INFORMATIEAVOND GEEFT BEWONERS DUIDELIJKHEID

Flats Baanderherenweg worden gesloopt

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de flats aan de Baanderherenweg. Woonstichting Sint-Joseph onthulde dinsdag de toekomstplannen voor de meer dan honderd etagewoningen in de wijk Selissenwal.

Dinsdag 6 juli werd in gemeenschapshuis De Walnoot een informatieavond gehouden voor bewoners van de portieketagewoningen aan de Baanderherenweg. De bedoeling van de avond was de bewoners duidelijkheid te geven over de toekomst van hun woningen. Binnen een paar minuten was die duidelijkheid er: de woningen worden eind 2006 gesloopt.

Directeur-bestuurder Maria Voets van Sint-Joseph benadrukte vrijwel meteen na de mededeling dat ze begrijpt dat het vervelend is voor de bewoners. ,,Jullie moeten je huis uit terwijl jullie daar niet om hebben gevraagd. Wij als woningstichting zullen proberen om alles te doen wat mogelijk is om het jullie zo gemakkelijk mogelijk te maken.” Ook zei Voets dat de plannen nog in een pril stadium zijn; het overleg met de gemeente moet nog plaatsvinden.

De bedoeling is dat de woningen eind 2006 gesloopt worden, zodat in 2007 de bouw van de nieuwe woningen kan beginnen. Aan het einde van 2005 moeten de bewoners hun huizen verlaten hebben. De sloop begint bij de flats die het meest richting Baandervrouwenlaan staan en eindigt bij de woningen bij de rotonde. De woonstichting probeert door individuele gesprekken met de bewoners duidelijkheid te krijgen over hun woonwensen. Op die manier wil Sint-Joseph proberen om de mensen zoveel mogelijk te helpen bij het zoeken naar een nieuwe woning.

De flats worden vervangen door een aantal woningen voor starters, seniorenwoningen en huizen in de klasse 'dure huur'. Als de huidige bewoners willen, kunnen ze altijd proberen om terug te keren naar Selissen. Maar daarvoor kan Sint-Joseph geen garanties geven. ,,De bewoners moeten dan de normale toewijzingsprocedure volgen en er wordt geen urgentie verleend”, aldus manager woondiensten Joop van de Kerkhof.

TEGEMOETKOMING
De woonstichting heeft in overleg met de belangenvereniging van de wijk een tegemoetkoming in petto voor de bewoners. Als de mensen gaan verhuizen naar een nieuwe woning, krijgen zij een vergoeding van 4500 euro. Ook valt de dubbele huur weg tijdens de gedwongen verhuizing. ,,Als u bijvoorbeeld per 1 februari een nieuw huis krijgt, dan betaalt u vanaf dat tijdstip ook de huur”, licht Van de Kerkhof toe. ,,Per 31 januari vervalt de huur van de oude woning en mag u van ons nog zes weken in het oude huis blijven zitten.”

De aanwezige bewoners van de portieketagewoningen reageerden allemaal gelaten op het nieuws. ,,Eerlijk gezegd denk ik dat het er alleen maar beter op kan worden voor mij” zegt Piet van Hemmen. ,,Het verkeer in de wijk is een zootje en ook het parkeerprobleem is voor mij een groot struikelblok. Ik wil ook niet meer in deze wijk komen wonen, maar liever in Oost of in het centrum. Ik ga wel mijn huismuis erg missen. Die zit er al heel lang en ik heb geen idee waar hij vandaan komt, maar nu geef ik hem af en toe eten.”

Ook Bert Bossink en zijn vriendin zijn niet rauwig om de plannen. ,,We hebben nu twee flats en na deze plannen kunnen we samen gaan wonen”, vertelt Bossink. ,,Ik heb nogal veel spullen en in een eengezinswoning met een zolder kan ik lekker veel kwijt. Ik denk dat iedereen de sloop wel aan zag komen, de woningen zijn echt in slechte staat.”

WONINGMARKT
De druk op de woningmarkt wordt door de sloop van de huizen hoger, zo erkennen Voets en Van de Kerkhof. ,,Daar kom je met deze plannen gewoon niet onderuit”, aldus Voets. ,,Natuurlijk geeft het verstoring. Maar doordat je weet dat de plannen eraan komen, kun je zo snel mogelijk beginnen met het herhuisvesten van mensen. Veel ouderen uit de wijk willen bijvoorbeeld naar de nieuwe woningen van het project Rentmeester. Daardoor komen er op andere plekken huizen vrij en krijg je toch doorstroming.”

De wachttijden voor een huis in Boxtel zullen volgens Voets en Van de Kerkhof nauwelijks oplopen. ,,Het is even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen, er komen wel 101 huizen leeg en daarin zitten rond de 250 mensen. Die komen er dus bij op de woningmarkt”, aldus Van de Kerkhof. ,,Als mensen zich inschrijven maar alleen maar een huis in een bepaalde wijk willen, kan de wachttijd oplopen tot rond de drie jaar. Mensen die het echter niet zoveel uitmaakt waar ze zitten, hebben na tweeëneenhalf jaar een woning. Voor ons blijft de huidige situatie het beste moment om de sloop door te zetten. We hebben veel nieuwe projecten lopen en we hopen dat we daarmee de klap op de woonmarkt kunnen beperken.”

Voets was voor de bijeenkomst benieuwd naar de reactie van de bewoners. ,,Ze hadden het wel verwacht, maar twijfelde denk ik nog tussen restauratie of sloop. Wij wisten tot voor kort ook niet wat het zou worden. Hoewel wij na de mededeling toch een verbaasde reactie hoorden, viel het daarna op dat mensen rustig reageerden. De bewoners weten ook wel dat we er niet onderuit komen om iets aan de huizen te doen; de staat waarin deze verkeren is niet al te best meer. En uiteindelijk wordt de wijk er ook beter en leefbaarder van.”
8 juli 2004

Print deze pagina

Terug