BEWONERS WEER KRITISCH OP 'CENTRUM AUTOLUW'

CDA aarzelt over verkeersplan Boxtel

,,Het CDA moet nog een flinke slag maken om achter dit plan te staan. Ik mis de noordelijke ontsluitingsweg, ik mis de tunnel in de Baroniestraat die vorig jaar zo nadrukkelijk in beeld waren.” Met deze woorden besloot fractievoorzitter Pieter Springer van de grootste fractie in de Boxtelse gemeenteraad maandag een openbare partijbijeenkomst in gemeenschapshuis De Walnoot.

Op heel veel fronten was de partijavond een voortzetting van de commissievergadering die een week eerder in het gemeentehuis werd gehouden. De vergadering die toen werd afgebroken vanwege het late vergadertijdstip, had maandag gemakkelijk voortgezet kunnen worden omdat veel politici de moeite hadden genomen om naar een identieke presentatie van verkeersdeskundige Hans de Man te komen luisteren.

Vorige week echter kon de politiek geen datum prikken en werd tot ontzetting van de bijna 150 toehoorders gekozen voor een schriftelijke afwikkeling van alle vragen. De bijeenkomst van het CDA vertoonde veel gelijkenis met de commissievergadering. De bomvolle zaal kreeg opnieuw de gelegenheid om vragen te stellen. Politieke oordelen werden nog niet geveld. ,,Mensen die hiervoor gekomen zijn, moet ik teleurstellen”, beet fractievoorzitter Springer het spits af.

Hij maakte wel duidelijk dat ’zijn’ wethouder Wim van Erp met het college van B. en W. nog deze bestuursperiode spijkers met koppen moet slaan: ,,Hoe het moet weten we nog niet, maar in deze periode moet dit probleem geregeld worden.” Of de voorkeursvariant Centrum Autoluw uiteindelijk uit de bus zal rollen is de vraag. Want net als vorige week werd veel kritiek geuit op het plan, dat voorziet in een ontsluitingsroute via de Mezenlaan, Essche Heike, Molenwijkseweg, Parkweg en Baandervrouwenlaan.

GOED GEVOEL
Wethouder Van Erp ging met een goed gevoel weg, zo stelde hij na afloop. ,,Natuurlijk is het heel begrijpelijk dat er mensen zijn die tegen zijn. Maar ik heb vanavond niet beluisterd dat het plan volledig in de grond wordt geboord.” Opmerkelijk was Van Erps toezegging dat de vier varianten die op papier zijn gezet de komende maanden worden uitgewerkt. Er lijkt zelfs ruimte om ook het door de VVD ingediende alternatief door te rekenen, zo bleek maandag in De Walnoot. Dit tot opluchting van de aanwezige VVD-politici.

In de onlangs gepresenteerde nieuwsbrief, die door de gemeente Boxtel ook integraal in deze krant werd gepubliceerd, staat nadrukkelijk dat alleen de voorkeursvariant Centrum Autoluw onderbouwd zal worden. Van Erp: ,,De voorkeursvariant wordt een beetje meer uitgewerkt dan de andere varianten; de gegevens die nu op papier staan worden voor alle varianten met cijfers onderbouwd.” Volgens verkeersdeskundige De Man worden over alle varianten details verstrekt, maar wordt vooral uitgegaan van de unaniem vastgestelde voorkeursvariant.

Binnen het gemeentehuis leeft de overtuiging dat men met de variant Centrum Autoluw op de goede weg is. Men weet zich gesterkt door de provincie die meermaals tijdens ambtelijk overleg heeft door laten schemeren wel iets te zien in de plannen. Eerder gaf de provincie Boxtel nog een rode kaart en werd gesteld dat ’een strategische visie op de toekomstige ontsluitings- en infrastructuur van de gemeente onmisbaar’ is. Het feit dat Boxtel in de huidige plannen niet kiest voor een noordelijke ontsluitingsweg door of langs Sparrenrijk betekent dat de provincie kan leven met een doorgaande weg via Essche Heike en Parkweg naar de noord/zuid-as. ,,Boxtel is goed op weg”, citeerde verkeersdeskundige De Man uit een overleg dat de gemeente in het provinciehuis had.

ONTSLUITINGSWEG
Andermaal werd maandag herhaald dat het college van B. en W. helemaal niets ziet in zo’n noordelijke ontsluitingsweg. Zo’n route zou niet meer dan tweeduizend motorvoertuigen per etmaal lokken. Daarnaast zou de weg dwars door of langs Sparrenrijk aangelegd moeten worden. ,,Daar zegt het college volmondig nee tegen”, aldus verkeersdeskundige De Man. Ook fractievoorzitter Springer van het CDA noemde zo’n weg door Sparrenrijk ’een gepasseerd station’. Maar over een weg langs Sparrenrijk kan nog gepraat worden, zo leek het. Het leidde tot kritiek in de zaal. Critici stelden dat planten, bomen en beestjes blijkbaar belangrijker zijn dan mensen.

Dat het gemeentebestuur het verkeersplan dat de infrastructuur voor de komende vijftig jaar moet regelen typeert als ’het minst slechte plan’ (citaat wethouder Van Erp - red.) riep maandag opnieuw grote vraagtekens op. ,,Hoe durft u met zo’n plan voor de dag te komen”, klonk het vanuit de zaal. Van Erp merkte op dat een keuze voor een bepaald verkeersplan altijd tot pijnpunten zal lijden. ,,We denken dat dit plan tot de minste problemen leidt, maar de keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad.”

De haalbaarheid van een tunnel aan het Essche Heike werd openlijk in twijfel getrokken. Enkele bewoners stelden schriftelijke beloften van de gemeente op zak te hebben waarin staat dat in hun straat nooit een tunnel zal worden aangelegd. Drie notities zouden bovendien aantonen dat zo’n tunnel onmogelijk aan het Essche Heike aangelegd kan worden. ,,Met die wetenschap is het onbegrijpelijk dat dit verhaal toch weer uit de hoge hoed wordt getoverd”, merkte een kritische bewoner op.

VRAAGTEKENS
Het CDA is tevreden over het verloop van de avond. De partij die vorige week het liefst de commissievergadering had afgemaakt, speelde al langer met het idee om een informatieavond voor leden te houden over de spoorwegplannen. Het thema was dus al vastgesteld voordat de commissie vorige week besloot de informatieronde over de plannen schriftelijk af te doen, zo benadrukt fractievoorzitter Springer.

Wel werd pas na de commissievergadering van vorige week een beroep gedaan op de verkeersdeskundige van de Grontmij, die in opdracht van het gemeentebestuur de plannen heeft uitgewerkt. ,,We hebben via een officieel verzoek aan de raadsgriffier gevraagd of hij leden en andere belangstellenden nog eens zou kunnen uitleggen welke plannen zijn opgesteld. Omdat het iemand is die door de gemeente betaald wordt, hebben we de avond breder opgezet en was het geen avond exclusief voor CDA-leden en sympathisanten”, aldus Springer.

Net als de andere raadsfracties moet het CDA zich de komende maanden buigen over het verkeersplan, dat veel omvangrijker is dan de sanering van tien spoorwegovergangen. De kapstok die nu op tafel ligt wordt verder uitgewerkt en zal in oktober aan de politiek worden voorgelegd.

Dat achter de schermen al wordt gewerkt aan verdere uitwerking van de voorkeursvariant Centrum Autoluw is niet ondenkbaar. Verkeersdeskundige De Man: ,,Op basis van dit plan komt er een onderlegger met meer details, maar nu al wordt vanuit dit plan gewerkt.” Het leidde tot ferme kritiek vanuit de zaal. ,,Het gevaar is dat er straks zo’n zware onderbouwing voor die ene variant is, dat er een dichtgetimmerd plan ligt waarvoor geen alternatieve keuzes ingebracht kunnen worden. Bij die werkwijze moeten vraagtekens gezet worden”, zo stelde een inspreker.
22 juli 2004

Print deze pagina

Terug