'AUTOVERKEER MOET VLOT KUNNEN DOORSTROMEN'

Verkeersplan noopt tot reconstructie van wegen in Boxtel-Noord

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Parkweg moet gereconstrueerd worden om dagelijks zevenduizend motorvoertuigen te kunnen herbergen.

Voor een noordelijke afwikkeling van het autoverkeer over de Baandervrouwenlaan, Parkweg, Molenwijkseweg en Essche Heike is een reconstructie van het wegprofiel in deze straten noodzakelijk. Gedacht wordt aan vrijliggende fietspaden en verwijdering van verkeersremmers. Ook de haakse aansluitingen van het Essche Heike en de Parkweg op de Molenwijkseweg zullen vloeiender moeten worden.

Onder meer als alternatief voor de te sluiten dubbele overweg in de Tongersestraat, denkt het college het verkeer in Boxtel-Noord af te wikkelen via een nieuwe weg vanaf de Colenhoef op Ladonk naar de Kapelweg. Deze weg moet met een viaduct over de spoorlijn Boxtel-Tilburg worden aangesloten op de Mezenlaan. Via het Essche Heike (met een tunnel onder de spoorlijn Boxtel-Den Bosch), de Molenwijkseweg, Parkweg en Baandervrouwenlaan en Bosscheweg moet het verkeer naar de rijksweg A2 geleid.

Bewoners van deze straten in Boxtel-Noord hebben al protesten laten horen, omdat zij vinden dat hun straten niet geschikt zijn als ontsluitingsroute. Zeker omdat enkele jaren geleden maatregelen zijn getroffen voor een 30-kilometerzone.

RECONSTRUCTIE
Wethouder Wim van Erp (Verkeer) onderkent dat de 30-kilometerzone moet verdwijnen. De maximumsnelheid wordt straks weer 50 kilometer per uur als de gemeenteraad het collegevoorstel overneemt. Dat betekent dat verkeersremmers in de Parkweg en het Essche Heike zullen verdwijnen. Om de naar verwachting zevenduizend motorvoertuigen per etmaal te kunnen verwerken, is aanpassing van de route volgens het college sowieso noodzakelijk. Van Erp: ,,Het autoverkeer moet makkelijker door kunnen stromen. Daarvoor is het nodig dat haakse aansluitingen worden 'afgerond'."

De wegaanpassingen zullen ten koste gaan van een deel van de bospercelen op de hoek Essche Heike-Molenwijkseweg en Molenwijkseweg-Parkweg. Ook de aanleg van vrijliggende fietspaden moet volgens de wethouder ertoe bijdragen dat het autoverkeer via deze route vlot zijn weg kan vinden. Van Erp benadrukt dat op de wegen niet harder dan 50 kilometer per uur mag worden gereden. ,,Het mag geen racebaan worden."

Dat men kiest voor deze noordelijke ontsluiting en niet voor een verkeerstunnel op of nabij de plaats van de huidige dubbele overweg, ligt volgens het college voor de hand. Zou worden gekozen voor de Baroniestraat als ontsluiting voor Ladonk, dan hebben daar veel meer mensen hinder van. Bovendien is de verkeersveiligheid op de route door Boxtel-Noord beter te waarborgen. Een reconstructie van de Baroniestraat is volgens het college van B. en W. 'niet goed mogelijk'.

INSPRAAK
De herinrichting die nodig is om van Essche Heike, Molenwijkseweg, Parkweg en Baanderherenweg een noordelijke ontsluitingsroute te maken, denkt Van Erp te kunnen financieren met het geld dat de gemeente Boxtel krijgt van het bedrijf ProRail, de beheerder van de spoorlijnen. Al jaren geleden is en bedrag van bijna 31 miljoen euro toegezegd om verkeersmaatregelen te treffen die nodig zijn als gevolg van de sanering de tien gelijkvloerse spoorwegovergangen. Dat bedrag is echter nimmer ge´ndexeerd door ProRail.

In een uitgebreide nieuwsbrief probeert het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel deze week antwoord te geven op de vele schriftelijke vragen die zijn gesteld nadat het verkeersplan Centrum Autoluw kort voor de zomervakantie werd gelanceerd. Op 12 juli kwam de raadscommissie Ruimtelijke Zaken niet verder dan het aanhoren van tal van insprekers op de publieke tribune. Tot een inhoudelijke politieke bespreking van een oplossing voor de verkeersproblemen die worden verwacht na het sluiten van tien gelijkvloerse spoorwegovergangen kwam het niet omdat het te laat werd.

Het is duidelijk dat het verkeersvraagstuk de komende maanden voor een belangrijk deel de politieke agenda in Boxtel zal bepalen. Nu de antwoorden op de ingekomen vragen zijn geformuleerd, werkt het college aan het ontwerp van een raadsvoorstel dat in december in de commissie Ruimtelijke Zaken wordt behandeld. Als alles volgens plan verloopt, moet de gemeenteraad op 16 december een beslissing nemen. De maand oktober is gereserveerd als inspraaktermijn.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De spoorwegovergang in het Essche Heike maakt mogelijk plaats voor een tunnel.
2 september 2004

Print deze pagina

Terug