VVD KRITISCH OVER RAADSVOORSTEL

Meerderheid politiek positief over
JOP-beleid

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van D'n Tip in Liempde in maart 2004. De bewoners verzetten zich al maanden tegen de komst van een jongerenontmoetingsplaats in hun buurt. (Archieffoto Brabants Centrum).

Een meerderheid van de politieke fracties in de commissie Maatschappelijke Zaken heeft maandag 6 september een positief advies gegeven over het beleidskader Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP). Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Met name de VVD liet kritische geluiden horen over het nieuwe JOP-beleid van de gemeente Boxtel, dat bestaat uit een stappenplan dat in de verschillende wijken van Boxtel moet leiden tot de komst van jongerenontmoetingsplaatsen.

Wethouder Anton van Aert is niet te benijden. Uit het raadsvoorstel waar de politiek zich deze maand over buigt, blijkt dat politie en jongerenwerkers aan de gemeente verzocht hebben locaties aan te wijzen waar de jeugd zich mag ophouden; de zogeheten JOP’s. In het stuk wordt een dergelijke voorziening omschreven als 'een geaccepteerde plaats waar jongeren samenkomen om elkaar te ontmoeten'.

,,Iedere plaats waar dit gebeurt, is in principe een JOP. De inrichting kan variëren van niets, een bankje met een prullenbak, een skatebaan tot en met een bouwwerk”, blijkt uit het raadsvoorstel ,,De JOP’s kunnen ook dienen als vindplaatsen voor de jeugdagent en het jongerenwerk. Hier kunnen contacten gelegd worden en afspraken gemaakt met jongeren. Daarnaast kunnen JOP’s een onderdeel vormen in het preventieve jeugdbeleid.”

PROFESSIONALS
Van Aert liet maandag weten dat het volgens de 'professionals' van belang is dat er in elke wijk in Boxtel een JOP gerealiseerd wordt. Het probleem is echter dat veel bewoners niet blij zijn met de komst van zo’n voorziening. Met name in Liempde is in de voorbije maanden duidelijk geworden dat men absoluut niet zit te wachten op een ontmoetingsplek voor jongeren voor de deur.

De dorpsraad van Liempde liet zich vorige week nog kritisch uit over het nieuwe JOP-beleid van de gemeente. Dorpsraadlid Jan Janssen stelde toen dat het stappenplan in zijn geheel voorbij gaat aan de discussies die de voorbije maanden in Liempde gevoerd zijn. ,,Die discussies hebben toch duidelijk gemaakt dat Liempde helemaal niet op een JOP zit te wachten. De discussie over de JOP speelt in Liempde niet. We hoeven hier geen JOP.”

Namens buurtbewoners van D’n Tip, die te maken kregen met een plan om aldaar een jongerenontmoetingsplaats te realiseren en daartegen tot nu toe met succes actie voerden, liet een woordvoerster eenzelfde geluid horen als de leden van de dorpsraad. ,,Dit raadsvoorstel gaat geheel voorbij aan de situatie in Liempde, werkt willekeur volledig in de hand en houdt totaal geen rekening met de omwonenden. Wij vragen ons daarom af of dit voorstel ook betrekking heeft op de situatie in Liempde”, liet de woordvoerster weten. Wethouder Van Aert gaf daarop aan dat het voorstel ook betrekking heeft op Liempde, waarmee een JOP in Liempde ondanks alle protesten nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

Een andere inspreker, secretaris Gerard Buiks van het bestuur van D66 Boxtel, gaf aan de uitkomst te missen van een overleg met de jongeren. ,,Is zo niet het gevaar aanwezig dat bij later overleg per wijklocatie de jongeren het laten afweten. Jongeren van deze leeftijd stemmen niet zomaar in met wat de overheid of jongerenwerkers aandragen. Wij denken dat een deel van de jongeren zich overigens nooit zal binden aan een JOP”, aldus Buiks.

Namens DELTA Stichting Welzijn Boxtel hield inspreker M. ten Vaarwerk een pleidooi voor een basisvoorzieningen voor jongeren. ,,De samenkomst van jongeren dient overal te kunnen, want jongeren hebben behoefte om samen te komen. Iedere wijk dient een basisvoorziening te hebben, waar jongeren kunnen recreëren. Een JOP dient bovendien verplaatsbaar te zijn, aangezien jongeren zich ook verplaatsen”, zei Ten Vaarwerk, die ook pleitte voor natuurlijke en kunstmatige JOP’s.

POLITIEK
De politiek was niet unaniem in het oordeel over JOP’s. De fractie van de Democratische Partij Boxtel-Liempde stelde dat er te veel onduidelijkheden zijn in het raadsvoorstel. ,,Er staat niet of jongeren JOP’s willen. Bovendien is de doelgroep niet betrokken bij de plannen”, aldus Marianne van den Dungen, die namens haar partij een negatief advies gaf over het beleidskader. Ook Lennaert Wesseling (VVD) constateerde dat de jongeren niet betrokken zijn bij het raadsvoorstel.

Hij vroeg zich af wat een JOP is en voor wie deze voorziening ontwikkeld gaat worden. ,,Een JOP kan volgens het voorstel ook niets zijn, maar het moet niet de bedoeling zijn dat we plekken creëren waar jongeren alleen op een bankje zitten en wat babbelen en een sigaretje roken. Het is belangrijk dat ze een doel hebben. Dat kan door de herinrichting of aanleg van sportgelegenheden. Ik denk daarbij aan een basketbalveldje of een trapveldje. Dan is er sprake van een doel. Het voorstel dient herschreven te worden. Er moet wel iets mogelijk zijn bij een JOP, we moeten niet zomaar een plek aanwijzen. Dat is stigmatiserend en denigrerend.”

Volgens Nick Geerlings (SP) zijn er in de gemeente echter al genoeg sportveldjes, waar de jongeren terecht kunnen. ,,Jongeren hoeven niet altijd bezig te zijn en hebben ook behoefte om af en toe een keer lekker niets te doen. Nu hebben we al natuurlijke JOP’s, waar zich jongeren bevinden die niemand kwaad doen. Jongeren willen hangen, wat niet meteen wil zeggen dat ze overlast verzorgen”, zei Geerlings, die aangaf dat zijn partij het beleid ten aanzien van de JOP’s volledig ondersteunt.

Marianne Juffermans (PvdA/GroenLinks), die zei zich te kunnen vinden in de voorgestelde procedure, stelde dat JOP’s een 'multifunctioneel' karakter zouden moeten hebben, waar jong en oud samenkomt. ,,Het is een verarming dat de ontmoeting van jongeren op zo’n strakke manier geregeld moet worden. Op die manier kun je niet spreken van spontane ontmoeting. Er is sprake van een frictie tussen het oudere en jongere gedeelte van Boxtel. Door een JOP multifunctioneel te maken en door onder meer voor aantrekkelijke zitjes te zorgen, kun je een plek maken waar niet alleen jongeren komen, maar bijvoorbeeld ook opa’s met kleinkinderen. Dat kan bij de Dommel of bij het gemeenschapshuis, waarbij het wijkorgaan tijdig ingelicht moet worden over de inrichting.”

OVERLEG
Wethouder Van Aert gaf aan dat voor de komst van een JOP wel degelijk ook met de jongeren overleg plaatsvindt om hun wensen in kaart te brengen. ,,Hier voorziet het voorstel in”, aldus Van Aert, die liet weten dat 85 procent van de jongeren geen behoefte heeft aan een speciale plek of een jongerencentrum.

,,Als jongeren onacceptabel gedrag vertonen, mogen we dat niet tolereren maar moeten we hard optreden. Dan praat je over 5 procent van de jongeren. Het gaat ons om die 10 procent van de jongeren die niet automatisch lid wordt van een vereniging, maar ook niet de verkeerde kant op gaat. Daarvoor moet een goed jeugdbeleid ontwikkeld worden, waarbij ik denk aan tienerdisco’s en een jongerencentrum. We moeten een inspanning leveren om jongeren aan de goede kant te krijgen. Een JOP kan allerlei vormen hebben, maar het is ook onze bedoeling om de jongeren actief bezig te houden, daarmee voorkom je problemen. Ik wil actieve JOP’s, plekken waar je iets kunt doen; van kleine speelvoorzieningen tot bankje of compleet bouwwerk.”

Een meerderheid van de fracties stelde voor aan de twaalf fases die het stappenplan stelt een fase toe te voegen, waarbij het mogelijk wordt om een 'evaluatiemoment' in te voeren bij het proces dat moet leiden tot de komst van een JOP.

Na een discussie van ruim twee uur bleek dat de fracties van CDA, PvdA/GroenLinks, Combinatie95 en de SP positief adviseerden over het beleidskader inzake de JOP’s, mits het plan op een aantal punten aangepast wordt. Een meerderheid vond onder meer dat de wijkorganen meer betrokken moeten worden bij de realisatie van een JOP. De fracties van de oppositiepartijen VVD, Boxtels Belang en de Democratische Partij Boxtel-Liempde zijn het niet eens met de plannen van de gemeente.
9 september 2004

Print deze pagina

Terug