KENNISOVERDRACHT ’SINT-JOSEPH’ IN AFRIKA

Sociale woningbouw meer dan alleen verlenen van onderdak

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de opening van de township Kokosi.
(Foto: Jannie van der Berg)

Ook de Boxtelse Woonstichting Sint-Joseph reikt het noodlijdende Afrika de helpende hand. Vrijdag 24 september vertrekt een delegatie van vier personen naar Johannesburg. Bij het gezelschap sluit zich ook de Boxtelse architect Cleem Snijders aan. Samen met de gemeente Merafong wil ’Sint-Joseph’ haar kennis van sociaal bouwen trachten over te dragen aan een land waar de behoefte aan sociale huur- en koopwoningen enorm groot is.

De Boxtelse afvaardiging ontmoet in Zuid-Afrika een aantal ambtenaren van de gemeente Merafong, de plaats waar ook de andere projecten van de Stichting Van Geel- Van Oers zijn gerealiseerd (twee hostels voor geestelijk gehandicapte kinderen en het centrum voor dagopvang van weeskinderen in Kokosi). In samenwerking met de gemeente Merafong wil Woonstichting Sint-Joseph een social housing project opstarten. Het grootste deel van de (zwarte) bevolking woont in zogenoemde townships in veelal zelfgemaakte krotten. De Zuid-Afrikaanse regering zorgt weliswaar in hoog tempo voor permanente bewoning (RDP-huisjes), maar volgens Jack van Geel levert die manier van bouwen nauwelijks een bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van het leven. Met het realiseren van een voorbeeldproject wil de Boxtelse woonstichting in samenwerking met architect Snijders de verantwoordelijke instanties in Zuid-Afrika laten zien dat sociale woningbouw verder gaat dan alleen maar een dak boven je hoofd creëren. ’Sint-Joseph’ is gerechtigd een klein promillage van haar balanstotaal aan te wenden voor buitenlandse projecten.

MEER BOXTELSE STEUN

Ook vanuit het ondernemersveld in Boxtel wordt steun verleend aan projecten in Afrika. Zo blijkt op verzoek van Hans en Mieke Bosch een start gemaakt te zijn met de tekeningen voor een klein ’day care centre’ in het 2.000 inwoners tellende township Greenspark van de gemeente Merafong. In oktober 2005 bestaat Bosch Wijnkopers 25 jaar en wil bij gelegenheid van het zilveren jubileum met een gift het project in Zuid-Afrika gedenken. Om die steun effectief te maken wordt Afrikaanse wijn geďmporteerd van de Lyngrove estate in Stellenbosch. Vanaf oktober dit jaar is deze ’jubileumwijn’ gedurende een jaar verkrijgbaar. Per verkochte fles gaat een donatie naar het eerdergenoemde project. De verwachting is dat met de bouw in Greenspark in maart volgend jaar kan worden gestart. Op dit moment worden in deze township 37 met HIV besmette weeskinderen en een straatkind opgevangen. Het aantal groeit snel.
19 augustus 2004

Print deze pagina

Terug