HAALBAARHEID VAN DIVERSE OPTIES NOG ONDUIDELIJK

Eerste ontwerp overdekt zwembad gepresenteerd

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Computeranimatie van van het toekomstige overdekte zwembad.

Ondanks dat 'sober en doelmatig' het uitgangspunt was, kent het ontwerp voor het nieuwe overdekte zwembad in Boxtel naast een doelgroepen- en wedstrijdbad ook faciliteiten zoals een beweegbare bodem, glijbaan, waterspeeltuin, tribune, duikplank en vergaderruimten. Of dit allemaal te realiseren is voor de maximaal beschikbare 5,8 miljoen euro, valt nog te bezien.

Van de negen architecten die in Nederland bekend zijn met het bouwen van zwembaden en door de gemeente Boxtel gevraagd zijn of zij een schetsontwerp zouden willen maken, hebben er zeven gereageerd. De stuur- en projectgroep die de bouw van het nieuwe binnenbad voorbereidt, heeft uiteindelijk drie van hen ook daadwerkelijk een schetsontwerp laten maken. Het college van B. en W. heeft deze week ingestemd met de voorkeur van de stuur- en projectgroep, zodat is gekozen voor het ontwerp van AGS Architecten en Planners uit Heerlen.

AGS is onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van luxueuze zwembaden als Thermae 2000 in Valkenburg en Sanadome in Nijmegen. ,,Niet dat in Boxtel zo'n zwemparadijs zal verrijzen", haast wethouder Anton van Aert te zeggen als hij samen met sportambtenaar Harrie Voets een toelichting geeft op het eerste voorlopige ontwerp van het zwembad. Dat moet verrijzen op de plek waar nu het inmiddels gesloten zwembad De Spetterhoek op het Salthoterrein aan de Schijndelseweg staat.

VETPLANTEN
De tekening omvat een doelgroepenbad van 10 bij 15 meter met een maximale diepte van anderhalve meter en een wedstrijdbad met afmetingen van 15 bij 25 meter. Beide baden krijgen een beweegbare bodem, waarbij aangetekend moet worden dat dit voor het grote bad slechts gedeeltelijk geldt. Van de 25 meter lange zwembadvloer kan straks 9 meter in hoogte versteld worden.

Naast beide bassins is ook een aparte waterspeeltuin getekend en een plonsbad waarin de waterglijbaan met een lengte van vijftig meter uitkomt. Verder kent het ontwerp een horecagedeelte dat deels overloopt in het 'natte' deel. Naast noodzakelijke voorzieningen voor de technische installaties en kleedruimten, is ook gedacht aan vergaderlokalen voor onder meer de clubs en instellingen die wekelijks gebruik maken van het bad.

Mede omdat het zwembad kort bij de nieuwbouwwijk In Goede Aarde wordt gesitueerd, is ook rekening gehouden met een duurzame manier van bouwen. De ontwerpers hebben een dak getekend dat wordt bedekt met vetplantjes. ,,Het is een zogenaamd sedumdak: de vetplanten zorgen voor een natuurlijke isolatie", licht wethouder Van Aert toe.

In het schetsontwerp is uitgegaan van een globale kostenraming. ,,Voor het totale project is 5,8 miljoen euro beschikbaar. In dat bedrag zitten onder meer ook aankoop van de grond en de inrichting van het buitenterrein", meldt ambtenaar Voets.

OPTIONEEL
De wethouder stelt dat bovendien in het ontwerp rekening is gehouden met alle wensen die in een eerdere bijeenkomst voor toekomstige gebruikers op tafel zijn gelegd. ,,Of al die wensen ook gehonoreerd kunnen worden, blijkt pas als het werk wordt aanbesteed. Voorzieningen als de glijbaan, duikplank, tribune, waterspeeltuin, beweegbare bodems, onderwatercamera's (voor de veiligheid red.) en het sedumdak zijn optioneel en kunnen als het moet geschrapt worden."

Toch zijn Van Aert en Voets niet bang dat uiteindelijk slechts een uitgeklede versie van het nu gepresenteerde schetsontwerp overblijft. De architect is weliswaar uitgegaan van een globale kostenraming, maar heeft daarbij het beschikbare budget niet uit het oog verloren, stelt het tweetal.

Het schetsontwerp wordt de komende maanden nader uitgewerkt, zodat een voorlopig plan medio oktober besproken kan worden in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken. Kort daarna wordt het aan de bevolking gepresenteerd. Nadat een definitief ontwerp door de gemeenteraad is goedgekeurd kan de aanbesteding plaatsvinden.

Wethouder Van Aert rekent erop dat het werk in december wordt aanbesteed, zodat begin 2005 de bouw daadwerkelijk van start kan gaan. ,,Daarmee liggen we nog steeds op koers. Voor de bouw is ongeveer anderhalf jaar nodig, zodat het bad in september 2006 geopend moet kunnen worden."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Computeranimatie van de buitenkant van het toekomstige overdekte zwembad. De ontwerpers opperen zelfs de mogelijkheid energie op te wekken door middel van een windmolen op het dak. Het is een van opties die zullen verdwijnen als bij de aanbesteding blijkt dat de bouw van het zwembad te duur uitpakt.
29 juli 2004

Print deze pagina

Terug