GEMEENTEN KIEZEN VOOR DUURZAAMHEID OP BANISVELD

Zonnewende geeft Duurzame Driehoek kracht

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dichter Pien Storm van Leeuwen uit Chaam draagt op Banisveld drie gedichten voor. De leden van de Duurzame Driehoek komen jaarlijks op 21 juni bijeen in het Boxtelse natuurgebied.

Een verademing. Zo omschrijft Jacqueline Kuppens de wijze waarop elf Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant binnen de Duurzame Driehoek samen werken aan duurzaamheid. De voorzitter van het samenwerkingsverband signaleert op de langste dag van het jaar dat alle participanten bereid zijn een stapje extra te doen voor duurzaamheid. Niet minder dan veertien nieuwe projecten zijn tijdens de zonnewende op Banisveld gelanceerd.

Ruim een half jaar na de eerste bijeenkomst van de Duurzame Driehoek op Banisveld zijn de bestuurders van de provincie en de elf gemeenten bijeen op de plek waar vuilniswagens en modelvliegtuigjes definitief hebben plaatsgemaakt voor runderen en paarden. Op 21 juni, de langste dag van het jaar, zullen de bestuurders dat blijven doen. De plek aan de rand van de Kampina is bewust gekozen; het is het middelpunt in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch-Tilburg-Eindhoven.

Net als op 26 november 2003 benadrukt voorzitter Kuppens dat de Duurzame Driehoek geen vergaderclub is. ,,We zijn een club van doeners. ’De zalen uit, de paden op’, dat is mijn motto”, zegt Kuppens, tevens wethouder van welzijn en milieu in Eindhoven. Ze zet haar uitlatingen kracht bij met de resultaten van de vergadering op Banisveld. Alle veertien duurzame projecten die door de elf gemeenten zijn voorgelegd, worden ondersteund door een of meer andere gemeenten. ,,Let wel, alle projecten worden dus komend jaar uitgevoerd!”, zegt Kuppens enthousiast.

De Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar is al even geestdriftig. Zelden proefde hij tijdens een vergadering zoveel commitment (toewijding - red.). ,,Veel projecten worden door iedereen ondersteund. Omdat we heel veel geld binnen kunnen halen via subsidies is er een grote kans van slagen”, stelt Van den Oetelaar. Dat vindt ook Kuppens. ,,We maken voornamelijk gebruik van externe geldbronnen.” Ze doelt onder meer op de provincie, die 50 procent van de projectkosten betaalt, en het Vlagheidefonds.

PARTICIPANTEN
Niet alleen de elf gemeenten binnen de stedendriehoek zijn bereid de schouders onder de projecten te zetten. De zonnewende op Banisveld blijkt ook zijn uitwerking te hebben op andere organisaties. Niet zonder trots presenteerde de voorzitter van de Duurzame Driehoek een viertal participanten, die een bijdrage gaan leveren aan de projecten die worden opgezet. Naast bouwbedrijf Heijmans, boerenorganisatie ZLTO en de Hogere Agrarische School (HAS) in ’s-Hertogenbosch betrof het de Brabantse Vastgoed Sociëteit.

Namens deze organisatie zegde Boxtelaar Huub Ras toe dat geld geïnvesteerd zal worden in de plaatsing van tien tot vijftien ooievaarsnesten in Het Groene Woud. De HAS gaat studenten bij de projecten betrekken, de firma Heijmans werkt op dit moment met de gemeente Boxtel samen aan de uitwerking van de duurzame woonwijk In Goede Aarde. Heijmans sponsort sinds kort het tijdschrift Puur Wonen, dat zich sterk maakt voor duurzame woningbouw.

De projecten die de leden van de Duurzame Driehoek gaan opzetten zijn divers. De gemeente Boxtel lanceerde liefst drie projecten, waaronder de introductie van de easyfiets. Naar voorbeeld van de aloude witte fietsen in Amsterdam moeten in Het Groene Woud automatische verhuursystemen komen waar recreanten een fiets kunnen huren om de natuur te verkennen. ,,Sint-Michielsgestel, Oisterwijk en Eindhoven gaan ons hierin steunen”, aldus wethouder Van den Oetelaar.

Boxtel gaat zich verder sterk maken voor de inrichting van elf ecologische pleisterplaatsen langs een recreatief fietsnetwerk in de stedendriehoek. De organisatie van de onlangs gehouden Puur Wonen Estafette viel ook onder de projecten. Andere projecten zijn bijvoorbeeld het opzetten van een natuurcursus over Het Groene Woud (Oisterwijk), het vervangen van gloeilampen door spaarlampen (Eindhoven) en het beschermen van inheemse planten (Bernheze).

GEDICHTEN
Gelijktijdig met de bijeenkomst op Banisveld werd de zonnewende aangegrepen voor de onthulling van een logo voor de Duurzame Driehoek. Het logo is een dynamisch symbool dat moet aangeven dat het samenwerkingsverband een ’vliegwiel naar de toekomst’ is. De drie poten van het vliegwiel geven aan dat er aandacht is voor ecologie, economie en natuur. Het logo werd onthuld door voorzitter Kuppens.

Zij deed dat met beeldend kunstenaar en dichteres Pien Storm van Leeuwen uit Chaam, die in opdracht van de Duurzame Driehoek drie gedichten heeft geschreven die passen bij het landschap op Banisveld. De gedichten vormen samen een eenheid, maar belichten tevens drie onderwerpen: de Duurzame Driehoek, Het Groene Woud en de Vereniging Natuurmonumenten. De gedichten van Pien Storm van Leeuwen worden op zwerfkeien gebeiteld, die binnenkort door schoolkinderen een definitieve plek krijgen op de uitkijkheuvel van Banisveld. De eerste zwerfkei werd maandag gepresenteerd, de andere twee moeten voor de zomervakantie klaar zijn.

De dichteres sprak vanaf de uitkijktoren op Banisveld haar bewondering uit voor het landschap. ,,Op deze plek moet je een statement maken. Hier zijn nergens grote gebouwen te zien, hier is geen horizonvervuiling, hier is geen lawaai”, aldus Storm van Leeuwen. Ze legt uit dat de gedichten voor Banisveld nauw aansluiten bij haar project Poosplaatsen dat wordt uitgevoerd op 27 plekken ten zuiden van Tilburg en Breda. Met 23 andere dichters schreef ze gedichten die op keien worden gebeiteld. ,,Met ’Poosplaatsen’ beoog ik een intense beleving van het landschap en wil ik mensen stil laten staan bij iets bijzonders.”

Op 1 juli wordt in Chaam het project gelanceerd. Dan verschijnt ook de gelijknamige dichtbundel, waarin ook werken staan van onder meer Jasper Mikkers en Jace van de Ven.

© Brabants Centrum

OP DE FOTO: Paarden grazen op Banisveld. In het natuurgebied is een uitkijktoren gebouwd die fraai uitzicht biedt over de Kampina.
24 juni 2004

Print deze pagina

Terug