KINDEROPVANG BETREKT BREDE SCHOOL BOXTEL-OOST

Kindertuin eerste bewoner Wilgenbroek

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Terwijl monteurs, schilders en schoonmakers de laatste hand leggen aan de afwerking van De Wilgenbroek, hebben de baby's en peuters van Kindertuin al hun intrek genomen in de brede school.

Baby's en peuters van kindercentrum Kindertuin hebben maandag als eerste bezit genomen van brede school De Wilgenbroek in Boxtel-Oost. De verhuizingscarrousel in het Boxtelse onderwijs is daarmee in gang gezet. De kinderen zelf genieten in hun speelomgeving, maar lijken niet echt in de gaten te hebben dat ze op een nieuwe plek vertoeven.

Monteurs en schoonmakers lopen nog in en uit bij De Wilgenbroek. De nieuwe brede school is dan wel kort voor de bouwvak begon opgeleverd, maar helemaal af is het verbouwde en uitgebreide onderwijscomplex aan de Dr. De Brouwerlaan nog niet. Op diverse plekken wordt nog de laatste hand gelegd aan de afwerking. ,,Toen we vorige week de sleutel kregen, waren er zelfs nog geen kranen gemonteerd. Op dat moment kreeg ik het toch wel even benauwd", vertelt Hindrik Schuurman. Voor de directeur van kinderopvang Kindertuin en zijn medewerkers was het wel even 'aanpoten' om de voortijdige verhuizing vanuit de bestaande opvanglocaties aan de Vicaris Van Alphenlaan (Koning Willem I College) en De Beukums goed te laten verlopen. ,,Eigenlijk zouden we pas op 11 september hier onze intrek nemen. Omdat het gebouw van het Koning Willem I College echter tijdelijk gebruikt gaat worden als dependance voor het Vmbo College Boxtel, moesten we eerder verkassen. Om de lessen van de vmbo-leerlingen in het nieuwe schooljaar zonder problemen te kunnen laten verlopen, wordt het nu al ingericht. En dus moesten wij plaatsmaken", vertelt Schuurman.

Vorige week is het nieuwe onderkomen door medewerkers van Kindertuin ingericht. Nieuw meubilair werd afgeleverd en de speeltoestellen werden verhuisd. De keukentjes en sanitaire ruimten waarmee steeds twee lokalen van Kindertuin zijn gekoppeld hadden op dat moment echter nog geen stromend water. ,,Gelukkig is het allemaal toch op tijd klaargekomen, zodat we vandaag écht van start kunnen gaan op onze nieuwe plek", zegt Schuurman.

VERTICAAL
De directeur van Kindertuin steekt niet onder stoelen of banken dat hij 'mag' participeren in de brede school. Schuurman: ,,De brede school biedt een doorlopend traject als het gaat om kinderopvang en onderwijs. We volgen hier kinderen van 0 tot 12 jaar op een eenduidige wijze. De verschillende participanten van de brede school stemmen hun pedagogisch beleid op elkaar af. Dat is een goede zaak. Op die manier kunnen we onder meer ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig signaleren en werken aan verbetering. Omdat we straks allemaal onder één dak zitten, is het makkelijk om gegevens van kinderen over te dragen. Dat geldt zowel van kinderopvang naar de peuterspeelzaal als van peuterspeelzaal naar de basisschool."

Omdat het nog zomervakantie is, is Kindertuin nog niet volledig bezet. Bovendien worden in het nieuwe schooljaar ook de kinderen van buitenlandse deelnemers aan de inburgeringscursus van het Koning Willem I College (dat ook in de brede school een plek krijgt) weer door Kindertuin opgevangen. Het particuliere kinderopvangcentrum heeft in De Wilgenbroek de beschikking over vijf lokalen. Vier daarvan zijn nu al in gebruik, het vijfde dient nog even als opslagruimte.

,,Hier willen we een zogenaamde verticale groep onderbrengen. In de bestaande groepen worden kinderen onderverdeeld in baby's (0 tot 2 jaar) en peuters (2 tot 4 jaar). In de vijfde groep komen kinderen bij elkaar van 0 tot 4 jaar. Sommige ouders stellen dat op prijs omdat het in hun ogen meer aansluit bij de thuissituatie. Mensen kunnen in de toekomst voortaan kiezen. Dat was vanwege ruimtegebrek op onze vorige locaties niet mogelijk", aldus Schuurman.

HUIFWAGEN
Vorige week is een groot aantal kinderen dat een of meer dagen bij Kindertuin wordt opgevangen, al een kijkje wezen nemen op de nieuwe locatie. ,,Het komt voor de kinderen niet als een verrassing dat ze naar een nieuwe plek zijn gegaan. In het kader van het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma Puk en Ko heeft de verhuizing de laatste maanden een belangrijke rol gespeeld. Want ook Puk en Ko gingen natuurlijk verhuizen. Die verhuizing hebben we donderdag gestalte gegeven door met een huifkar van de oude naar de nieuwe locatie te rijden. Erg leuk", vertelt de Kindertuin-directeur.

Toch lijkt de tweeling Sophie en Lizette nauwelijks te beseffen dat ze op een nieuwe plek mogen spelen. Hetzelfde geldt voor hun vriendinnetje Nienke. Als de drie 4-jarige meisjes gevraagd wordt wat er veranderd is, reageren ze schouderophalend. Leuk vinden ze het echter wel: ,,We hebben met Annemarie ons fruitliedje gezongen", vertelt Sophie. Annemarie is de groepsleidster en stelt dat bewust wordt gekozen voor een vast ritme in het dagprogramma. ,,Dus zongen we vandaag ook ons eigen liedje voorafgaand aan het moment dat de kinderen hun fruithapje opeten. Hoe gaat het ook alweer, dames", vraagt de groepsleidster. Het drietal begint uitbundig te zingen: ,,Appel, peer, koek en banaan..."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De peuters van kindercentrum Kindertuin hebben het prima naar hun zin in hun nieuwe onderkomen, brede school De Wilgenbroek.
26 augustus 2004

Print deze pagina

Terug