FEESTELIJK SCHUTTERSTREFFEN IN DRASSIGE BEEMD

Gildendag Dommelgroep geeft
Boxtel kleur

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bleef de jeugd in de minderheid tijdens de Boxtelse gildendag, tijdens het acrobatisch vendelen vielen de verrichtingen van diverse jonge gildenbroeders op. Dit Gemondse vendeliertje zwaait zijn dundoek in opperste concentratie.

Tot driemaal toe trok zondag 29 augustus een kleurrijk lint door het centrum van Boxtel. Negen schuttersgilden vormden een bonte stoet op weg naar de Sint-Petruskerk, het gemeentehuis en de als schietterrein ingerichte sportvelden aan de Jacob-Roelandsstraat. Het vijftigjarig bestaan van de gildenkring Dommelgroep werd feestelijk gevierd en was bij het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris in goede handen.

Het Boxtelse schuttersgilde, de jongste loot aan de stam van de Dommelgroep, trakteerde haar zusterverenigingen niet alleen op een prima georganiseerd evenement. Ook kreeg elk gilde een blijvende herinnering mee aan de vijftigste editie van de regionale kringdag. Dat gebeurde in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis, waar burgemeester Jan van Homelen in het bijzijn van zijn collega's Jan Pommer van Sint-Michielsgestel en Jan de Groot van Vught en de wethouders Anton van Aert (Boxtel), Cees van Rossum (Sint-Oedenrode) en Bart Eijkemans (Schijndel) en wethouders van Sint-Oedenrode en Schijndel de erewijn aanbood.

De Boxtelse gildenkoning Guus Eltink overhandigde de herinneringsschildjes aan de hoofdlieden van de negen aangesloten gilden. Het initiatief van 'Sint-Barbara & Sint-Joris' had geresulteerd in een zilveren pronkstuk met de namen van de negen dorpen, verbonden met de loop van de Dommel. Het aandenken werd bijzonder gewaardeerd. Bij deze herdenkingsplaatjes bleef het niet. De gildenkring zelf had een zilveren draaginsigne laten ontwerpen dat door de gemeentelijke vertegenwoordigers werd opgespeld bij de negen bestuursleden.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De massale opmars. Met wapperende vanen en dof tromgeroffel presenteren de gilden zich bij aanvang van de wedstrijden.

DRASSIG
Voorafgaand aan de sfeervolle bijeenkomst in het gemeentehuis hadden de negen gilden de eucharistieviering opgeluisterd in de Sint-Petruskerk. Omringd door de gildenvaandels wenste deken Richard Niessen de ruim tweehonderd gildenleden veel succes tijdens de sportieve spelonderdelen die een gildendag traditioneel omvat. Naast het schieten met het geweer en de kruisboog stond op de sportvelden van het Jacob-Roelandslyceum een jeu de boulescompetitie op het programma en lieten tamboers, vendeliers en bazuinblazers zich beoordelen door een jury.

De wedstrijden begonnen nadat de deelnemers vanuit het gemeentehuis in optocht naar de laaggelegen beemd nabij kasteel Stapelen waren getrokken. Voorafgegaan door marsmuziek van Boxtel's Harmonie trok de stoet in het centrum niet veel publiek, maar bij aankomst op het wedstrijdterrein bleken toch behoorlijk wat mensen getuige te willen zijn van de massale opmars en vendelgroet. De organisatie bofte: de zon scheen uitbundig, zoals het ook een dag eerder al deed. Mede daardoor veranderde het grasveld net niet in een grote modderpoel, hoewel het toch erg drassig was. Dat het de natste augustusmaand was sinds de KNMI een registratie bijhoudt, kan de bezoekers van de gildendag niet zijn ontgaan...

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het is meer dan honderd jaar geleden dat zoveel kostbaar en eeuwenoud gildenzilver in Boxtel te zien was. Gemondenaar Toon Pennings droeg een van de rijke zilvervesten van het gilde Sint-Anthonius & Sint-Sebastiaan.

Burgemeester Van Homelen, die een belangrijk deel van de gildendag meemaakte, was enthousiast. ,,Zo'n evenement heeft Boxtel meer dan honderd jaar gemist. Het was een prachtig gezicht toen de gilden vanochtend de Sint-Petruskerk binnentraden. De gemoedelijkheid die dit sportieve en culturele evenement uitademt, zorgt voor een heel ontspannen sfeer. Het is een heel gezellige dag", stelde de burgemeester.

Winnaars gildendag

Rabobank-wisselschild: Sint-Barbara & Sint-Joris (Boxtel). De Gruijter-wisselschild: Henk Maas( Den Dungen). Kruisboogschieten viertallen: Sint-Antonius Abt (Liempde). Kruisboogschieten individueel: Wilfred v.d. Leest (Gemonde). Geweerschieten viertallen: ex aequo Sint-Joris & Sint-Catharina (Gemonde) en Sint-Anthonius & Sint-Barbara (Sint-Michielsgestel). Geweerschieten individueel: Henny v.d. Schoot (Gemonde). Koningschieten: Cor v.d. Leest (Liempde).

Trommen groepen: Sint-Joris & Sint-Catharina (Gemonde). Trommen individueel: Willy Schellekens (Gemonde). Bazuinblazen groepen: Sint-Joris & Sint-Catharina (Gemonde). Bazuinblazen individueel: Evelien v.d. Loo (Gemonde). Vendelen groepen: Sint-Joris & Sint-Catharina (Gemonde). Vendelen individueel: Harrie v. Vreede, Boxtel (senioren); Dennis v.d. Bosch, Vught (A-klasse); Wilfred v.d. Leest, Gemonde (B-klasse); Johan v.d. Schoot, Gemonde (C-klasse); Joris Geerts, Gemonde (jeugd t/m 12 jaar).

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Boxtelse gilde trekt over de brug in de Raaphof naar het wedstrijdterrein. Rechts vaandrig Peter van der Ven.
2 september 2004

Print deze pagina

Terug