch verworven rechten. Dan moet er heel wat aan de hand zijn om daaraan beperkingen op te leggen", aldus Van Meurs.

,,De kop van Jut met portret is echter een veelbeproefd en onschuldig actiemiddel dat geheel past in het kader van een ludieke actie. Waarop de loco-burgemeester zich baseert en wat hij precies bedoeld met ongewenste agressie is ons onduidelijk. De SP is van mening dat de actie niet tegen de persoon Balkenende gericht is, maar tegen de maatregelen van zijn kabinet."

De SP-fractie kan zich volgens Van Meurs niet aan de indruk ontrekken dat de 'overtrokken reactie' van de loco-burgemeester, die van CDA-huize is, meer ingegeven is door politieke motieven dan door argumenten van openbare orde en veiligheid. Iets wat Van Erp woensdag overigens ten stelligste ontkende.

Van Meurs: ,,Wij hebben nog van geen andere gemeente gehoord die de FNV-actie niet toestaat. Boxtel maakt zich met intrekken van de vergunning belachelijk. Het is een vorm van bestuurlijke betutteling en onaanvaardbare beperking van democratisch verworven rechten. De SP-fractie doet een beroep op het gezonde verstand van zowel college als loco-burgemeester. We gaan er dan ook vanuit dat de actie zaterdag gewoon doorgang kan vinden. Mochten het college en loco-burgemeester de actie toch verbieden, dan zal de SP-fractie hen ter verantwoording roepen en een politiek debat hierover aanvragen."
16 september 2004

Print deze pagina

Terug