CENTRALE ANTENNE INRICHTING NA DRIE JAAR BAKKELEIEN EEN FEIT

Antennewoud verdwijnt van Boxtelse daken

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Frans van der Pasch schakelt met één handbeweging de negen televisiezenders in die voortaan met het kabelnet zijn te ontvangen. In zaal Bellevue werden daarvoor op vrijdag 11 mei negen tv-toestellen opgesteld.
(Archieffoto Brabants Centrum.)

Met een druk op een speciale 'KAI-opener' stelde wethouder Frans van der Pasch van Openbare Werken op vrijdag 11 mei negen televisietoestellen in werking. Getuigen zagen in zaal Bellevue gelijktijdig alle negen tv-zenders van de nieuwe Centrale Antenne Inrichting. Verbetering van de ontvangstkwaliteit en verruiming van het zenderaanbod waren aanleiding voor aanleg van kabeltelevisie én -radio. Maar het visueel voordeel openbaarde zich ook op een ander front. Het woud van particuliere televisiemasten op de woonhuizen verdween...

Twee maanden nadat wethouder Van der Pasch op de Bosscheweg het startsein gaf voor een project waarbij de bebouwde kom van Boxtel op de schop ging, werden op flat 2 van Hoogheem de centrale televisieantennes geplaatst met een hoogwerker. De bewoners van het centrum van Boxtel, begrensd door de Dommel en de Brederodeweg, waren de eersten die twee weken later van de verbeterde uitzendingen konden genieten.

Dat de kwaliteit van de uitzendingen beter was dan voorheen het geval was met de eigen particuliere dakantenne, kunnen Wim en Nelly Peijnenburg zich nog goed herinneren. ,,Wat was het toch altijd een 'gevogel' om de antenne zodanig afgesteld te krijgen dat de zenderontvangst optimaal was", grinnikt Nelly.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nelly Peijnenburg (links) wordt gefeliciteerd door wethouder Van der Pasch. In haar woning aan de Bosscheweg is de eerste uitzending via de centrale antenne inrichting te zien.
(Archieffoto Brabants Centrum.)

De Boxtelse woont nog steeds op de plek waar ze destijds als eerste in deze gemeente een uitzending via de kabelaansluiting ontving. ,,Hier tegenover, in de eerder dit jaar gesloopte zaal van café Bellevue, werd het kabelnet officieel in gebruik gesteld. Samen met onze buren waren we daarbij uitgenodigd", herinnert Nelly zich. De bewoners van de vier huisjes tegenover het verdwenen horecabedrijf hadden kort daarvoor moeten loten bij wie van hen de eerste kabeluitzending een feit zou worden.

,,Wij waren de gelukkigen. Het leverde ons niet alleen een gratis jaarabonnement op; we konden ook een tweede gratis aansluiting voor de bovenverdieping krijgen. Dat vonden we echter niet nodig. Dus kregen we een computerspelletje; best iets bijzonders destijds. Onze twee dochters, destijds kinderen van een jaar of vijf, hebben er heel veel mee gespeeld", vertelt de Boxtelse.

Meer nog dan de verbeterde televisieontvangst, was Nelly te spreken over de kwaliteit van de radio-uitzendingen. ,,We hebben wat staan hannesen met losse snoertjes om een goede ontvangst te krijgen. Dat was na de komst van de centrale kabelantenne voortaan overbodig."

Kort nadat de CAI-aansluiting was gerealiseerd klom Nelly's man Wim het dak op om de eigen antenne te verwijderen. ,,Wim houdt duiven en probeert overlast in de buurt zoveel mogelijk te voorkomen. De duiven gingen echter steevast op de antennemast bij de buren zitten, niet op de onze. We vonden dat heel vervelend, maar konden er niets tegen doen; je hebt die dieren niet in de hand. Telkens als de duiven opvlogen, kreeg die mast een opkalefater. Totdat op een gegeven moment de hele antenne naar beneden kwam. Gelukkig vergoedde de verzekering de schade en heeft het voorval nooit tot woorden met onze buren geleid. Je snapt wel: ik was maar wát blij dat de privé-antennes opgeruimd konden worden."

'MISTIGE WERELD'
Tijdens de feestelijke ingebruikname van de CAI prees wethouder Van der Pasch het werk van zijn voorganger, Piet Fabriek, die leiding gaf aan een commissie die de voorbereidingen van de kabeluitzendingen had uitgevoerd. Ook omschreef Van der Pasch de kabelradio- en televisie als 'een mistige wereld'. ,,Door de snelle technische ontwikkelingen op het gebied van elektronica spreken wij vandaag over toepassingstechnieken, die misschien morgen beter en efficiënter kunnen worden uitgevoerd; ook voor antennesystemen."

Van der Pasch doelde daarmee op de komst van satellieten waarmee op dat moment in onder meer Duitsland, Frankrijk en Luxemburg als proeven werden gedaan. Vijf jaar na de ingebruikname van het kabelnet werd op Hoogheem de eerste schotelantenne geplaatst en konden in Boxtel de Engelstalige uitzendingen van Sky Channel en de Franstalige programma's van TV5 ontvangen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op flat 2 van Hoogheem worden woensdag 25 april 1979 de antennes van de CAI geïnstalleerd.
(Archieffoto Brabants Centrum.)

Op het moment dat via de CAI de eerste uitzendingen waren te bekijken, konden de Boxtelaren kiezen uit negen zenders. Naast Nederland 1 en 2 (Nederland 3 bestond nog niet), waren dat drie Duitse netten en vier Belgische zenders: twee Nederlandstalige en twee Franstalige. Via de radio kreeg men de beschikking over achttien kanalen waaronder vier Nederlandse, drie Duitse, drie Vlaamse en drie Waalse. Ook de regionale omroepen in Brabant en Limburgse alsmede de BBC en de militaire zenders AFN en BFBS. Daarnaast was ook het geluid van de televisiezenders Nederland 1 en 2 was via de radio te ontvangen.

In de loop van de jaren is het zenderaanbod fiks uitgebreid. Anno 2004 beschikt het inmiddels aan Essent overgedragen kabelnet in Boxtel over 34 televisie- en evenveel radiozenders. Voor Nelly en Wim Peijnenburg voldoet het zenderaanbod prima. Wim: ,,Ik kijk graag naar sportprogramma's en dan is een zender als Eurosport een uitkomst." Toch is er niet alleen tevredenheid over het kabelnet. ,,Bij de minste of geringste onweersbui vallen de uitzendingen van RTL uit. Waar het door komt weet ik niet, maar het is iets van de laatste tijd. Ik hou het er maar op dat bezuinigd wordt op het onderhoud", aldus de Boxtelse kabelabonnee.

    Wat er verder gebeurde in 1979:

  • Sinds zeven jaar weer sociale woningbouw in Esch: achter de kerk verrijzen twaalf woningwetwoningen en vier bejaardenhuisjes. Joep Roijers (5) heit de laatste paal voor de nieuwe school (Postelstraat).

  • In Boxtel-Oost protesteren bewoners tegen het massaal kappen van populieren in hun wijk. De gemeente belooft de mensen inspraak als opnieuw bomen tegen de vlakte moeten.

  • Aan Den Dries in Liempde opent een nieuw gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten de deuren. De bewoners maken een feestelijke rondtocht door het dorp in de gemeentekoets.

  • Een verwoestende brand legt op Eerste Paasdag de stationsrestauratie van de NS volledig in de as. Doortastend optreden van de Boxtelse brandweer voorkomt dat het hele station wordt vernield.

  • Medio oktober komt de ruitersport in Gemonde letterlijk onder de pannen als in sportpark De Laat manege De Doolhof in gebruik wordt genomen. Eerder dat jaar wordt de eerste avondwandelvierdaagse gehouden.
26 augustus 2004

Print deze pagina

Terug