SANERING GROND MOLENSTRAAT BEGONNEN

Nieuwbouw Cello start in september

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan de Molenstraat is een begin gemaakt met de bouw van een woonvoorziening voor gehandicapten van zorginstelling Cello.

Deze week zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw van een gezinsvervangend tehuis aan de Molenstraat. Op de locatie van de voormalige brandweerkazerne gaat Woonstichting Sint-Joseph een woonvoorziening bouwen voor gehandicapten van zorginstelling Cello die nu nog een eindje verder gehuisvest zijn in het verouderde wooncomplex op de hoek Baroniestraat-Molenstraat.

Afgelopen voorjaar liep de start van het bouwproject nog vertraging op omdat de gemeente het transformatorhuisje dat op het terrein staat nog moest verwerven van energiebedrijf Essent. In mei bereikte wethouder Ger van den Oetelaar daarover overeenstemming, waarna de grond werd overgedragen. ,,Inmiddels is de bouwvergunning verleend", aldus de wethouder. Aanvankelijk was het de bedoeling nog voor de zomervakantie met de bouw van start te gaan. Dat is niet gelukt.

Voordat daadwerkelijk met de bouw van de zorgwoningen wordt begonnen woordvoerder Joop van de Kerkhof van de woonstichting verwacht dat dat medio september zal gebeuren moet de grond worden gesaneerd. De bodemverontreiniging ter plekke is veroorzaakt door een houtwerf die vroeger tegenover het terrein in bedrijf was. Met de uitvoering van het saneringsplan dat daarvoor is opgesteld, is deze week een begin gemaakt. Ook moeten stroomkabels worden verlegd en wordt het transformatorhuisje afgebroken. De sloopvergunning is daarvoor afgegeven.

PARKEREN
De bouw van de woonvoorziening aan de Molenstraat gaat ten koste van 45 parkeerplaatsen die naast de vroegere brandweerkazerne waren gesitueerd. Het gemeentebestuur heeft de omwonenden, die gebruik maakten van het parkeerterrein, toegezegd dat op het terrein van de voormalige drukkerij Tielen (aan de overkant, tussen de Molenstraat en de Prins Bernhardstraat) voor vervangende parkeerruimte wordt gezorgd.

Dat is volgens de gemeenteraadsfractie van Boxtels Belang niet gebeurd. In een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jan van Homelen, vraagt men wanneer overleg met de buurt plaatsvindt over het oplossen van de problematiek en wanneer voldoende vervangende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Wethouder Van den Oetelaar liet gisteren weten dat inmiddels opdracht is gegeven om de tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein van Tielen aan te leggen.
26 augustus 2004

Print deze pagina

Terug