COLLEGE AKKOORD MET BEELDKWALITEITSPLAN

Nieuwbouw 'Schakel' stapje voorwaarts

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Vanuit de Clarissenstraat moet een doorkijkje worden gecreŽerd naar de Sint-Petrustoren. De beoogde nieuwbouw van het gebouw De Schakel komt daarvoor los te staan van het hervormde kerkje, maar er komt wel een 'transparante verbinding' tussen beide ruimten van de Protestantse Gemeente.

De Protestantse Gemeente in Boxtel heeft onlangs een zogenaamd beeldkwaliteitsplan voor nieuwbouw van De Schakel bij de gemeente ingediend. Daarmee is eindelijk weer wat schot gekomen in een al zeven jaar lopend proces om een nieuw onderkomen voor ontmoetingsactiviteiten te realiseren. Nadat het college van B. en W. al met het beeldkwaliteitsplan instemde, buigt dinsdag 27 juli de Welstandscommissie zich over het plan.

Nadat in 1997 de restauratie van het protestants kerkje aan de Clarissenstraat werd voltooid, heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente zich sterk gemaakt voor nieuwbouw van het ontmoetingscentrum dat in 1959 aan het kerkgebouw werd vastgebouwd. 'De Schakel' voldoet niet meer aan de eisen die eraan worden gesteld en is bovendien menigeen een doorn in het oog. Het gebouwtje ontsiert het in 1812 gebouwde bedehuis van de Protestantse Gemeente in Boxtel. De plannen voor nieuwbouw dateren eigenlijk al van vůůr de restauratie van het kerkje.

Toen eerdere plannen voor nieuwbouw aan de Koppel strandden, zag het er enige tijd naar uit dat de huidige Schakel zou worden gerenoveerd. Die optie is echter verlaten, vertelde Floris van der Laan van de kerkenraad deze week. Van der Laan is samen met Han Dragt lid van de bouwcommissie die de nieuwbouw van De Schakel voorbereidt. De Protestantse Gemeente wil nieuwbouw realiseren op de plek van de huidige Schakel. In het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld door Mark van Gils van Croonen Adviseurs te Rosmalen staat de nieuwbouw korter bij de straat dan het huidige gebouwtje. Daarmee speelt de opdrachtgever in op de wens van de gemeente Boxtel om vanaf de Clarissenstraat een doorkijkje te realiseren naar de Sint-Petrustoren.

TRANSPARANT
De nieuwe Schakel wordt volgens Van der Laan in het ingediende plan aan de kerk gekoppeld door middel van een transparante verbinding. Hiermee hoopt de bouwcommissie tegemoet te komen aan de wensen die de gemeente Boxtel heeft neergelegd in de plannen voor een cultuurhistorische as tussen kasteel Stapelen en de Sint-Petruskerk.

Wethouder Ger van den Oetelaar stelde in een reactie dat het college van B. en W. instemt met het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld. Dat betekent echter niet dat de nieuwbouw al op korte termijn van start kan gaan. Onder meer de Monumentencommissie en de Welstandscommissie moeten zich nog over het plan buigen. Om vervolgens een bouwvergunning te kunnen verlenen moet volgens Van den Oetelaar ook nog een artikel 19-procedure worden opgestart, omdat de voorgestelde nieuwbouw niet in het huidige bestemmingsplan past.

Van der Laan durft alleen een hele ruwe schatting te maken over hoeveel geld met nieuwbouw van De Schakel gemoeid zal zijn. ,,Een jaar of vier, vijf geleden werd al over een bedrag van rond de 850.000 euro gesproken. Ik denk dat we uiteindelijk over meer dan een miljoen euro praten om het plan te realiseren." De Protestantse Gemeente heeft door de jaren heen geld gereserveerd voor de nieuwbouw, maar dat bedrag is volgens Van der Laan ontoereikend om alle kosten te betalen. Toch heeft hij goede hoop dat de benodigde gelden beschikbaar komen. ,,We kunnen aanspraak maken op diverse fondsen."
22 juli 2004

Print deze pagina

Terug