WETHOUDER GAAT WEER ONDERHANDELEN MET VUGHT

Boxtel stuurt aan op afsluiting parallelwegen A2

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente Boxtel wil de parallelwegen langs de rijksweg A2 naar Vught op korte termijn sluiten. Gemotoriseerd sluipverkeer vormt een risico voor fietsers.

De gemeente Boxtel wil de parallelwegen aan de westzijde en oostzijde van de rijksweg A2 zo snel mogelijk afsluiten. De belangrijkste reden is de toename van het sluipverkeer dat vaak met hoge snelheden over de parallelwegen rijdt. ,,Het gemotoriseerd verkeer vormt een groot gevaar voor de vele fietsers", aldus wethouder Wim van Erp.

De plannen om de parallelwegen langs de rijksweg A2 af te sluiten zijn niet nieuw. Vorig jaar nam Boxtel al eens een verkeersbesluit om de oostelijke parallelweg af te sluiten. ,,Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn we er helaas niet in geslaagd dat besluit uit te voeren en is de parallelweg opengebleven", reageert wethouder Van Erp. Plannen om de westelijke parallelweg nabij Hal af te sluiten strandden omdat de gemeente Vught er weinig prioriteit aan toekende. ,,We hopen dat Vught er nu anders over denkt", stelt Van Erp.

Verkeerstellingen tonen volgens de wethouder aan dat vooral de westelijke parallelweg veelvuldIg gebruikt wordt door sluipverkeer. Zodra op de A2 een file ontstaat, maken veel automobilisten gebruik van deze sluiproute. ,,De oostelijke parallelweg is beduidend minder druk, maar als we die afsluiten gaan alle auto's naar de westelijke parallelweg en wordt het daar nog drukker. Daarom willen we beide wegen gelijktijdig afsluiten", zegt Van Erp.

RISICO'S
Net als de wethouder onderstreept ook burgemeester Jan van Homelen de grote risico's die met name fietsers lopen op de parallelwegen. ,,Het verkeer rijdt met hoge snelheid over deze smalle wegen en dat levert gevaar op voor langzaam verkeer. We zijn daarom een groot voorstander van de afsluiting van beide parallelwegen. Voor bestemmingsverkeer moet een oplossing bedacht worden", aldus Van Homelen.

Wethouder Van Erp heeft er vertrouwen in dat de afsluiting van de parallelwegen nu wel gaat lukken. De verkeersveiligheid noopt de gemeenten Boxtel en Vught om maatregelen te nemen. Waar de wegen afgesloten zullen worden staat nog niet vast. Eerder bestond in Vught het plan om de westelijke parallelweg af te sluiten ter hoogte van instituut Reinier van Arkel. Dat bleef door die oplossing van twee kanten bereikbaar. Bewoners van Hal kunnen bij deze oplossing niet meer via de parallelweg naar Vught, maar moeten kiezen voor een route via de A2 of door Esch.
1 juli 2004

Print deze pagina

Terug