KRITIEK OP HANDELWIJZE POLITICI

Verkeersplan Boxtel wekt veel verzet
bij bewoners

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Parkweg gezien vanaf de Eikenlaan. De Parkweg is in beeld om als doorstroomroute te gaan fungeren. De bewoners verzetten zich tegen de plannen.

Het verkeersplan voor de aanpak van de grootschalige infrastructuur in Boxtel roept veel weerstand op in Boxtel. Vooral bewoners die wonen langs de beoogde ontsluitingswegen in Boxtel-Noord keuren de plannen af. Tijdens een marathonzitting in de raadzaal kwam de politiek dinsdag 13 juli niet eens toe aan het stellen van vragen. In plaats van te kiezen voor een extra openbare vergadering, werd - tot ontzetting van veel aanwezigen - besloten de vragen van de fracties schriftelijk te verwerken.

Nadat een groot aantal bewoners vragen had gesteld en zich uitermate kritisch had uitgelaten over het verkeersplan dat Boxtel de komende vijftig jaar moet verlossen van alle verkeersproblemen, was het de beurt aan de leden van de commissie. Maar omdat het al elf uur was, stelde commissievoorzitter Willie van de Langenberg voor de vergadering woensdag of aanstaande maandag voort te zetten. Ook voortzetting van de vergadering was een optie, hoewel de bijeenkomst dan tot ver na middernacht zou hebben voortgeduurd.

De fracties reageerden verdeeld en kwamen er niet uit. Omdat er geen meerderheid te vinden was voor een nieuwe vergaderdatum, werd besloten de vragenronde van de politieke fracties schriftelijk te houden. Een nogal ongelukkige keuze omdat de politiek zich daarmee in de ogen van veel aanwezigen onttrok aan haar verantwoordelijkheid, ook al zullen alle stukken openbaar beschikbaar zijn. Die openbaarheid werd nadrukkelijk toegezegd.

Niet alleen de aanwezigen spraken hun onvrede uit over de handelwijze van de commissie, ook commissievoorzitter Van de Langenberg laakte de houding van verschillende commissieleden. ,,Het zijn gekozen bestuurders die tijd vrij moeten maken voor deze belangrijke vraagstukken”, oordeelde hij. Ad van de Wetering (Boxtels Belang) reageerde furieus. ,,Iedereen die hier de hele avond heeft gezeten heeft er recht op om te weten welke vragen wij hebben.” Een stevig applaus viel hem ten deel.

Werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor veegt in een ingezonden brief in deze krant ook de vloer aan met de handelwijze van de commissie. Hij betitelt de plannen als onverantwoord.

SLECHT VOORTEKEN
Het kiezen voor een schriftelijke vragenronde betekent dat het publiek pas in september of oktober opnieuw in het openbaar aan het woord komt. En dan ligt op de commissietafel een definitief raadsvoorstel met daarin de vastomlijnde variant die Boxtel moet verlossen van alle verkeersproblemen. Inwoners kunnen dan nog gebruik maken van het inspreekrecht, maar op die avond zal de eerste knoop worden doorgehakt. De raad heeft twee weken later het laatste woord. ,,Er wordt weer niet naar de mensen geluisterd. Als we eindelijk iets mogen zeggen, staat al lang vast welke variant gekozen wordt”, mopperde een van de aanwezigen.

De rommelige gang van zaken tijdens de informatieve commissievergadering voorspelt niet veel goeds voor de verdere uitwerking van de verkeersplannen. Vast staat dat de plannen nu al op ferme kritiek kunnen rekenen, met name van bewoners van het Essche Heike, Halderheiweg, Parkweg en Baandervrouwenlaan. Zij zullen beslist bezwaar aantekenen tegen het omvormen van hun straat tot 'doorstroomroute'.

De weifelende houding van de commissieleden is eveneens een slecht voorteken. In het verleden heeft Boxtel te vaak de fout gemaakt door van meet af aan over de kleinste details te struikelen. Verkeersdeskundige en stedenbouwkundige André Pettinga van de Grontmij hield de bomvolle raadzaal voor dat Boxtel een structurele oplossing nodig heeft, die vereist dat eindelijk op een hoger abstractieniveau beslissingen worden genomen. ,,Stap af van het praten op stoeptegelniveau”, luidde zijn oproep.

Die leek aan dovemansoren gericht. Want net als veel vragen van bewoners zullen ook de fracties opnieuw veel detailvragen stellen. En daarmee ligt volgens de verkeersdeskundigen het levensgrote risico op de loer dat Boxtel over een jaar weer terug bij af is. In voorgaande discussies kon de politiek ook geen knopen doorhakken. Inspreker Mark Kolsters verwoordde de angst voor een nieuw debacle het best: ,,De kans is groot dat we er na een of twee jaar weer niet uitkomen. Dan is opnieuw veel tijd en gemeenschapsgeld verloren gegaan en zijn we terug bij af. Het zou niet de eerste keer zijn dat een infrastructureel project in Boxtel eindigt in een zeperd.”
15 juli 2004

Print deze pagina

Terug