RONNES: ’POLITIEK OP ACHTERGROND’

Esch drie jaar voorzitter van
Europees Charter

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Europese afgevaardigden worden onderweg naar het windmolenpark verrast door een muzikale voordracht van een groep peuters.

,,De politiek moet uit de organisatie van het Europees Trefpunt”, vertelt Frans Ronnes zondagmiddag, een paar uur nadat hij officieel is gekozen tot nieuwe voorzitter van het charter. Hij neemt de scepter over van de Luxemburgse charterpresident Lucien Majerus. Behalve dat voornemen noemt Ronnes als belangrijkste speerpunt een goede en duidelijke communicatie tussen de Europese landen. Want daar ontbrak het volgens hem in het verleden nog al eens aan. Een vernieuwde internetsite voor alle deelnemende landen moet daaraan gaan bijdragen.

Tijdens de burgemeestersvergadering die zondagochtend in Hepstedt werd gehouden heeft Frans Ronnes, burgemeester van Haaren, duidelijk gemaakt dat het politieke karakter uit het Europees Trefpunt gehaald moet worden. Daarom is het advies gegeven om niet de gemeente de taak van leider op zich te laten nemen, maar bijvoorbeeld een stichting de leiding te geven. Daarbij moet de gemeente wel een belangrijke rol spelen in de vorm van een intermediair.

,,In 1996 heeft Esch al voor deze vorm gekozen. Landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland hebben deze structuur reeds gevolgd. Andere landen hebben nog wat tijd nodig, maar wij zullen ze activeren het zo ook te gaan doen”, vertelt Theo Douma, voorzitter van Stichting Esch, Trefpunt in Europa.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het nieuwe icoon dat zondagmiddag in Hepstedt werd onthuld. De bewegwijzering staat symbool voor de verbintenis tussen Hepstedt en de veertien ’oude’ Europese dorpen.

NIEUWE UITGANGSPUNTEN
Tijdens de burgemeestersvergadering is een aantal andere knopen doorgehakt. Zo is bekend geworden dat van de tien nieuwe Europese landen maar liefst zeven landen direct gaan deelnemen aan het charter. Letland, Litouwen en Malta moeten nog een geschikt dorp aanwijzen en daarom is het onzeker of zij volgend jaar in Esch zullen meedoen aan het Europese evenement.

Daarnaast is besloten dat de grootte van de deelnemende delegaties op tien personen blijft staan. Het organiserende land mag echter zelf bepalen of zij zoveel mensen op kan vangen, anders mogen ze een maximum van acht personen per land stellen. Ook willen de burgemeesters de bilaterale contacten, in de breedste zin van het woord, verder ontwikkelen. ,,Denk daarbij dus niet alleen aan contacten tussen twee verschillende landen, maar ook tussen drie of vier dorpen. Dat past perfect binnen het sociaal-culturele uitgangspunt van het charter”, aldus Ronnes.

Ook de website, die nu nog in de kinderschoenen staat, moet daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. ,,We willen een internetsite waarop mensen verplicht zijn informatie over hun dorp te zetten. Dat gaat veel voeten in de aarde hebben, denk alleen maar aan de taal. Maar goed, dat moet zich nog gaan ontwikkelen”, vult Douma aan. Bovendien is afgesproken dat via e-mail alleen nog in de Engelse taal wordt gecommuniceerd.

Volgend jaar worden de nieuwe uitgangspunten in Esch ondertekend door in ieder geval 22 en wellicht door alle 25 Europese landen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Willy Vorstenbosch en Theo van Roosmalen als boerenechtpaar tijdens de historische optocht.
8 juli 2004

Print deze pagina

Terug