OUDE MAVO ONHERKENBAAR IN BREDE SCHOOL OOST

'Wilgenbroek' onderging ware metamorfose

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een van de zeven toegangen die in brede school De Wilgenbroek zijn aangebracht.

Om in de afwerkingsfase nog aan tal van karweitjes de laatste hand te kunnen leggen, is door verschillende onderaannemers die werken aan de verbouwing van 'De Wilgenbroek' de bouwvakvakantie opgeschoven. De nieuwe brede school aan de Dr. De Brouwerlaan moet en zal voor de aanvang van het nieuwe schooljaar helemaal klaar zijn. Brabants Centrum nam woensdag 28 juli alvast een kijkje en kwam tot de conclusie dat de wat bedompte sfeer die in de oude mavoschool heerste, heeft plaatsgemaakt voor een sprankelende en lichte uitstraling.

Nadat kort voor de kerstvakantie vorig jaar nagenoeg het complete schoolgebouw werd gestript, is De Wilgenbroek in een periode van zo'n zeven maanden omgebouwd tot een modern en comfortabel onderkomen waarin na de zomervakantie zeven instellingen hun intrek nemen.

Naast de leerlingen van de basisscholen De Spelelier (openbaar onderwijs) en De Maremak (speciaal onderwijs) wordt het pand met ingang van het nieuwe schooljaar ook bevolkt door kindercentrum Kindertuin en de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Humanitas. De volwasseneneducatie van het Koning Willem I College, thans gevestigd in het voormalige Joice-gebouw aan de Vicaris Van Alphenlaan, verhuist net als speel-o-theek De Eendenkring eveneens naar de brede school.

Voor elk van de zeven instellingen die participeert in de brede school van de wijk Oost zijn in het schoolgebouw aparte ruimten gereserveerd. Daarnaast worden belangrijke delen van het schoolgebouw straks ook gemeenschappelijk benut. De ideologie achter de brede school is immers dat instellingen samenwerken waardoor nieuwe ideeŽn worden gegenereerd. ,,Niet plichtmatig maar vrijblijvend. Bij de inrichting van het gebouw is er echter rekening mee gehouden dat de diverse gebruikers elkaar opzoeken", stellen Marni van Boven en Hans Roelen van Anomalie Architecten uit Made.

Het tweetal glunderde tijdens de rondgang door 'De Wilgenbroek'. ,,We zien nu dat hetgeen we op papier hebben uitgedokterd ook werkelijkheid is geworden. Zeker bij de verbouwing van een bestaand pand geeft dat een kick. Tijdens het proces loop je immers tegen tal van praktische problemen aan, die je bij nieuwbouw niet meemaakt. Voor alles hebben we echter een goede oplossing gevonden, zonder dat we aan het oorspronkelijke concept hebben hoeven te sleutelen", aldus Van Boven.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op het voorterrein van de brede school heeft veel groen plaats moeten maken voor de aanleg van een parkeerterrein. Komend najaar worden hier nieuwe bomen geplant om de stenen vlakte 'aan te kleden'.

KLEUREN
Doordat veel verschillende instellingen gehuisvest worden in 'De Wilgenbroek' kan het overzicht van wie waar hoort makkelijk verloren raken. Dit probleem hebben de architecten opgelost door op de vloeren verschillende kleuren marmoleum aan te laten brengen.

,,Niet dat elke participant een andere kleur heeft gekregen, want dan zou het door de veelheid van kleuren alsnog onoverzichtelijk worden. Wel hebben we in de gemeenschappelijke ruimten een gele vloerbedekking laten aanbrengen. De gangen die benut worden door de afzonderlijke gebruikers zijn rood gekleurd en in alle lokalen die de participanten toegewezen hebben gekregen is groen marmoleum gelegd. Deze kleuren komen ook terug op de verschillende deuren. De wanden en systeemplafonds daarentegen zijn neutraal en hebben een witte kleur gekregen", toont projectleider Carola Boonen van het Bureau Teambuilding.

Zij heeft er gedurende het bouwproces nauwkeurig op toegezien dat de diverse bedrijven die in opdracht van het Rosmalense aannemingsbedrijf PBO de verschillende werkzaamheden uitvoerden, ook deden wat werd gevraagd. En ook nadat de oplevering vorige week heeft plaatsgevonden, houdt Boonen de vinger aan de pols.

Naast de centrale toegang die vanaf het nieuwe parkeerterrein aan de Dr. De Brouwerlaan te bereiken is, heeft elk van de zeven instellingen die meedoen in de brede school een eigen entree in het gebouw. Toch is het niet zo dat het schoolterrein op zeven plaatsen kan worden betreden. Medewerkers die met de auto komen, maken gebruik van de poort op de hoek Dr. De Brouwerlaan-Hobbendonkseweg. Het parkeerterrein wordt ook benut door de taxi's die de kinderen van De Maremak vervoeren en door ouders die hun kinderen met de auto komen halen en brengen. Aan de andere kant van het schoolterrein, op de hoek Oosterpad-Maastrichtsestraat, is de toegang voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen.

HOOFDLUIS
Bij de inrichting van het schoolgebouw en het buitenterrein is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gebruikers, meldt ambtenaar John Kuijs van de gemeente Boxtel. Kuijs was vooral belast om de participanten op een lijn te brengen voor hun nieuwe huisvesting. ,,Zo wilde De Spelelier geen speelplaats die rechttoe rechtaan zou worden aangelegd. Dat heeft onder meer geresulteerd in de aanleg van enkele heuveltjes", wijst Kuijs aan.

Op de benedenverdieping, die met name door de peuterspeelzaal, de kinderopvang en onderbouw van de basisschool wordt benut, is steeds tussen elke twee lokalen een toilet- en wasruimte gebouwd. ,,Op die manier is er makkelijker toezicht te houden dan wanneer er elders op de gang aparte toiletruimten zouden zijn gemaakt. Op de bovenverdieping zijn de wc's overigens wel geclusterd. Daar krijgen de leerlingen van de bovenbouw les en die zijn al een stuk zelfstandiger", verklaart architect Roelen deze keuze.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Links of de foto de architecten Marni van Boven en Hans Roelen die met de tekening in de hand uitleg geven over de indeling van de brede school. Projectleider Carola Boonen (midden), ambtenaar John Kuijs en wethouder Anton van Aert (rechts) kijken toe. Aan beide wanden op de voorgrond zijn de speciale open kastjes zichtbaar met voor elke leerling een eigen kledinghaakje. Door de jassen niet tegen elkaar te hangen, hoopt men de kans op verspreiding van hoofdluis te verkleinen.

Alle lokalen in het gebouw zijn aan de buitengevel gesitueerd om zoveel mogelijk daglicht binnen te kunnen laten. ,,Bovendien zijn de klassen allemaal even groot en op de zelfde manier ingedeeld, zodat in de toekomst makkelijk een herinrichting kan plaatsvinden als dat nodig mocht blijken", meldt projectleider Boonen.

Opmerkelijk detail in de brede school zijn de kapstokken. In plaats van de gebruikelijke rijen met haakjes op de gangen, is er in De Wilgenbroek voor gekozen tussen elk kledinghaakje een houten schotje te plaatsen. Het moet het overspringen van hoofdluis van de ene op de andere jas tegengaan. Deze bijzondere garderobe maakt onderdeel uit van een houten kastconstructie die enerzijds een afscheiding vormt tussen het klaslokaal en de gang, maar anderzijds ook (in de klas) mogelijkheden biedt voor leerlingen om zelfstandig aan een computer te werken. Het bovendeel van deze 'kast' is ingericht als vitrine waarin de leerlingen hun werkstukken kunnen uitstallen.

HUPPELEND
Ook de aula heeft een opknapbeurt ondergaan. Het vroegere vaste podium is omgebouwd tot twee speellokalen. Met losse podiumdelen denkt men dit gemis op te kunnen vullen. Aan de gymzaal is nauwelijks iets veranderd. Wel worden de toestellen die versleten zijn vervangen en krijgt de net als voorheen door middel van een schuifwand in tweeŽn te splitsen sportvoorzieningen een fikse schoonmaakbeurt. De sportzaal is straks wel vaker te gebruiken doordat voortaan beschikt kan worden over gescheiden kleed- en wasruimten.

Wethouder Anton van Aert die zichtbaar trots de rondgang door 'De Wilgenbroek' begeleidde en niet naliet om links en rechts op details te wijzen, is vol lof over de totstandkoming van de brede school. ,,In betrekkelijk korte tijd is enorm veel werk verzet. Dat mensen die dat mogelijk hebben gemaakt, verdienen allen een dikke pluim. Die hebben zij in mijn ogen al gekregen van de toekomstige gebruikers. Van alle participanten zijn hier al mensen een kijkje komen nemen en iedereen toonde zich heel uitgelaten. Sommigen huppelden zelfs van enthousiasme door de gangen", aldus Van Aert.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik in de aula van De Wilgenbroek.
29 juli 2004

Print deze pagina

Terug