OVERLEG GEMEENTE EN ONDERNEMERS

Boxtel werkt aan flinke versterking winkelgebied

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het winkelcentrum van Boxtel verdient een oppepper. Het gemeentebestuur en de ondernemers werken aan toekomstplannen, onder meer om leegstand te voorkomen.

Het gemeentebestuur van Boxtel en de plaatselijke ondernemersvereniging zijn gesprekken gestart die moeten leiden tot een aantrekkelijker winkelcentrum. Aanleiding voor het overleg vormt het zogeheten Kolpron-rapport, dat ferme kritiek uitte op de plaatselijke detailhandel. Onder de noemer van het begrip 'citymanagement' moet het winkelaanbod in het centrum groeien. De Markt wordt autovrij.

Het Kolpron-rapport sloeg twee jaar geleden in als een bom. Dit onderzoek veegde de vloer aan met de winkeliers in het centrum, die gebrek aan samenwerking en initiatief werd verweten. De uitstraling van het winkelgebied in het centrum en winkelcentrum Oosterhof werd als matig betiteld. De gemeente Boxtel kreeg ook veel kritiek. De communicatie met ondernemers was onvoldoende, goede bewegwijzering ontbrak. Het rapport was ook kritisch over het parkeerbeleid.

Boxtel heeft zich de kritiek aangetrokken, zo lichtte burgemeester Jan van Homelen deze week toe. Met een grote groep ondernemers en de Kamer van Koophandel voert hij namens het gemeentebestuur overleg om de mogelijkheden van het winkelgebied beter te benutten. ,,Een van de aanbevelingen van het Kolpron-rapport was om een groter winkelaanbod te realiseren. Daar zijn onze inspanningen onder meer op gericht", aldus Van Homelen.

De burgemeester vindt dat het winkelgebied in het centrum van Boxtel in aanmerking komt voor een facelift. Hij doelt daarbij niet op een herinrichting van de straten. ,,Het gaat erom dat de ondernemers er gezamenlijk in slagen acties voor de consumenten te ontplooien. Misschien kan ook samen met de weekmarkt een actie opgezet worden. Waarom wordt de Moppenmarkt geen nieuw leven ingeblazen? Het is belangrijk dat consumenten zien dat de winkeliers in het centrum er iets moois van willen maken", stelt Van Homelen.

BEGROTING

Het gemeentebestuur reserveert in de eerstvolgende begroting, die volgende maand gepresenteerd wordt, middelen voor de versterking van het winkelgebied. Van Homelen vindt dat binnen driekwart jaar duidelijk moet zijn welke plannen ontwikkeld kunnen worden voor het attractiever maken van het centrum. ,,De eerste insteek van het overleg is dat we mensen enthousiast maken voor een gezamenlijke aanpak. Vervolgens gaan we bekijken hoe we het winkelgebied kunnen versterken."

Cruciaal in de plannen is de invulling van de westzijde van de Markt. Daar wil Boxtel met projectontwikkelaar Bouwfonds appartementen en winkelruimte realiseren. De belangstelling voor de winkels is groot, zo benadrukt de burgemeester. Er is belangstelling van winkelketens die thans nog niet in Boxtel gevestigd zijn. Van Homelen: ,,Maar we willen in eerste instantie voorrang geven aan winkeliers die nu nog in de periferie van het winkelgebied actief zijn. Zij krijgen de kans om hun activiteiten naar het centrum te verplaatsen."

De invulling van het gat aan de Markt kan een oppepper betekenen voor het winkelhart, zo denkt de burgemeester. Hij weet dat momenteel veel winkelpanden leeg staan, maar zegt dat tal van oorzaken aan te wijzen zijn. ,,Het Boxtels winkelgebied heeft een uitstekend karakter, maar is natuurlijk niet te vergelijken met Uden of Veghel. Bedenk echter dat die plaatsen niet temidden van drie grote steden liggen."

Het parkeren in het centrum van Boxtel is onderwerp van studie. In het overleg met de ondernemers en de Kamer van Koophandel wordt nadrukkelijk gesproken over een autovrije Markt. Dat is volgens de burgemeester een belangrijk uitgangspunt. Omdat in het nieuwe plan aan de Markt geen ruimte is voor een grote parkeerkelder, wordt elders in het centrum naar parkeerruimte gezocht. ,,Op dit moment denken we aan een plek aan de oostelijke rand van het centrum", aldus Van Homelen.

Wethouder Wim van Erp vertelde onlangs in deze krant dat gestudeerd wordt op de mogelijkheid voor de bouw van een parkeergarage ter hoogte van de vijver aan de Mgr. Bekkersstraat. Ook zou mogelijk aangesloten kunnen worden bij de bouwplannen van de Zorggroep Elde, die Emmaus drastisch gaat verbouwen.

ZORGEN

Namens de Ondernemersvereniging Boxtel is Arjen Witteveen nauw betrokken bij de gesprekken over citymanagement. Witteveen stelt 'zeer enthousiast' te zijn over de gesprekken die binnen een structuurgroep en een werkgroep zijn gehouden. ,,Daarbij gaan we verder dan het centrum van Boxtel. We streven er ook naar om de winkelcentra Oosterhof en Selissen en het winkelgebied in Liempde aantrekkelijker te maken", aldus Witteveen.

Volgens Witteveen is permanente actie van de ondernemers gewenst om de huidige klanten vast te houden en nieuwe klanten te werven. Daarvoor zijn goed beheer en versterking van de economische functie van het centrum noodzakelijk, zo stelt de vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging. ,,Het komt erop neer dat de ondernemers de koppen bij elkaar moeten steken. En dat gaat lukken want uit mijn contacten merk ik dat veel ondernemers benieuwd zijn naar de resultaten van de gesprekken met de gemeente en de Kamer van Koophandel. Ik proef dat het leeft."

Net als burgemeester Van Homelen denkt Witteveen dat het centrum gebaat zou kunnen zijn bij nieuwe acties van de winkeliers. ,,Dat kan een Moppenmarkt zijn, maar ook een proeverij of een actie samen met de ondernemers van de weekmarkt." Maar hij stipt meer thema's aan die binnen de gesprekken over citymanagement cruciaal zijn, zoals bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeren. ,,Je kunt van alles willen in het centrum, maar zonder extra parkeergelegenheid is de kans van slagen klein", meent Witteveen.

Over de leegstand van een groot aantal winkelpanden maakt de vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging zich niet zo druk. ,,,De markt trekt vanzelf weer aan; als de ene branche wat uit beeld raakt, dient zich vanzelf weer een nieuwe branche aan."

Meer zorgen heeft Witteveen over het plan aan de Markt. ,,Een goed plan dat winkeliers in staat stelt op een A-locatie te starten. Ik vind het een beetje mager dat in het huidige plan nog maar 1.200 vierkante meter winkelruimte beschikbaar is. In de eerste plannen was sprake van 2.000 meter. Nu zit je met twee flinke winkels al helemaal vol."

Witteveen verwacht dat de werkgroep in het najaar een concreet plan kan presenteren aan de winkeliers.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Om klanten vast te houden en nieuwe klanten te werven, is permanente actie nodig van de Boxtelse ondernemers.
19 augustus 2004

Print deze pagina

Terug