GEMEENTE KOMT OPNIEUW TONNEN TEKORT

Fietspad Boxtel-Oirschot wordt
steeds duurder

Het fietspad dat de gemeenten Boxtel en Oirschot willen aanleggen langs de Oirschotseweg en de Oude Grintweg dreigt onbetaalbaar te worden. Enkele jaren geleden raamde Boxtel de kosten voor het fietspad op eigen grondgebied op 800.000 gulden. Nu wordt uitgegaan van een kostenpost van ruim 1,4 miljoen euro en ontbreekt een fiks bedrag van 463.000 euro.

Wethouder Wim van Erp verklaart de enorme verschillen door de manier waarop de kosten zijn berekend. Waar volgens Van Erp in eerste instantie werd uitgegaan van ’ruwe schattingen’ is nu sprake van ’goede berekeningen’. Opvallend is dat in de berekeningen nog geen rekening is gehouden met planschadeverzoeken die door burgers ingediend zouden kunnen worden. Een inspreker liet deze week al doorschemeren zo’n verzoek in te dienen en bereid te zijn te procederen tot aan de Raad van State.

Ook het bedrag dat voor natuurcompensatie is gereserveerd lijkt veel te laag. Daarbij komt dat momenteel rekening gehouden wordt met het wegvallen van een reeks subsidies. Zo zijn de kansen op een plattelandssubsidie (POP) minimaal en is het volgens wethouder Van Erp afwachten of op andere fronten wel subsidies kunnen worden binnengesleept. De kosten van het fietspad zullen dus aanmerkelijk hoger uitvallen dan de thans geraamde 1,4 miljoen euro.

Met de opmerking dat het fietspadplan helemaal uit de hand gelopen is, verwoordde Sjef Dankers (PvdA/GroenLinks) deze week in de commissie Ruimtelijke Zaken de gevoelens van veel raadsfracties. ,,Heeft de gemeente de kosten van meet af aan te laag ingeschat of is er niet realistisch begroot?”, wilde hij weten. Hij vroeg ook naar de samenwerking tussen Boxtel en Oirschot. ,,Het heeft er alle schijn van dat daar helemaal geen sprake van is”, zei Dankers, refererend aan de meningsverschillen die beide gemeenten hebben over de toekomstige inrichting van de weg en de maximumsnelheid.

Die meningsverschillen zijn bijgelegd, volgens wethouder Van Erp. Oirschot vindt net als Boxtel dat op de Oirschotseweg en de Oude Grintweg een maximumsnelheid van 60 kilometer moet gelden. In Oirschot zal nog veelvuldig over de financiering van de plannen gesproken moeten worden. Waar Boxtel kan volstaan met de aanleg van een vrijliggend fietspad, wil Oirschot de Oude Grintweg reconstrueren en voorzien van een nieuw wegdek. Omdat het Oirschotse deel van de verbindingsweg een stuk langer is, ziet de buurgemeente van Boxtel zich geplaatst voor een miljoeneninvestering.

ROTONDE?
De leden van de commissie Ruimtelijke Zaken gaven dinsdag tijdens de commissievergadering aan dat ze ondanks de hoge kosten voelen voor de aanleg van een fietspad. In meerderheid koos de politiek voor variant 4, waarin het fietspad tot aan de kruising met de Brede Heide aan de westkant komt te liggen en daar oversteekt naar de oostkant. De kruising wordt verhoogd om de snelheid van het verkeer terug te dringen.

CDA’er Wim van der Zanden opperde de suggestie om de oversteek aan te leggen bij de kruising met de Lagevoortseweg. Hij stelde ook voor te kiezen voor een rotonde. In een klankbordgroep is die optie ook ter sprake geweest, maar volgens een inspreker heeft de gemeente die optie ’systematisch uit de stukken gehouden’. Het voorstel van Van der Zanden kreeg ruime steun. Wethouder Van Erp zegde toe de zomermaanden te benutten om na te gaan of de aanleg van een oversteekplaats of rotonde bij de Lagevoortseweg haalbaar is.

Het gemeentebestuur gaat verder met de uitwerking van de plannen. Alvorens de aanleg van het fietspad daadwerkelijk kan starten, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Als dat aan de orde is, zal de politiek zich opnieuw buigen over de plannen.
8 juli 2004

Print deze pagina

Terug