MIJLPAAL IN BOXTELS HULPPROJECT KOKOSI

Blijheid straalt af van weeskinderen in Afrika

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan de ingebruikneming van het nieuwe zorgcentrum in de township Kokosi droegen ook alle weeskinderen hun steentje bij. Een feest waarbij zang de boventoon voerde. In het midden achter de tafel Jack en Joke van Geel. (Foto: Jannie van der Berg).

’Misschien is het een druppel op de gloeiende plaat, maar we kunnen in elk geval een paar honderd kinderen helpen.’ In oktober vorig jaar besteedde deze krant aandacht aan een hulpproject in Zuid-Afrika van Boxtelse signatuur. Met voldoening kijken Jack en Joke van Geel terug op hun recente verblijf in de township Kokosi, ruim honderd kilometer ten westen van Johannesburg. Op initiatief van het Boxtelse echtpaar werd voor dit achtergebleven gebied een plan aan het papier toevertrouwd voor het oprichten van een nieuw zorgcentrum. Vorige maand is de sleutel overgedragen aan de leiding van het gebouw. Burgemeester Des van Rooijen van Merafong gaf persoonlijk cachet aan het bereiken van die mijlpaal.

Aids loopt als een rode draad door de verhalen van Jack en Joke van Geel over eerdere reizen naar Zuid-Afrika. De ziekte die met name in dit land overal om zich heen grijpt, bepaalt ook het leven in de township Kokosi, waar een kleine 20.000 mensen een gebrekkig bestaan leiden in armoedige huisjes. De confrontatie met het desolate zorgcentrum midden in de township maakte iets los bij het Boxtelse echtpaar. De kinderen die hier verblijven staan allemaal geregistreerd als ’people with aids’. Het zijn weeskinderen die geen vader hebben en ook hun moeder hebben verloren als gevolg van aids. De meeste kinderen zijn drager van het HIV-virus en kunnen dus ook besmet raken met de dodelijke ziekte. De uiterst gebrekkige huisvesting waarin deze mensen moesten leven, deed Van Geel en zijn vrouw besluiten een nieuw zorgcentrum te laten bouwen en daarvoor geldbronnen aan te boren bij serviceclubs als de Rotary.

Vorige maand is de laatste hand gelegd aan het gebouw met vier klaslokalen, een eetzaal met keuken en een nieuwe sanitaire ruimte met frisse toiletten. Bij de feestelijke ingebruikneming op vrijdag 16 juli jl. waren alle 200 weeskinderen aanwezig. Ook vertegenwoordigers van andere zorgcentra, plaatselijke overheid en een deputatie van de Rotary waren getuige van de sleuteloverdracht door de burgemeester van Merafong aan het bestuur van het zorgcentrum. Van Geel spreekt van een typisch Afrikaans feest met veel zang en stralende gezichten. Het nieuwe zorgcentrum biedt dagopvang aan 200 tot 400 weeskinderen uit de township Kokosi. Op vrijdag 8 oktober volgt de officiële opening van het centrum door de minister van sociale zaken. Ook de initiatiefnemers uit Boxtel reizen dan naar Zuid-Afrika om de werkelijke afronding van hun project mee te vieren.

MENSEN MET MISSIE

Het project in Kokosi is een vervolg op een ander initiatief dat Jack en Joke van Geel persoonlijk in het naburige Carletonville hebben opgezet. Daar is de bouw gerealiseerd van een nieuw kosthuis voor een kleine dertig verstandelijk gehandicapte jongens van de Rotara School en is een hostel opgeknapt en uitgebreid voor bijna twintig gehandicapte meisjes. Een kwart eeuw geleden werd deze school gebouwd door de plaatselijke Rotary. Via contacten met de Rotary in Boxtel en de afdeling van de serviceclub in Carletonville kwam het echtpaar Van Geel in aanraking met een van de inwoners van die stad, Gerda van der Berg. Recent is zij als voorzitter van de Rotary in haar woonplaats geïnstalleerd en onderhoudt nauwe contacten met het Boxtelse echtpaar. Mensen met een missie. Die kwalificatie past zeker bij Jack en Joke van Geel. Tijdens hun laatste verblijf in Zuid-Afrika maakten zij een dagtrip naar Namibië om de Boxtelse pater Bernard van Roosmalen met een bezoek te vereren. De thans 83-jarige missionaris woont op een missiepost in Nyangana aan de boorden van de Okavango-rivier op de grens met Angola. De ontmoeting heeft een onvergetelijke indruk achtergelaten. Het echtpaar Van Geel was vergezeld van Gerda van der Berg. Zielsgelukkig toonde pater Van Roosmalen zich met het bezoek. Bij herhaling riep hij Boxtel, Boxtel en in overtreffende trap verzocht hij om iedereen in deze gemeente de groeten te doen. Naar verluidt gaat ook burgemeester Jan van Homelen met zijn echtgenote binnenkort de missiepater in Namibië bezoeken.

Volgens Van Geel heeft pater Van Roosmalen ervoor gekozen om op zijn huidige missiepost de laatste jaren van zijn leven te slijten. Ondanks zijn hoge leeftijd leidt de pater nog steeds een druk bestaan. Elke dag bezoekt hij de mensen in het ziekenhuis; in de regel voor de middag de mannen en na de middag de vrouwen. Dagelijks om 07.00 uur draagt pater Van Roosmalen de heilige mis op voor de zusters die hem op zijn missiepost verzorgen.

Het bezoek uit Boxtel heeft hem volgens Van Geel erg goed gedaan. Uitgebreid heeft de missiepater verteld over zijn projecten in Namibië en daarbij een aparte plaats ingeruimd voor de school die hij heeft gebouwd. Hij betreurt het dat hij daar niet kon blijven. Wekelijks nog leest pater Van Roosmalen Brabants Centrum en onderhoudt ook goede contacten met Kees en José Voermans. Zij hebben de deur van hun huis in Boxtel opengezet en woonruimte aangeboden, maar de pater blijft in het land waaraan hij zijn hart heeft verpand. ’Wat moet ik toch in Nederland’, zegt hij. ’Heel mijn familie is dood’.

Bij hun vertrek hadden Jack en Joke van Geel het gevoel iemand in de steek te laten. ,,Het afscheid was ontroerend en emotioneel. Mijn indruk is dat de pater in Namibië gelukkig is, wel heimwee heeft naar Nederland maar nergens anders wil zijn dan in het land waar hij al 55 jaar zijn geluk vindt”, besluit Van Geel zijn reisindrukken.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pater Bernard van Roosmalen in zijn element met de jeugd van zijn missiepost in Namibië. (Foto: Jack van Geel).
19 augustus 2004

Print deze pagina

Terug