HEUGLIJK FEIT HERDACHT OP ZATERDAG 14 AUGUSTUS

Mariakapel in Esch bestaat vijftig jaar

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Mariakapel aan de Heikant in Esch.

Esch staat zaterdag 14 augustus stil bij het vijftigjarig bestaan van de Mariakapel aan de Heikant. Aan de vooravond van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, wil de Essche Willibrordusparochie vanaf 19.00 uur aandacht schenken aan het jubileum tijdens de jaarlijkse eucharistieviering met gildeneer bij de kapel. Bij slechte weersomstandigheden wordt de viering verplaatst naar de Sint-Willibrorduskerk.

Veel mensen hebben in de afgelopen halve eeuw de weg gevonden naar de kapel aan de Heikant om er een kaarsje op te steken. De Mariakapel werd ingezegend door pastoor Hens op 12 december 1954. Dat gebeurde in het bijzijn van vele Esschenaren, waaronder burgemeester Kamerbeek. ,,Na het lof van half drie werd het eikenhouten Mariabeeld in de kerk gezegend door pastoor Hens", vertelt heemkundige Nettie van de Langenberg uit Esch, die de ontstaansgeschiedenis van de kapel op papier vastlegde.

,,Na de plechtigheid trok men in processie over de Groenweg en het Smaldijkje naar de kapel. Voorop gingen de schoolkinderen onder geleide van de onderwijzers, gevolgd door misdienaars met kruis en licht. Daarna sloten de koorzangers aan en achter hen meisjes met bloemen en vier meisjes die het Mariabeeld droegen. Misdienaars met wijwater en kwast voegden zich dan in de processie. Aansluitend pastoor Hens met assistenten; Witte Paters, zusters van Sint-Jozefzorg, Witte Zusters en genodigden, waaronder burgemeester Kamerbeek. Tenslotte volgden de fanfare en de parochianen, die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren."

MARIAJAAR
Aanleiding voor de bouw van de kapel was volgens Van de Langenberg het eerste eeuwfeest van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van Maria. ,,In verband met dit Mariajaar ontstond in de parochie van Esch een plan om ter ere van Onze Lieve Vrouw een veldkapel te bouwen. Pastoor Hens was de initiatiefnemer en zijn voorstel werd enthousiast ontvangen door de Essche bevolking. De kapel werd gerealiseerd op de driesprong waar Heikant, Smaldijkje en Koningsweg samenkomen", aldus de Essche heemkundige. Het plan voor de bouw van een kapel werd nog hetzelfde jaar gerealiseerd, mede dankzij de grote inzet van vrijwilligers. ,,Op 30 juli 1954 gaf de bisschop zijn fiat", weet Van de Langenberg.

,,Het kerkbestuur en pastoor Hens lieten er geen gras over groeien. In september was de goedkeuring van bouw-, woning- en welstandstoezicht al binnen. Op 8 september, de feestdag van Maria geboorte, zette pastoor Hens de eerste spade in de grond en werd met de bouw begonnen."

Dat er stevig doorgewerkt werd, blijkt ook uit de rubriek Terloops in Brabants Centrum in 1954. 'In Esch houden ze niet van talmen naar het schijnt, want konden we enkele weken geleden berichten, dat voor de bouw van een Mariakapel de eerste spade in de grond gezet was. Thans kunnen we al schrijven, dat deze herinnering-in-steen aan het Mariajaar er bijna staat. Men blijft met man en macht aan de slag, opdat zeer binnenkort reeds de inzegening plaats kan hebben.'

BOUWKOSTEN
Architect P. Drijvers uit Oisterwijk ontwierp de veldkapel, waarvan de bouwkosten door hem geraamd werden op 4.300 gulden. In de kapel zijn onder meer vier glas-in-loodraampjes aangebracht in rondboogvensters. Van de Langenberg: ,,Kunstsmidse De Genster uit Helvoirt maakte een ontwerp voor onder meer het siersmeedwerk van het toegangshek en het kaarsenrek. Smederij Van Schijndel uit Esch voerde het ontwerp uit. De smeedijzeren letters aan de voorkant van de kapel werden door De Genster ontworpen en vervaardigd."

Op de raampjes staat Maria afgebeeld als moeder van God, als maagd der maagden, als onbevlekt ontvangene en bij de tenhemelopneming. ,,In 1983 heeft mevrouw Kat- van Hulten muurschilderingen in de kapel aangebracht met de blijde boodschap en de vlucht naar Egypte als onderwerpen", zegt Van de Langenberg.

Het oorspronkelijke antieke Mariabeeld, uitgevoerd in eikenhout, werd in 1973 gestolen en vervangen door een beeld van gips. Op vrijdag 28 oktober 1994 werd ook dit beeld weggehaald en op de spoorlijn gelegd, waarna het door een passerende trein aan gruzelementen gereden werd. Begin 1995 kreeg de kapel een nieuw Mariabeeld, afkomstig uit Kevelaar en geschonken door een parochiaan.

,,Het Essche Willebrordusgilde nam in 1973 het beschermheerschap op zich en onderhoudt sedertdien de kapel. Met name de dames van het gilde nemen de verzorging van de kapel met veel zorg en toewijding op zich. Dankzij hun inzet vindt menigeen in deze oase van stilte, rust ter ere van Maria en het eigen welzijn. Eenmaal per jaar, rond het feest van Maria Tenhemelopneming wordt hier in aanwezigheid van het gilde een eucharistieviering opgedragen. De gemeente Haaren heeft de kapel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst", zegt Van de Langenberg. ,,Vijftig jaar na de inzegening van de kapel blijkt dat de Mariaverering nog altijd leeft. Men kan deze kapel niet passeren of er branden kaarsen."
5 augustus 2004

Print deze pagina

Terug