GEMEENTE EN PROJECTONTWIKKELAAR KOMEN TOT VERGELIJK

Akkoord over bebouwing in Moorwijk

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dit beukenlaantje wordt in de toekomst de hoofdingang van Moorwijk.

Aan het jarenlange gesteggel tussen de Eerselse projectontwikkelaar Toon van Esch en de gemeente Boxtel is een eind gekomen. Na bemiddeling van de Bossche oud-wethouder Hans Dona hebben beide partijen een overeenkomst gesloten, waarbij de ingang van het terrein wordt verplaatst van de Molenwijkseweg naar Parkweg en de natuurwaarden in het bosrijke gebied worden gewaarborgd. Van Esch krijgt toestemming voor de bouw van 24 appartementen. Beide partijen toonden zich tevreden over het bereikte resultaat en opgelucht dat aan een slepende kwestie een einde is gekomen.

De gemeenteraad van Boxtel kreeg donderdag te elfder ure de overeenkomst voorgeschoteld die het college van B. en W. met de Eerselse projectontwikkelaar heeft kunnen sluiten. Vlak voor aanvang van de raadsvergadering werden de fractievoorzitters achter gesloten deuren geïnformeerd over de bereikte resultaten. Bij aanvang van de vergadering voegde burgemeester Jan van Homelen de overeenkomst als een extra agendapunt op.

Met uitzondering van de fractie van de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) toonden alle partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd zich tevreden over het akkoord. Fractievoorzitter Willie van de Langenberg van DPBL wilde meer tijd om de afspraken die samen met Van Esch op papier zijn gezet, nader te onderzoeken.

,,Ik zie het spoedeisende karakter van deze overeenkomst niet in. We moeten een belangrijk besluit nemen zonder dat we het dossier goed hebben kunnen bestuderen. Vooralsnog heb ik er geen vertrouwen in dat deze overeenkomst niet tot nieuwe juridische procedures zal leiden", probeerde Van de Langenberg de besluitvorming te voorkomen.

'MEEST HAALBARE'
De overige raadsfracties stemden echter in met de overeenkomst, die de maandag ervoor al door burgemeester Van Homelen en projectontwikkelaar Van Esch was ondertekend met de restrictie van gemeentewege dat ook de gemeenteraad nog zou moeten instemmen. Dat deden alle fracties met uitzondering van de DPBL.

Wel spraken vrijwel alle woordvoerders over een 'dubbel gevoel'. Of, zoals Jos van Ooijen (PvdA/GroenLinks) het verwoordde: ,,Mijn gevoel zegt nee, maar mijn verstand ja." De VVD'er Ton Jonkers vond dat met het akkoord het meest haalbare was bereikt. ,,Ik hoop dat aan de affaire die al veertien jaar lang sleept nu een einde komt. Als we nog verder zouden onderhandelen, levert dat alleen maar verliezers op."

Van Esch krijgt alsnog toestemming om in plaats van het hotel 24 nieuwe appartementen te bouwen in het bosgebied. Weliswaar niet op de 2.200 vierkante meter die daarvoor aanvankelijk aan de oever van het Baarsven was gereserveerd, maar op het iets verder van het water gelegen voetbalveldje. Daar mag maximaal 1.400 vierkante meter bebouwd mag worden.

Door het nieuwe wooncomplex op het trapveldje te realiseren kan een karakteristieke rode beukenboom nabij het ven gehandhaafd blijven en blijft ook het beukenlaantje op het terrein intact. De nieuwe bouwlocatie vereist wel dat eerst het bestemmingsplan wordt aangepast dat momenteel alleen voorziet in de bouw van een hotel. Dat plan is echter van de baan.

De gemeente heeft Van Esch toegezegd alles in het werk te stellen om de wijziging van het bestemmingsplan door te voeren. Mocht dit onverhoopt tot een eis voor planschade leiden, dan verplicht de projectontwikkelaar zich deze te vergoeden. Om de wijziging van het bestemmingsplan mogelijk te maken, verkoopt Van Esch de grond tijdelijk aan de gemeente voor een taxatiebedrag dat wordt vastgesteld door de plaatselijke makelaar Roelof Russchen.

Als de bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd, koopt Van Esch de grond terug voor 360.000 euro meer dan het taxatiebedrag. Die 360.000 euro moet Van Esch op voorhand betalen en wordt in afwachting van de bestemmingsplanwijziging toevertrouwd aan de notaris.

NIEUWE ENTREE
In de overeenkomst die de gemeente en Van Esch hebben gesloten, wordt geregeld dat de hoofdentree van het bosgebied wordt gerealiseerd aan de Parkweg, op de plek waar de gemeente deze altijd al wilde hebben. Het wordt de inrit voor de nieuwe appartementen die Van Esch na de bestemmingsplanwijziging mag bouwen.

De inrit die momenteel aan de Molenwijkseweg wordt gebruikt door de bewoners van het bestaande appartementencomplex verdwijnt niet zoals de gemeente altijd wenste, maar krijgt een secundair karakter. Hiervoor betaalt Van Esch de gemeente 35.000 euro.

De wegen op het terrein van Moorwijk worden eigendom van de vereniging van eigenaren van de appartementen. Dat betekent dat de gemeente niet opdraait voor de kosten van aanleg van riolering en verlichting. In het verleden is dat wel gebeurd.

Nadat de bestaande appartementen werden opgeleverd, weigerde projectontwikkelaar Van Esch deze voorzieningen te realiseren. Om de bewoners ter wille te zijn, besloot de gemeente de aanleg van riolering en straatlantaarns uit te voeren en te betalen met de gedachte deze kosten later op Van Esch te verhalen. Nu pas heeft de projectontwikkelaar uit Eersel zich bereid verklaard de kosten die dit met zich meebracht, een bedrag van ruim 107.000 euro, te voldoen.

Zakenman Van Esch heeft de gemeente beloofd dat de overeenkomst niet juridisch wordt aangevochten. Hij zal dat niet doen als privépersoon, maar ook niet als directeur van de diverse BV's waarover hij de leiding heeft.

ZEKERHEDEN
Tot slot is besloten dat het fietspad Moorwijk, dat de Parkweg en de Halderheiweg met elkaar verbindt voor het symbolische bedrag van één euro door Van Esch wordt overgedragen aan de gemeente. Daarmee krijgt het pad een openbare functie en wordt ingestaan voor de veiligheid, aldus wethouder Ger van den Oetelaar. Als politiek verantwoordelijke op het gebied van ruimtelijke ordening toonde de Boxtelse wethouder zich na afloop van de raadsvergadering opgelucht over het bereikte akkoord met Van Esch.

,,Het is goed dat de gemeenteraad een punt achter de hele affaire heeft gezet. Voor de gemeente zijn veel maximale zekerheden ingebouwd. Van Esch heeft de verschuldigde bedragen op de rekening van de gemeente overgemaakt op het moment dat er getekend werd. Bovendien is een rekening van 84.500 euro betaald die nog openstond voor geweigerde bouwvergunningen", aldus Van den Oetelaar.

Ook projectontwikkelaar Van Esch reageerde deze week tevreden. Inhoudelijk wilde hij niet op de overeenkomst ingaan, maar wel stelde hij dat de wijze waarop de onderhandelaars van de gemeente (burgemeester Van Homelen en wethouder Van den Oetelaar – red.) zich hebben opgesteld een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het fietspad Moorwijk wordt overgedragen aan de gemeente die daarmee ook verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van mensen die er gebruik van maken.
29 juli 2004

Print deze pagina

Terug