UITREIKING STARTPAKKET RURAAL ERFGOED OP ROOND

Op de bres voor onbekend cultureel erfgoed

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Ger van den Oetelaar (midden) overhandigt het zogeheten 'Startpakket Ruraal Erfgoed' aan het echtpaar Spierings, dat eigenaar is van een groot bakhuis aan de Roond in Boxtel. Op de achtergrond is het bakhuis te zien.

Vier startpakketten zijn vrijdag uitgereikt aan eigenaren van zogeheten ruraal erfgoed in het gebied van de Meierij. Naast eigenaren van een klompenfabriek in Schijndel, een kasteelboerderij in Heeswijk-Dinther en een Vlaamse schuur in Oirschot, betrof het een groot bakhuis achter een woonboerderij van eigenaar Albert Spierings aan de Roond in Boxtel. Het initiatief voor het project is genomen door het Innovatieplatform Duurzame Meierij, dat onder meer het adviesbureau Minos & Twisk in de arm heeft genomen voor de uitvoering.

Sinds 1999 is het Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM), waarvan de Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar voorzitter is, bezig om aandacht te vragen voor minder bekend cultureel erfgoed op het platteland. Vanuit monumentenorganisaties was er wel aandacht voor hoofdgebouwen, zoals boerderijen, maar volgens het IDM te weinig voor bijgebouwen, waaronder bakhuizen. Voor deze objecten binnen het ruraal erfgoed voelde het IDM als streekorganisatie zich verantwoordelijk.

Van den Oetelaar liet vrijdag bij de uitreiking van het startpakket aan Spierings weten dat Brabant kampioen is waar het gaat om het laten verdwijnen van cultureel erfgoed. ,,Juist het gebrek aan kennis en visie is er een belangrijke oorzaak van dat ruraal erfgoed niet meer gebruikt en dus ook niet meer gerestaureerd wordt. Via dit project wordt voorzien in de benodigde specifieke kennis. Daarmee kunnen eigenaren geholpen worden om een duidelijke visie te krijgen op hun eigendom en worden ze volledig op de hoogte gebracht van de mogelijkheden en van de cultuurhistorische waarde van hun bezit."

STARTPAKKET
Het 'Startpakket Ruraal Erfgoed', dat vrijdag overhandigd werd, is een informatiegids of 'gereedschapskist'. Hiermee kunnen eigenaren van ruraal erfgoed hun weg vinden in de wereld van procedures en adviseurs als zij iets met hun bezit willen ondernemen. In het ontwikkelingsstadium worden, onder begeleiding, 25 proefprojecten uitgevoerd.

Het startpakket is gebaseerd op kennis, ervaring, observaties en adviezen van deskundigen. Samen met de wensen en mogelijkheden van eigenaren moet dit ertoe leiden dat het cultureel erfgoed bewaard blijft. Hiervoor worden verschillende aspecten bekeken, waaronder bouwhistorie, bouwtechniek, nieuwe exploitatievormen en regelgeving. ,,De nieuwe bestemming kan een commercieel karakter krijgen, zodat de eigenaren eventuele investeringen, bijvoorbeeld een verbouwing, kunnen bekostigen", aldus Sjoerd Witting van Minos & Twisk, het adviesbureau dat de algemene projectleiding en communicatie uitvoert, terwijl het bedrijf Land & Co de inhoudelijke projectleiding in handen heeft.

Het project is volgens Witting primair gericht op het ontwikkelen van een werkwijze voor eigenaren. In tweede instantie mikken de projectleiders op meer bekendheid voor dit erfgoed en het scheppen van draagvlak voor behoud door ontwikkeling. Verder wil men waar mogelijk het erfgoed bekendmaken onder huidige en toekomstige generaties.

TOILET
In het bakhuis van eigenaar Spierings aan de Roond bevond zich in vroeger tijden een toilet. Het bakhuis verkeert momenteel in zeer slechte staat. De constructie wordt ondersteund met stempels, terwijl de kalkmortel bij een deel van de muren nauwelijks nog aanwezig is. De oven en het toilet zijn verwijderd. ,,Het gebouw is ouder dan 1832, maar hoe oud weet niemand precies. Het is een overblijfsel van de boerderij die vroeger naast die van Spierings stond", aldus Witting.

,,Met de eigenaren van het ruraal erfgoed gaan wij de komende maanden een plan opstellen voor een eventueel nieuw gebruik van het eigendom. Bij het bakhuis van Spierings kan die functie bijvoorbeeld bestaan uit het geven van cursussen broodbakken. Het gaat dus niet alleen om het gebouw in oude luister te herstellen, maar om het ook een functie te geven, zodat het economische waarde heeft. Dat is nodig om de cultuurhistorische waarde te behouden. Wij begeleiden de eigenaren en onderhouden contacten met adviseurs die de mensen terzijde kunnen staan, maar we geven geen subsidies."

JEUGD
Eigenaar Spierings is betrokken bij het erfgoed en vindt dat vooral de jeugd hier meer bij betrokken moet worden. ,,Ik wil de oven graag weer terugbouwen, bruikbaar maken en cursussen boordbakken verzorgen aan onder meer jongeren. De jeugd weet toch helemaal niet meer wat er bij het proces van broodbakken komt kijken. Nu kopen ze een brood in de supermarkt en denken er verder niet over na. Vroeger toen er veel meer armoede was, ging het er heel anders aan toe. Ik wil die kennis graag doorgeven aan de jeugd. Nee, subsidie krijg ik niet. De oven zal ik uit mijn eigen zak moeten betalen, maar dat vind ik geen probleem. Nu heeft het bakhuis geen functie, straks weer wel. Over ongeveer een jaar hoop ik met de cursussen te kunnen starten."

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Ger van den Oetelaar (midden) brengt in het bakhuis aan de Roond samen met het echtpaar Spierings een toost uit.
22 juli 2004

Print deze pagina

Terug