RESTAURATIE MONUMENTAAL PAND IN GANG GEZET

Welstand akkoord met bouwplan
Villa Catharina

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Villa Catharina aan de Bosscheweg wordt gerenoveerd. Tot nu toe is vooral het interieur van het monumentale pand onder handen genomen.

Nadat de monumentencommissie in Boxtel al eerder had ingestemd met plannen van eigenaar Nijs van Hekezen van de monumentale Villa Catharina voor de bouw van een tuinmuur, een serre, een koetshuis en een badhuis heeft dinsdag 13 juli ook de regionale welstandscommissie zijn goedkeuring verleend.

Villa Catharina, die een prominente plaats inneemt langs de Bosscheweg in Boxtel, lijkt ernstig in verval en is bepaald geen visitekaartje meer voor de gemeente Boxtel. Het pand is door de monumentencommissie aangewezen als gemeentelijk monument, wat betekent dat eigenaar Van Hekezen niet vrij is dingen naar eigen inzicht aan het pand te veranderen.

,,De eigenaar van Villa Catharina liep iets te hard van stapel met de verbouwing. Er was geen sprake van een vergunning, waardoor de bouw is stilgelegd", aldus ambtelijk secretaris Jacques van der Last van de Boxtelse monumentencommissie. ,,De bouw van de tuinmuur, serre, koetshuis en badhuis valt niet onder de renovatie of restauratie van het pand, maar is gewoon reguliere nieuwbouw. Daarvoor moeten de normale procedures doorlopen worden. Nu de monumentencommissie en de regionale welstandscommissie akkoord zijn, heeft de eigenaar twee belangrijke hobbels genomen om de bouwvergunning te bemachtigen."

Als secretaris van de monumentencommissie beaamt Van der Last dat de huidige staat van het pand op dit moment voor veel mensen een doorn in het oog is. ,,Het zou de eyecatcher van Boxtel moeten zijn", aldus Van der Last, die beaamt dat de villa 'fors onderhoud' nodig heeft.

,,Tot nu toe is de restauratie gericht op het behoud van bestaande elementen, zonder dat er sprake is van ingrijpende wijzigingen, en is vooral het interieur van de villa onder handen genomen. Onder de vorige eigenaar Marcel van Galen is daartoe al een aanzet gegeven, maar de huidige eigenaar Van Hekezen heeft daar weer een iets andere invulling aan gegeven. Op zich is dat geen probleem omdat in het interieur weinig monumentale onderdelen zijn terug te vinden. Overigens worden momenteel ook de glas-in-lood ramen die bij de villa horen gerestaureerd."

Volgens Leo van Veghel van BTA Design in Schijndel, het bouwkundig bureau waarmee eigenaar Van Hekezen samenwerkt, zijn de glas-in-lood ramen inmiddels 'voor een groot gedeelte' teruggeplaatst. ,,Het pand wordt ingericht als woonhuis. Het is de bedoeling dat de eigenaar straks in het pand gaat wonen, maar tot die tijd verblijft hij in een soort bungalow op het terrein bij de villa", aldus Van Veghel.

,,We zijn momenteel volop bezig met onder meer het vervangen van de dakgoten, het terugplaatsen van dakkapelletjes die zo'n 35 jaar geleden zijn verwijderd en de restauratie van het interieur. Het wordt echt mooi binnen met onder meer lambrisering, marmer, een eikenhouten trap en natuurstenen schouwen. Nu zowel de monumentencommissie als de welstandscommissie akkoord zijn met onze plannen, kunnen we de bouwaanvraag indienen en ons ook gaan bezighouden met bouwkundige zaken.We moeten nog bekijken of we de buitenkant van de villa helemaal gaan reinigen of schilderen. Zeker is dat de oude glorie van het pand straks weer gaat herleven. Over een paar jaar kan Boxtel weer trots zijn op Villa Catharina."

Eigenaar Nijs van Hekezen was niet bereikbaar voor commentaar.
15 juli 2004

Print deze pagina

Terug