AANLEG ECOLOGISCHE SCHOOLTUIN VERTRAAGD

Opgehoogd perceel JRL vol puinresten

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op de plek achter het Jacob-Roelandslyceum waar de ecologische tuin moet komen, tiert het onkruid welig. Ook rondom de aanlegde poel. Daardoor is van puinresten niets zichtbaar, maar die zijn er wel degelijk. Op de achtergrond de nieuwe gymzaal van het JRL.

De aanleg van een ecologische tuin achter het Jacob-Roelandslyceum (JRL) is vertraagd nadat puin werd aangetroffen in de grond waarmee het laaggelegen terrein in het najaar van 2003 is opgehoogd. Rector Theo Reijnders noemt de situatie 'heel teleurstellend' en ziet het liefst dat het perceel wordt afgegraven en nieuwe teelaarde wordt opgebracht. Volgens wethouder Anton van Aert (Onderwijs) is dat niet nodig. Als de brokken beton, loden pijpen en andere puinresten die zijn aangetroffen worden geruimd, kan in zijn ogen de schooltuin waarin de leerlingen zich kunnen verpozen zonder risico worden ingericht.

De problemen met de opgebrachte grond kwamen aan het licht toen men in februari met de aanleg van de ecologische tuin wilde beginnen. ,,Het terrein lag bezaaid met puin: er werden brokken beton, stukken betonijzer en loden pijpen aangetroffen. Een ernstige mate van puinvervuiling", vertelde rector Reijnders deze week, nadat vanuit de buurt was gewezen op de problemen rond de aanleg van de tuin. De rector van het JRL stelde dat vooraf geen rekening was gehouden met de puinresten. ,,Vooraf was met de gemeente afgesproken dat er schone grond zou worden gestort", aldus Reijnders.

Wethouder Van Aert erkent dat puinresten in de grond zijn aangetroffen, maar spreekt van een 'akkefietje'. Hij benadrukt dat er geen sprake is van chemische verontreiniging. ,,De aarde waarmee het laaggelegen perceel werd opgehoogd, is voorzien van een zogenaamde 'schone-grondverklaring'. Er zijn echter meerdere categorieŽn 'schone grond'. Wat hier is gebruikt, is weliswaar geen teelaarde (grond van een hogere kwaliteit) maar prima geschikt voor de aanleg van de schooltuin", aldus Van Aert. De wethouder baseert zich daarbij op een advies dat is uitgebracht door Arcadis, het bureau dat het opgehoogde perceel in het najaar van 2003 opleverde.

,,Alle zichtbare puin wegrapen en het inmiddels opgeschoten onkruid maaien en deze handelingen te herhalen, acht Arcadis voldoende om risico's straks uit te sluiten. Mocht ondanks deze oplossing in de toekomst toch puin aan de oppervlakte komen Ė de kans is volgens Arcadis echter nagenoeg nihil - dan willen wij als gemeente best de garantie geven dat wij ervoor zullen zorgen dat dit verwijderd wordt", stelt Van Aert.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Nu de uitbreiding en verbouwing van het Jacob-Roelandslyceum nagenoeg voltooid is, wordt het tijd om ook het oude deel van het schoolgebouw op te knappen.

MEEDENKEN
De school ziet het liefst dat alle opgebrachte grond wordt verwijderd en dat teelaarde daarvoor in de plaats komt. Rector Reijnders: ,,Afgelopen vrijdag heb ik een gesprek gehad met burgemeester Jan van Homelen en wethouder Van Aert. Daarin heb ik kenbaar gemaakt dat er een absoluut afdoende en fundamentele oplossing moet komen. Het advies van Arcadis is voor mij niet bevredigend. Liever zou ik zien dat een paar meter wordt afgegraven om te kunnen beoordelen wat zich nog allemaal meer in de grond bevindt."

Reijnders gaat desondanks in overleg met zijn schoolbestuur, de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs, over de door de gemeente aangedragen oplossing. ,,Als de wethouder kan aantonen dat er absoluut niets aan de hand is en hij een garantie voor de toekomst geeft, willen we best meedenken. Desalniettemin houd ik nog steeds veel zorgen over de kwaliteit van de grond", aldus de rector van het JRL. Als gekozen wordt voor de door Arcadis aangedragen oplossing, kan volgens wethouder Van Aert de tuin nog komend schooljaar in gebruik worden genomen.

Waar de wethouder toegeeft dat hij vooraf niet alle consequenties heeft kunnen overzien bij de keuze van de soort grond die is gebruikt om de laaggelegen beemd tussen de Fellenoord en de Konijnshoolsedreef op te hogen, vindt de rector van het JRL dat er duidelijk iets is misgegaan. ,,Iemand heeft de zaak belazerd. Ik krijg alleen niet helder wie." Het steekt Reijnders dat in het gesprek met de burgemeester en wethouder niet duidelijk is geworden wat de oorzaak is dat er verkeerde grond is aangebracht. ,,Onbegrijpelijk dat deze grond hier is gestort. En dat terwijl de gemeente Boxtel zich zo graag afficheert als een milieubewuste gemeente", stelt de rector.

WEDDENSCHAP
De aanleg van een ecologische tuin werd mogelijk nadat scholieren van het JRL een milieuweddenschap wonnen met de Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar en provinciebestuur Lambert Verheijen. Door de uitstoot van CO≤ flink te verminderen, kreeg de school vorig jaar 9.000 euro. De tuin geldt als compensatie voor de ruimte die het buitenterrein van het JRL heeft moeten inleveren door de bouw van nieuwe leslokalen en een gymzaal.

Deze uitbreiding was nodig na de fusie van de vwo-school met de vroegere Bracbant Havo, die vorig jaar haar intrek nam in het uitgebreide onderwijscomplex aan de Grote Beemd. Momenteel wordt aan de Fellenoord gewerkt aan de fietsontsluiting die na de zomervakantie gebruikt moet kunnen worden. Het grasveld aan de Konijnshoolsedreef waar tijdelijk de fietsen van de scholieren werden gestald wordt ingericht als parkeerplaats voor docenten.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met de aanleg van een vrijliggend fietspad naar de Grote Beemd wordt de ontsluiting van het Jacob-Roelandslyceum op de Fellenoord verbeterd.
22 juli 2004

Print deze pagina

Terug