TIJDENS HERDENKING ZESTIG JAAR BEVRIJDING

Gemonde krijgt eigen verzetsmonument

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nabij het punt waar de Hooghemertseweg (links zichtbaar) een aftakking krijgt in de vorm van de Koudenbergstraat landde in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog een glider. Op deze plek verrijst het Gemondse verzetsmonument.

Zestig jaar nadat Gemonde werd bevrijd van de Duitse bezetting, krijgt het kerkdorp een eigen verzetsmonument. Geďnspireerd door het herinneringsteken dat vorig jaar in Boxtel verrees aan de rand van de Kampina, wordt zondag 24 oktober aan de Hooghemertseweg het Gemondse gedenkteken onthuld.

Het idee voor een Gemonds verzetsmonument ontstond bij de in Boxtel woonachtige Henk Geerts. Als zoon van de Gemondse verzetsstrijder Frans Geerts vond Henk dat ook zijn geboortedorp een eigen herinnering aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog moest krijgen. Nadat hij vorig jaar bij de dodenherdenking aanwezig was in Kampina, was hij onder de indruk van hetgeen daar door vrijwilligers was neergezet.

Geerts benaderde de ontwerper van het Boxtelse verzetsbeeld, Broer van Houtum. Die toonde zich bereid het ontwerp te maken als Geerts enkele Gemondenaren zou vinden om de realisatie ook daadwerkelijk gestalte te geven. Er werd een vierkoppig comité gevormd waarin, naast Henk en Broer, ook Jan Geerts en Toon van Heesch zitting namen. Gekozen is voor een soortgelijke opzet als het monument in Boxtel. Het worden stalen silhouetten op een gemetselde sokkel. In tegenstelling tot het gedenkteken in de Kampina is niet gekozen voor staal dat gaat roesten. Het beeld krijgt een diepgroene poedercoating.

GLIDER

In overleg met burgemeester Jan Pommer van de gemeente Sint-Michielsgestel werd een plek uitgezocht en kwam de toezegging dat de gemeente de helft van het ruim 11.000 euro kostende project voor haar rekening zal nemen. Ook de Rabobank heeft zich bereid verklaard een deel in kosten bij te dragen.

Als locatie voor het herdenkingsteken werd de Hooghemertseweg uitgekozen, nabij de afslag met de Koudenbergstraat. De plek grenst aan het weiland waar in september 1944 een glider, een militair zweefvliegtuig met acht Amerikanen is geland. Enkele soldaten werden destijds door Dorus de Bie naar een schuiladres in Son gebracht, de rest werd door Antoon Smits in veiligheid gebracht.

Smits bracht hen naar een onderduikplaats in de Gasthuiskamp, een gebiedje dat grenst aan de noordkant van de Schijndelsedijk. In een droge sloot hielden zich daar al meer Amerikanen schuil die eerder op de Schoonberg waren neergekomen. Verzorgd door een groep Gemondenaren bleven de militairen daar gedurende 45 dagen, tot het moment dat de Duitsers zich terugtrokken. De gebeurtenissen uit die tijd zijn opgetekend door Frans Geerts, een van de leden van de groep Gemondse hulpverleners.

NOG TEKORT

Het Gemondse verzetsmonument wordt opgericht om de herinnering levend te houden aan de Gemondenaren die de Amerikaanse soldaten in de Gasthuiskamp van de nodige proviand voorzagen. Het comité dat de voorbereidingen heeft getroffen en de opdracht heeft gegeven om het monument te vervaardigen, heeft via internet de (nabestaanden van de) soldaten die destijds in de Gasthuiskamp waren ondergedoken op de hoogte gebracht. Zij kunnen via e-mail kennisnemen van de vorderingen.

Het programma van de onthulling van het verzetsmonument op 24 oktober is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de hele Gemondse bevolking erbij betrokken wordt. Hoewel het zeker is dat het verzetsmonument er komt, kampt het comité nog met een financieel tekort. Mensen die een bijdrage willen schenken, kunnen contact opnemen met Jan Geerts, telefoon (073) 551 29 06.
19 augustus 2004

Print deze pagina

Terug