BURGEMEESTER HOOPT OP HERSTART VOOR JEUGDRAAD

Goede herinneringen aan jeugdgemeenteraad

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De in 1994 gekozen jeugdgemeenteraad van Boxtel presenteert zich. Helemaal links voorzitter Jan van Homelen met daarnaast jeugdsecretaris Marianne van der Sloot.

In maart 1994 deed de jeugdgemeenteraad zijn intrede in Boxtel. Tijdens de vergaderingen in de raadzaal, bijgewoond door jeugdwethouders, een jeugdsecretaris en burgemeester Jan van Homelen, werden diverse successen geboekt. Zelfs landelijk genoot de Boxtelse raad bekendheid doordat het Jeugdjournaal er aandacht aan besteedde. De kinderen bewerkstelligden onder andere het diplomazwemmen voor moslimmeisjes. ,,Ik betreur het ten zeerste dat de jeugdgemeenteraad ten ziele is gegaan. We bereikten écht een aantal belangrijke zaken”, blikt oprichter Marianne van der Sloot, thans CDA-raadslid in Nijmegen, terug.

De elfjarige Marianne, leerlinge van basisschool De Hobbendonken, benaderde de burgemeester van Boxtel met het plan voor een jeugdgemeenteraad. Van Homelen had wel oor naar het initiatief en samen richtten zij de jeugdgemeenteraad in Boxtel op. ,,Ik was van jongsaf aan erg geïnteresseerd in politiek. Als kind schreef ik in vriendenboekjes dat Ruud Lubbers mijn idool was en dat ik later minister-president wilde worden. Op mijn tiende sloot ik me aan bij het CDJA”, verklaart Marianne haar inzet voor een jeugdgemeenteraad.

Bovendien was de basisschoolleerlinge het hulpeloos toekijken vanaf de zijlijn meer dan beu: ,,Het frustreerde mij dat wij, de kinderen uit Boxtel, helemaal niets te zeggen hadden. Ik hield daarom een spreekbeurt over de politiek. Ik had geregeld dat dat in de oude raadzaal van Boxtel mocht en zelfs burgemeester Van Homelen was daar even bij aanwezig. Na afloop stelde ik mijn klasgenoten voor een raad te gaan vormen.”

En zo is het balletje gaan rollen. Marianne schreef brieven naar alle Boxtelse basisscholen en kreeg vanuit de gemeente Boxtel zelfs een ambtenaar toegewezen. Samen met Van Homelen zette zij haar serieuze plannen om in een concrete raad. Op 2 maart werden de raadsleden gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen gekozen en zag Marianne haar ideaal verwezenlijkt: een Boxtelse jeugdgemeenteraad.

CAMPAGNES
De jeugdgemeenteraad functioneerde als een normale raad en daarvoor waren jeugdwethouders nodig. Elke basisschool werd door twee leerlingen vertegenwoordigd en daarvoor organiseerden de kinderen heuse verkiezingen. Bovendien werden drie jeugdwethouders aangewezen voor de algemene portefeuille en voor de portefeuilles milieu en speeltuintjes.

Marianne herinnert zich de fanatieke campagnes van Boxtelse leeftijdgenoten nog goed. Zelf bekleedde ze drie jaar lang de functie van secretaris en nam daarbij haar taken zeer serieus. ,,Compleet met publieke tribune en burgemeester Van Homelen als voorzitter, vergaderden we vrij regelmatig op een woensdagmiddag in de raadzaal. Ik zat dan naast de burgemeester om te notuleren.”

Ook burgemeester Van Homelen bewaart goede herinneringen aan de jeugdgemeenteraad waarbinnen hij als voorzitter functioneerde. ,,We vergaderden niet alleen maar. We hebben een aantal zeer praktische zaken weten te bewerkstelligen. Ik herinner me nog levendig dat we 10.000 gulden wonnen met het zwemproject voor moslimmeisjes”, blikt hij terug. Volgens Van Homelen was het enthousiasme onder de basisschoolleerlingen destijds enorm. ,,Ik kom nu studenten bestuurskunde tegen die hun oorsprong bij de Boxtelse jeugdgemeenteraad hebben liggen.”

De belangrijkste successen noemen de voormalige secretaris en voorzitter het realiseren van een zogenaamde paddenpoel, de eendenprullenbakken die in Boxtel werden geplaatst en het diplomazwemmen voor moslimmeisjes. Bovendien was het ’Marianne’s raad’ die zich boog over de mogelijkheden voor een skateramp in de wijk Oost. Na het nodige voorwerk verricht te hebben, heeft de volgende raad dit plan uit kunnen werken.

TEN ZIELE
Het enthousiasme dat de eerste jaren heerste onder de jeugdige bestuurders nam na een tijdje af en in 2002 viel het doek definitief voor de jeugdige raadsleden. ,,De belangstelling voor de vergaderingen liep sterk terug en men liet niet eens weten wanneer men niet kwam. Heel jammer. Wanneer er nu in Boxtel een nieuwe groep jongeren is die graag een jeugdgemeenteraad gerealiseerd ziet, dan ondersteunt de gemeente Boxtel hen van harte”, stelt burgemeester Van Homelen luid en duidelijk. Ook Marianne betreurt de teloorgang van de raad.

,,Het is echt heel jammer dat de jeugdgemeenteraad ten ziele is gegaan. Ik raad de Boxtelse jeugd dan ook aan zich in te zetten voor een nieuwe raad, zeker als je ziet wat wij toen allemaal hebben kunnen realiseren.”

Momenteel vertegenwoordigt Marianne het CDA in de Nijmeegse gemeenteraad. Zij bekleedt die functie nu zo’n twee jaar en hoopt voorlopig nog zitting te kunnen nemen in de raad. ,,Ik was 19 toen ik in de raad kwam. Het lezen van stukken heeft me destijds enorm veel tijd en moeite gekost. Ik wil de kennis die ik nu heb niet zomaar weggooien en ik hoop na deze periode nog minstens één termijn in de raad te kunnen blijven. Het is namelijk enorm verslavend”, lacht de Nijmeegse student.

Dat Marianne voor de politiek koos is niet helemaal verrassend. Haar ouders hebben namelijk nogal wat politieke werkzaamheden verricht. Bovendien is haar moeder Betsie raadslid namens de CDA in Boxtel. ,,Maar ik ben absoluut niet gedwongen of gepusht van thuis uit. En het is ook niet zo dat ik mijn moeder als CDA-raadslid ben opgevolgd want we zijn precies tegelijk in de raad gestapt. Ik laat mijn moeder mooi Boxtel besturen en dan doe ik het hier in Nijmegen wel”, lacht Marianne.

Wat er verder gebeurde in 1994:

  • Begin 1994 wordt Esch aan alle kanten door water bedreigd. Het peil van de Essche Stroom noopt tot intensieve dijkbewaking. Met grote pompen damt de brandweer het gevaar voor overstroming en dijkdoorbraak in.

  • In mei worden de eerste parkeerautomaten in Boxtel in werking gesteld. De firma Parcon handelt alle zaken omtrent het Boxtels betaald parkeren zelfstandig af.

  • Vijftig jaar na dato brengen ’onze’ Schotse bevrijders een bezoek aan Boxtel en Liempde. De Highlanders nemen het massale huldebetoon ontroerd in ontvangst en leggen kransen bij militaire graven.

  • Op 20 mei wordt het nieuwe sportcomplex Bolakkers aan de Hogenbergseweg in Liempde geopend. Burgemeester Ton Bus onthult samen met de voorzitters van HCL, De Peppelieren en DVG de nieuwe naam.

  • In september wordt de grondige opknapbeurt van de Sint-Willibrorduskerk in Esch afgesloten met een stemmige eucharistieviering, een ludiek optreden van burgemeester Wim Letschert en de onthulling van een gedenksteen.

    © Brabants Centrum

    OP DE FOTO: De eendenprullenbak was een van de eerste tastbare resultaten van het werk van de jeugdgemeenteraad.
15 juli 2004

Print deze pagina

Terug