ONDERZOEK NAAR WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN

Keuze jongerencentrum opnieuw vertraagd

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De vestiging van een jongerencentrum in de achterbouw van de voormalige Bracbant-Havo lijkt alleen mogelijk als het oudste gedeelte aan de Baroniestraat (foto) een andere dan een openbare functie krijgt.

Of de plannen om in de achterste deel van de voormalige Bracbant-Havo een jongerencentrum te huisvesten doorgaan, is in grote mate afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn in het voorste gedeelte. Het huidige bestemmingsplan voorziet alleen in 'maatschappelijke doeleinden' voor het leegstaande schoolgebouw en dat biedt volgens burgemeester Jan van Homelen onvoldoende kansen om het complex een nieuwe toekomst te bieden. Het besluit van het college van B. en W. om al dan niet een jongerencentrum te vestigen is hierdoor opnieuw uitgesteld.

In Boxtel gaan geruchten rond dat het schoolgebouw van de vroegere Bracbant-Havo verkocht zou zijn aan bouwbedrijf Hendriks-Coppelmans, dat gevestigd is in Uden en Eindhoven. Eigenaar van het gebouw is de Stichting Sint-Ursula. Hoewel voorzitter Marjo Lahaije van het stichtingsbestuur deze week niet wilde reageren op vragen, kon Brabants Centrum via andere betrouwbare kanalen toch optekenen dat gesprekken gaande zijn met meerdere bouwondernemingen. Door de zomervakantie zit op dit moment echter geen schot in de zaak. Op dit moment zou van verkoop nog geen sprake zijn. Bij bouwbedrijf Hendriks-Coppelmans was vanwege de vakantie niemand bereikbaar.

Hoewel de gemeente aanvankelijk al op 1 juli duidelijkheid wenste over de kansen om daadwerkelijk een jongerencentrum te vestigen in de voormalige gymzaal van het havogebouw, is het overleg nog steeds gaande met de Stichting Sint-Ursula. Eind juni verwachtte wethouder Anton van Aert nog dat hij 'medio juli' over voldoende gegevens kon beschikken om een besluit te nemen.

Dat is niet gelukt, meldde burgemeester Van Homelen deze week. ,,Er vindt intensief overleg plaats met de stichting en er worden prima vorderingen gemaakt. Het gaat de goede kant op", aldus de burgemeester. Het overleg, dat eerder moeizaam verliep, zou inmiddels constructief verlopen. Volgens de burgemeester moet uiterlijk in september of oktober duidelijk zijn of een jongerencentrum op deze plek haalbaar is. Anders moet het gemeentebestuur op zoek naar een andere locatie.

PRIJS
De gemeente Boxtel en de Stichting Sint-Ursula zijn allang in onderhandeling over het gebouw waar tot vorig schooljaar de havo-leerlingen les kregen. De gemeente wil het gebouw graag kopen, maar vond de prijs die de eigenaar ervoor wil hebben te hoog. Dat heeft alles te maken met de investeringen die de gemeente in de loop van de jaren heeft gedaan als verantwoordelijke voor de huisvesting van scholen.

Het bedrag dat de gemeente moet neertellen om het gebouw in eigendom te krijgen, is echter niet langer een struikelblok om tot overeenstemming te komen, aldus de burgemeester. ,,De besprekingen 'hangen' op het punt van wat er kan in de rest van het gebouw."

Met 'de rest van het gebouw' doelt de burgemeester op de westelijke vleugel van het monumentale Ursulacomplex aan de Baroniestraat. Het huidige bestemmingsplan laat hier alleen maatschappelijke doeleinden toe, maar dat biedt volgens Van Homelen onvoldoende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hieruit zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden zeker omdat met bouwbedrijven wordt gesproken - dat de bouw van appartementen in de Ursulavleugel tot een van de opties behoort.

Pastoor Jo de Jong van de Heilig Hartparochie is door Hendriks-Coppelmans benaderd voor een gesprek. De pastoor woont in de pastorie die op het perceel naast de school staat en is dus belanghebbende als het bestemmingsplan ter plekke moet worden aangepast. Met welk doel het bouwbedrijf komt praten, weet De Jong niet. ,,Ik ben benieuwd wat ze te melden hebben."

KUNSTENCENTRUM
Als er inderdaad voor gekozen wordt om woningen te realiseren, doorkruist die optie de wens van het Centrum voor de Kunsten, dat in de oostelijke vleugel van het voormalige Ursulinenklooster is ondergebracht en met ruimtegebrek kampt. Het kunstencentrum eerder al heeft aangegeven de westelijke vleugel graag te willen benutten voor haar activiteiten. Bij het uiten van die wens is het vooralsnog gebleven. ,,We wachten het resultaat van de onderhandelingen tussen de gemeente en de Stichting Sint-Ursula af", meldde directeur Laurens Felix van het Centrum voor de Kunsten.

De eigenaar van het havogebouw, Stichting Sint-Ursula, is de rechtsopvolger van de zusters Ursulinen die de school oprichtten, maar jaren geleden reeds Boxtel verlieten. De stichting wil met de opbrengst van het gebouw een fonds vormen waarmee culturele activiteiten voor havo-leerlingen kunnen worden ontplooid. De Bracbant-Havo is gefuseerd met het Jacob-Roelandslyceum; de havo-leerlingen krijgen sinds het afgelopen schooljaar les in het uitgebreide vwo-gebouw aan de Grote Beemd.
5 augustus 2004

Print deze pagina

Terug