AANLEG WILDTUNNEL EN STROOMMATTEN

Startsein voor herinrichting Broekdijk
en Koevoortseweg

De gemeente Boxtel heeft de veelbesproken herinrichting van de Broekdijk en de Koevoortseweg aanbesteed. Dat betekent dat op korte termijn een begin wordt gemaakt met het omvormen van beide wegen tot 60-kilometerzone. Blikvangers in de projecten zijn de wildtunnel onder de Broekdijk en de stroommatten op de Koevoortseweg.

De reconstructie van de Broekdijk en de Koevoortseweg moet gezien worden in de vorming van het grensoverschrijdende natuurgebied Het Groene Woud. Dit nationaal landschap in ontwikkeling kent nog te veel barrières waardoor flora en fauna onvoldoende kunnen pendelen tussen de diverse natuurgebieden. Dat gaat veranderen door de herinrichting van beide wegen.

Wethouder Ger van den Oetelaar is blij dat de plannen nu echt in de steigers staan en alle vereiste vergunningen binnen zijn. Het ontwerp voor de Broekdijk is overeind gebleven, mede doordat bij de aanbesteding een aanzienlijk financieel voordeel is behaald. ,,We hebben kunnen profiteren van het feit dat er momenteel niet zoveel werk is", verklaart Van den Oetelaar de meevaller.

Het bedrag waarvoor de herinrichting van de Broekdijk uitgevoerd kan worden is lager dan de 800.000 euro die Boxtel op voorhand had begroot. Dit betekent niet dat Boxtel zich rijk kan rekenen omdat liefst 90 procent van alle middelen worden verstrekt door subsidiegevers. Van den Oetelaar: ,,De subsidies worden aangepast aan de werkelijke kosten waardoor het aanbestedingsvoordeel in wezen terugvloeit naar de subsidiegevers."

Desondanks is de wethouder tevreden. Onder leiding van de gemeente Boxtel wordt de Broekdijk op het grondgebied van zowel Boxtel als Sint-Oedenrode grondig aangepakt. Naast de wildtunnel komen er rasters, veekeringen, nieuwe beplanting en drempels. Ook wordt de weg voorzien van stil asfalt. Na veel verzet van bewoners en politieke partijen komt er geen gelijkvloerse oversteekplaats voor dieren.

,,De Broekdijk is eerder klaar dan het ecoduct over de rijksweg A2", verwacht Van den Oetelaar. Ook deze natuurbrug is een belangrijke schakel van Het Groene Woud en draagt bij aan de ontsnippering van het gebied.

STROOMMATTEN
De herinrichting van de Koevoortseweg wordt ook dit jaar nog op de rol gezet. Net als de Broekdijk wordt de weg tussen Lennisheuvel en Spoordonk ingericht als 60-kilometerzone en worden onder meer verkeersdrempels aangebracht. De gemeente Boxtel geldt hier als kartrekker, samen met de Vereniging Natuurmonumenten. Boxtel draagt zorg voor de verkeersmaatregelen, Natuurmonumenten tekent voor de aanleg van stroommatten.

De Koevoortseweg vormt momenteel een barrière tussen natuurgebieden. Om runderen en paarden, maar ook wild de gelegenheid te geven te migreren tussen verschillende natuurterreinen, wordt een gelijkvloerse oversteekplaats aangelegd. Om te voorkomen dat de dieren de Koevoortseweg oplopen, worden stroommatten aangelegd. Volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten worden de werkzaamheden dit najaar gelijktijdig met de verkeersmaatregelen van de gemeente Boxtel uitgevoerd.
9 september 2004

Print deze pagina

Terug