OVEREENSTEMMING OVER GRONDPRIJS

Toch parkeren onder Marktplan

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente Boxtel en projectontwikkelaar Bouwfonds hebben overeenstemming bereikt over de grondprijs die moet worden betaald voor de bouw van winkels en appartementen in het Plan aan de Markt.

Nu er overeenstemming is over de prijs die projectontwikkelaar Bouwfonds aan de gemeente Boxtel moet betalen voor de grond in het Plan aan de Markt, lijkt bebouwing van het braakliggende terrein waar vroeger het politiebureau stond een stap dichterbij. De bouw van een parkeerkelder vormde maandenlang een struikelblok. Thans is gekozen voor een deels ondergrondse garage voor de toekomstige bewoners.

De afgelopen maanden spitste de discussie tussen de gemeente en de projectontwikkelaar zich toe op de vraag of al dan niet een parkeerkelder moet worden gerealiseerd. Zo'n kelder maakt het project een stuk duurder.

Gekozen is nu voor een tussenvariant waarbij de parkeergarage half ondergronds en half bovengronds komt. Een dure luchtinstallatie wordt daarmee overbodig, stelt wethouder Wim van Erp. De parkeergarage met 36 plaatsen is bestemd voor de bewoners van de 36 appartementen die er gebouwd worden. Buiten de appartementen is er plek voor 1.200 vierkante meter winkeloppervlak.

Al eerder was de bouw van een parkeerkelder voor het winkelend publiek uit het plan geschrapt. Zo'n voorziening bleek onbetaalbaar en bovendien technisch erg moeilijk te realiseren.

,,Toch betekent dit niet dat het voornemen om de Markt in de toekomst autovrij te maken van de baan is. Er wordt momenteel gestudeerd op de mogelijkheden om een grote parkeergarage of -kelder te bouwen op de plek waar nu de gemeentevijver ligt op de hoek Mgr. Bekkersstraat-Dr. Van Helvoortstraat. In het plan voor een parkeerkelder aan de Markt was sprake van vijftig tot zestig plaatsen en dat aantal bleek onrendabel voor een commerciŽle exploitatie.

Hoe hoog de prijs per vierkante meter is die Bouwfonds moet betalen om het bouwkavel in eigendom te krijgen, wil de wethouder niet zeggen. Wel verwacht hij dat begin oktober de samenwerkingsovereenkomst met Bouwfonds kan worden getekend, waarna de projectontwikkelaar in principe snel aan de slag kan, mits wordt voldaan aan eisen van duurzaamheid en welstand ťn rekening wordt gehouden met het herinrichtingsplan Dommel door Boxtel.

Als de samenwerkingsovereenkomst is getekend, zijn de risico's voor de gemeente Boxtel volgens wethouder Van Erp beperkt. ,,Alleen als er archeologisch waardevolle bodemvondsten worden gedaan, kan dit de bouw nog beÔnvloeden. Ik hoop dat nog dit jaar de schop de grond in kan. Het braakliggende terrein is ook mij al jarenlang een doorn in het oog."
29 juli 2004

Print deze pagina

Terug