KOOPAPPARTEMENTENCOMPLEX BIJ ZORGCENTRUM

Zorggroep Elde presenteert nieuwbouwplannen Emmaus

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van woonzorgcentrum Emmaus.

Een koopappartementencomplex, 45 huurwoningen, 30 intramurale verzorgingshuisplaatsen, renovatie van de bestaande C-vleugel, meer samenwerking en relaties met de omgeving, een versterkte poortfunctie naar het centrum van Boxtel, zorg op maat aanbieden en mensen de gelegenheid bieden zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Samengevat zijn dat de kernpunten van de nieuwbouwplannen voor woonzorgcentrum Emmaus. Deze week werden bewoners, omwonenden en personeel ingelicht rondom de nieuwbouw die in 2008 gerealiseerd moet zijn.

De bouwplannen blijken veel overeenkomsten te vertonen met de plannen voor Simeonshof, die eerder dit jaar werden gepresenteerd. Uitzondering is dat op de locatie Emmaus een aantal koopappartementen wordt gerealiseerd. Dit is volgens de betrokken partijen noodzakelijk om de nieuwbouwplannen binnen Zorggroep Elde betaalbaar te maken. ,,Het plan Simeonshof loopt voortreffelijk. Beide projecten worden gelijktijdig ontwikkeld en zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wel zullen we gefaseerd te werk gaan. Alle groeperingen ouderen kunnen dadelijk beschermd en veilig wonen in Emmaus”, licht Martien van Beurden, directeur bouwzaken van Zorggroep Elde, trots toe.

Het toekomstige Emmaus zal uit drie gebouwen bestaan met ieder een eigen kleur en textuur. Een verhuurcomplex, een koopappartementencomplex en een aantal intramurale verzorgingshuisplaatsen. De drie elementen worden met elkaar verbonden door zogenaamde tunnels voor een goede bereikbaarheid van alle zorggerelateerde voorzieningen en voor de veiligheid van het personeel dat ’s nachts van het ene naar het andere gebouw moet ’oversteken’. Op de binnenplaats wordt een plein ingericht met in ieder geval een restaurant. ,,Hopelijk wordt dat een aantrekkelijke plaats waar mensen heerlijk kunnen vertoeven”, aldus Van Beurden. Architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg en Van Ginsbergen heeft de taak van het ontwerpen van de bouwkundige uitwerking op zich genomen.

UITBREIDING
Volgens Maria Voets, directeur-bestuurder van Woonstichting Sint-Joseph, zal de vraag naar duurdere woningtypes de komende tijd toenemen en daarom spelen de betrokken partijen in op die vraag. Dankzij de ’driehoeksamenwerking’ tussen HEVO Sector Wonen, Woonstichting Sint-Joseph en Zorggroep Elde krijgt Emmaus een uitbreiding van vijfhonderd vierkante meter wooncomfort.

De dertig te realiseren intramurale verzorgingshuisplaatsen krijgen een vloeroppervlakte van 45 vierkante meter. De bestaande vertrekken meten een oppervlakte van 28 vierkante meter. Woonstichting Sint-Joseph gaat 45 woningen bij Emmaus verhuren. Achttien van deze woningen betreffen de vrije sectorwoningen met een oppervlakte van 104 vierkante meter. De overige 27 te bouwen woningen zijn zogenaamde sociale huurwoningen met een grondoppervlakte van 71 vierkante meter die in aanmerking kunnen komen voor huursubsidie.

,,Wij worden eigenaar van het huurgedeelte en gaan het verhuren aan mensen die zorg op maat nodig hebben. Op die manier proberen we echtparen zo lang mogelijk zelfstandig te laten samenwonen en zal Zorggroep Elde zorg op maat leveren”, licht Voets toe. HEVO Sector Wonen zal een stuk grond bij Emmaus kopen en hier 26 à 30 koopappartementen aflopend van vijf naar vier etages met ondergrondse parkeerkelder realiseren. ,,We streven daarbij naar een diversiteit aan woningen”, vertelt Siwart Gehem, projectleider bij HEVO.

De bestaande C-vleugel voor dementerende ouderen blijft gehandhaafd en wordt gerenoveerd wat een capaciteit van dertig verzorgingsplaatsen zal opleveren. Van twee verdiepingen wordt die afdeling uitgebreid naar drie etages met twee tuinen. Waar de bewoners nu nog op gesloten verdiepingen verblijven, zullen zij zich straks vrij van de ene naar de andere etage kunnen begeven. Daarnaast wordt een aantal ruimten gebouwd die verhuurbaar zijn voor commerciële zorggerelateerde doeleinden, zoals een thuiszorgwinkel of apothekersruimte. Ook wordt een aantal recreatievoorzieningen zoals een internetcafé en bibliotheek gerealiseerd.

STRAKKE PLANNING
Omdat de vergunning voor de tijdelijke huisvestiging van de bewoners van Zorggroep Elde op de afdeling Lindenlust op 28 maart 2008 afloopt, moet op die datum de nieuwbouw voor beide woonzorgcentra gerealiseerd zijn. De planning is om de bewoners van Simeonshof van april/mei 2005 tot september 2006 onder te brengen op Lindenlust. Daarna zijn de bewoners van Emmaus aan de beurt, die in oktober 2006 tijdelijk naar Lindenlust zullen verhuizen.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een maquette toont de nieuwbouwplannen voor woonzorgcentrum Emmaus.
1 juli 2004

Print deze pagina

Terug