BEWONERS VINDEN STEUN IN RAADSCOMMISSIE

Politiek fel gekant tegen plan Kasteellaan

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bewoners van de Kasteellaan en de Frans Staelstraat zien niets in een appartementencomplex naast hun woningen. De politiek heeft het bouwplan nog voordat het is ingediend van tafel geveegd.

De Boxtelse politiek ziet helemaal niets in de plannen van projectontwikkelaar Kerkhof om op de hoek Kasteellaan-Frans Staelstraat vijf appartementen te bouwen. Daarmee steunt de politiek bezwaren van omwonenden die een reeks argumenten hebben aangevoerd waarom de plannen niet passen op deze locatie. Volgens wethouder Ger van den Oetelaar ligt er nog geen concreet bouwplan.

Namens de omwonenden van de toekomstige bouwlocatie hield buurtbewoonster Olga Rats dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken een hartstochtelijk pleidooi voor het tegenhouden van het bouwplan. Ze merkte op dat de bewoners zich niet serieus genomen voelen door de gemeente. ,,Er wordt gezegd dat we ons geen zorgen hoeven te maken, maar we hebben de indruk dat de gemeente zich vooral stoort aan een betrokken buurt”, aldus Rats.

Haar woorden ondersteunden een brief die eerder dit jaar richting college, gemeenteraad en commissieleden is gestuurd. Daarin schrijft Rats namens de bewoners dat de bouwplannen een enorm effect hebben op de tuinen en daarmee het woongenot van de bewoners aan de Kasteellaan. De tekening worden bestempeld als ’misleidend’ om dat een mooie aansluiting met de bestaande bebouwing wordt gesuggereerd. ,,In werkelijkheid wordt het contrast tussen onze vooroorlogse karakteristieke stadswoningen en het kolossale moderne complex natuurlijk gigantisch”, aldus Rats.

Grote ergernis wekt het feit dat projectontwikkelaar Kerkhof van plan is een speelplek in de Frans Staelstraat in te richten als parkeerplaats voor zeven auto’s. Verder vrezen de bewoners verlies van privacy door raampartijen en balkons aan de achterzijde van het complex. Ze menen dat de gemeente onvoldoende nagaat welke gevolgen inbreidingsplannen van projectontwikkelaars hebben voor bestaande buurten. ,,Dit soort plannen toestaan is een aansporing voor projectontwikkelaars om lukraak leegstaande karakteristieke pandjes op te kopen, plat te gooien om vervolgens de percelen tot de nok toe vol te bouwen met appartementen.”

STEUN
De leden van de raadscommissie ondersteunden het pleidooi van de buurtbewoners. Volgens de fracties van Boxtels Belang, Democratische Partij Boxtel-Liempde, CDA en SP moeten de plannen direct van tafel. Boxtels Belang overweegt het bouwplan met een initiatiefvoorstel tegen te houden. Combinatie95 gaf aan dat goed naar de omgeving geluisterd moet worden alvorens een dergelijk plan doorgang kan vinden. De VVD en de PvdA/GroenLinks hielden zich enigszins op de vlakte; Henk Vervoorn (VVD) wil eerst afwachten tot een definitief plan wordt ingediend.

Wethouder Van den Oetelaar toonde zich enigszins verbaasd over de felle kritiek op de plannen van projectontwikkelaar Kerkhof. Volgens Van den Oetelaar heeft Kerkhof nog geen bouwplan ingediend en is er slechts sprake van tekeningen die zijn voorgelegd aan de welstandscommissie. ,,Het college heeft nog geen bouwplan gezien en heeft dus ook nog geen besluit genomen.”

Het is evenwel niet uitgesloten dat op korte termijn een bouwplan wordt ingediend. Volgens de buurtbewoners zijn de plannen goeddeels klaar. ,,Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat plannen eerst helemaal uitgewerkt mogen worden en dat er pas daarna bezwaar aangetekend kan worden. Alle onderdelen van het plan zijn klaar”, aldus buurtbewoonster Rats. Ze kreeg bijval van SP’er Willem van Meurs: ,,U zegt dat er nog geen plan ligt? Er ligt heel wat en ik vind dat u onze bezorgdheid aan de projectontwikkelaar moet overbrengen.”

Met de uitspraak van de commissie Ruimtelijke Zaken lijkt het draagvlak voor een groot bouwplan aan de Kasteellaan verdwenen. Aan wethouder Van den Oetelaar de opdracht om deze boodschap over te brengen aan de projectontwikkelaar. Diens tot in detail uitgewerkte plannen werden enkele weken geleden overwegend positief beoordeeld door de welstandscommissie. Als het aan een meerderheid van de commissie ligt, kan er uitsluitend een complex gebouwd worden dat overeenkomt met de omvang van het huidige pand. Hierin was tot enkele jaren geleden het bedrijf van ondernemer Kees Berkelmans ondergebracht.
8 juli 2004

Print deze pagina

Terug