COLLEGE PRAAT MET BESTUUR WELZIJNSINSTELLING

Gemeente noemt onrust bij DELTA zorgwekkend

Het gemeentebestuur van Boxtel is zeer bezorgd over de arbeidsonrust bij DELTA Stichting Welzijn Boxtel. Het voltallige college van B. en W. heeft deze week een onderhoud gehad met het bestuur van DELTA om opheldering te vragen over de onlangs gepresenteerde reorganisatieplannen. ,,De situatie is zorgwekkend”, aldus wethouder Anton van Aert.

Waar Van Aert zich twee weken geleden nog gereserveerd opstelde toen de plannen van DELTA naar buiten werden gebracht, liet hij er donderdag in de vergadering van de Boxtelse gemeenteraad geen twijfel over bestaan dat de nieuwe problemen bij DELTA zorgen baren. Om die reden heeft het college om een onderhoud met het bestuur van de welzijnsinstelling gevraagd.

Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad vroeg fractievoorzitter Jos van Ooijen van de PvdA/GroenLinks om opheldering over de problemen bij DELTA. Van Ooijen sprak zijn bezorgdheid uit over de personele consequenties van de ophanden zijnde reorganisatie. Ook toonde hij zich verontrust over de voortgang van de levering van diensten aan de gemeente. Van Ooijen wilde voorts weten hoe en op welke wijze het gemeentebestuur door DELTA is geďnformeerd.

Wethouder Van Aert maakte tijdens de raadsvergadering duidelijk dat het bestuur van DELTA tijdens een overleg de 'contouren’ heeft geschetst van Koers 2007, het plan dat DELTA moet omvormen tot een betere welzijnsinstelling. Later deelde voorzitter Han Hubben van DELTA de wethouder tijdens een gesprek mee welke personele gevolgen aan het plan kleefden. Toen werd duidelijk dat de huidige directeur Mabel Bross – pas een half jaar geleden benoemd als opvolgster van Martien Smit – alweer het veld moet ruimen en plaats zal maken voor een interim-manager.

,,De onrust die is ontstaan vervult ons met zorg”, aldus Van Aert. ,,Over de dienstverlening door DELTA hoeft de gemeente zich vooralsnog geen zorgen te maken. Maar vaststaat dat arbeidsonrust nooit een goede voorwaarde is voor continuďteit van diensten.” De wethouder sprak letterlijk van een 'zorgwekkende situatie’, mede omdat Boxtel jaarlijks voor 1 miljoen euro diensten inkoopt bij DELTA. ,,Als DELTA er niet in slaagt aan verplichtingen te voldoen zijn de maatschappelijke consequenties enorm”, aldus Van Aert. Hij is bang dat in dat geval zaken als schuldsanering en maatschappelijk werk zullen lijden onder de problemen bij de welzijnsinstelling.

Fractievoorzitter Peter van de Wiel van Combinatie95 sprak zijn verbazing uit over de zware delegatie die met het bestuur van DELTA gaat praten. ,,Als het hele college aan tafel schuift met DELTA, dan duidt dat op crisisoverleg. Is het zo dramatisch dat zelfs de wethouder Verkeer en Openbare Werken moet aanschuiven?” Van Aert weersprak de woorden van Van de Wiel. Het komt volgens de wethouder wel vaker voor dat het gemeentebestuur voltallig overleg voert met instanties. ,,Laatst waren we met z’n vieren toch ook bij de Kinderboerderij op bezoek.”

GEEN COMMENTAAR
Na afloop van het overleg met het gemeentebestuur wilde voorzitter Han Hubben van DELTA geen commentaar geven. Volgens Hubben is tijdens het overleg afgesproken dat beide partijen 'gelet op eerdere berichtgeving in de media' niet reageren op vragen van de pers. Hubben wilde evenmin ingaan op de bezorgdheid over DELTA, die donderdag zowel door leden van de gemeenteraad als wethouder Van Aert is geuit.

Volgens wethouder Van Aert heeft het gemeentebestuur maandag een constructief gesprek gehad met het DELTA-bestuur. ,,We hebben onze bezorgdheid geuit. Het bestuur heeft nog eens uitgelegd welke plannen zijn gemaakt en benadrukt dat geen sprake is van een reorganisatie. De toekomst zal uitwijzen hoe dat proces gaat lopen. Wat de levering van diensten door DELTA betreft zie ik geen problemen. De continuďteit van de dienstverlening is gewaarborgd." Van Aert wilde verder geen inhoudelijke mededelingen doen.
1 juli 2004

Print deze pagina

Terug